Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Bolig og bygg
 3. Vann og avløp
 4. Stikkledninger og kart

Stikkledninger og kart

Kort fortalt:

 • Stikkledninger som omtales her er vann- og avløpsledninger mellom en kommunal hovedledning og en bygning.
 • Stavanger kommune har ansvaret for stikkledninger som ligger under offentlig vei. 
 • Fra og med 2021 gjelder dette også kommunedelene Rennesøy og Finnøy.
 • Den som eier bygningen har ansvar for stikkledningene mellom bygningen og offentlig vei.
 • Kontakt kommunen hvis du trenger skisser over stikkledninger som ligger over din eiendom. 

Overtakelse av stikkledninger i Rennesøy og Finnøy kommunedel

I 2012 ble eierskapet til stikkledninger i offentlig vei overtatt av Stavanger kommune. Dette har ikke blitt gjort i tidligere Rennesøy og Finnøy kommune, og etter kommunesammenslåingen har man i en overgangsperiode hatt ulike ordninger for de ulike delene av kommunen. Fra og med 1.1.2021 vil kommunen også overta stikkledninger i offentlig vei i kommunedelene Rennesøy og Finnøy.

Abonnenter til vann og avløp i det aktuelle området mottar et eget skriv om dette i månedsskifte november-desember og overtakelsen vil bli annonsert i lokale aviser. Orientering om hva overtakelsen innebærer og framtidig ansvarsforhold er nærmere beskrevet på denne nettsiden.

Overtakelsen anses utelukkende som positivt for den enkelte eiendomseier. Dersom du allikevel har et ønske om at Stavanger kommune ikke skal overta ansvaret for utbedring av feil på stikkledningen i offentlig vei har du anledning til å reservere deg mot overtakelsen. Dette gjør du som eier stikkledningen i dag ved å sende en epost til post.vaforvaltning@stavanger.kommune.no merket med «Reservasjon overtakelse av stikkledning». I eposten må det tydelig framkomme hvilken eiendom dette gjelder slik at vi kan få registrert reservasjonen. Dere  som ser fram til at kommunen skal overta ansvaret og eventuelle kostnader knyttet til stikkledning i offentlig vei trenger ikke å foreta dere noe som helst.

Kommunens ansvar

Som første kommune i landet overtok Stavanger kommune i 2012 eierskapet og ansvaret for den delen av stikkledningene som ligger i offentlige gater og veier. Der har kommunen dermed også ansvaret forå utbedre feil og vannlekkasjer på stikkledninger. Dette gjelder i hele tidligere Stavanger kommune, og fra og med 2021 også i kommunedelene Rennesøy og Finnøy. 

Vann og avløp i Stavanger kommune
Vann og avløp i Stavanger kommune

Skissen nedenfor viser hva som er kommunens ansvar og hva som er privat ansvar på ledningsnettet.

Eierskap stikkledninger
Eierskap stikkledninger

Svar på vanlige spørsmål knyttet til eierskap av stikkledninger i offentlig gate vei finner du her.

Ditt ansvar

Der kommunen har overtatt ansvaret for deler av stikkledningen, har eiendomseier fortsatt ansvar for stikkledning mellom den offentlige veien og eget bygg. Dette vil si at eiendomseier også er ansvarlig for utbedring av feil og vannlekkasjer som oppstår på denne delen av en stikkledning.

Hvilke regler gjelder, og hvem kan arbeide med stikkledninger?

Arbeidet på stikkledninger skal være utført av godkjent foretak og etter bestemmelsene i standard abonnementsvilkår for vann og avløp.

Dersom deler av stikkledningen ligger over en naboeiendom, skal det være tinglyste erklæringer for dette. (Last ned erklæringsskjema.)

Videre skal det være tinglyst erklæring der hvor stikkledningen er felles for flere eiendommer. (Last ned erklæring om felles solidarisk ansvar)

Hvor får jeg opplysninger om mine stikkledninger?

I det digitale rørleggerarkivet finnes dokumentasjon over private anlegg for mange av eiendommene i kommunen. Trenger du opplysninger om hvor ditt private vann- og avløpsanlegg går,  send oss en e-post: post.vamyndighet@stavanger.kommune.no.

Du kan også kontakte Innbyggerservice på disse stedene:

 • Olav Kyrres gate 23 i Stavanger sentrum
 • Asalveien 6 i Vikevåg
 • Judabergvegen 6 på Judaberg

Hvor får jeg kart over offentlige vann- og avløpsledninger?

Send e-post til post.vaforvaltning@stavanger.kommune.no