Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Bolig og bygg
  3. Vann og avløp
  4. Stikkledninger og kart

Stikkledninger og kart

Kort fortalt

  • Stikkledninger er vann- og avløpsrør mellom en hovedledning og en bygning.
  • Stavanger kommune har ansvaret for stikkledning i offentlig vei.
  • Resten av stikkledningen er privat. 
  • Kommunen har oversikt over en del stikkledninger. Disse skissene over dine stikkledninger kan du få ved å kontakte Vann og avløp. 

Kommunens ansvar

Fra 1. juli 2012 overtok Stavanger kommune eierskap og ansvaret for den delen av stikkledningen som ligger i offentlig gate/vei. Dette vil si at kommunen her er ansvarlig for utbedring av feil og vannlekkasjer.

Vann og avløp i Stavanger kommune
Vann og avløp i Stavanger kommune

Nedenfor er en skisse som viser hva som er kommunens ansvar og hva som er privat ansvar på ledningsnettet: 

Ansvarsfordeling stikkledninger i Stavanger kommune
Ansvarsfordeling stikkledninger i Stavanger kommune

Svar på vanlige spørsmål knyttet til eierskap av stikkledninger i offentlig gate vei finner du her.

Ditt ansvar

Eiendomseier har ansvar for stikkledning fra vei og inn til eget bygg.Dette vil si at eiendomseier er ansvarlig for utbedring av defekter og eventuelle vannlekkasjer.

Hvilke regler gjelder, og hvem kan arbeide med stikkledninger?

Arbeidet på stikkledninger skal være utført av godkjent foretak og iht. bestemmelsene i sanitærreglementet for Stavanger.

Dersom deler av stikkledningen ligger over en naboeiendom skal det være tinglyste erklæringer for dette. (Last ned erklæringsskjema.)

Videre skal det være tinglyst erklæring der hvor stikkledningen er felles for flere eiendommer. (Last ned erklæring om felles solidarisk ansvar)

Hvor finner jeg opplysninger om mine stikkledninger?

I det digitale rørleggerarkivet finnes dokumentasjon over private anlegg for mange av eiendommene i kommunen. Opplysninger om private VA-anlegg gis på forespørsel enten ved direkte henvendelse eller via epost til seksjon for myndighet:

E-post: post.vamyndighet@stavanger.kommune.no

Hvor får jeg kart over offentlige vann og avløpsledninger?

For kart send epost til post.vaforvaltning@stavanger.kommune.no