PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Bolig og bygg
 3. Vann og avløp
 4. Vannforsyning og vannkvalitet

Kvalitet på vannforsyning og drikkevann i Stavanger

kort fortalt

 • Stavanger kommune garanterer god vannforsyning til abonnentene gjennom hele året.  
 • Vi kontrollerer vannkvaliteten kontinuerlig, og varsler i sms om det skulle være noe galt med vannet.
 • Meld fra på VOF hvis du selv oppdager feil med vannet i springen.
 • Vannet i regionen er mykt, du trenger ikke å justere for hardt vann på vaskemaskin eller oppvaskmaskin.
Nærbilde av vann som strømmer fra springen ned i et glass.

Vannforsyningen til Stavanger

Vannet som strømmer ut av vannkraner i Stavanger blir levert av det interkommunale selskapet IVAR.

Les mer om hvor vannet kommer fra og hvordan det blir renset på vei fra naturen til kranen hjemme hos deg. 

Stavanger kommune skal sørge for at abonnentene har sikker vannforsyning, med nok vann av god kvalitet.

Vi leverer vann hele døgnet med en kvalitet som tilfredsstiller strenge krav i drikkevannsforskriften, og med et trykk mellom 2 og 9 bar.

Flere planer forteller om hvordan kommunen arbeider med å sikre Stavanger trygt og godt vann i dag og i årene framover.

Når vannet forsvinner fra springen

Kommunen varseler i sms dersom du blir berørt av arbeid som kan føre til at du får mindre eller ikke noe vann i kranen i en periode. Også når det oppstår brudd på vannledninger eller andre akutte hendelser på vannforsyningen til deg, sender vi sms-varsel så snart vi kan.

Varselet sendes til mobiltelefoner som er registrert på de aktuelle adressene. Det betyr at du ikke får varsel dersom mobilabonnementet er registrert på adressen til for eksempel arbeidsgiveren din.

Har du reservert deg mot telefonsalg og telefonreklame, kan det også hende at sms-varslinger fra kommunen om vannforsyningen ikke når fram til deg.

For å være sikker på å motta meldingene, oppdater telefonnummeret ditt i det offentlige kontakt- og reservasjonsregisteret.

Ved avbrudd i forsyningen mellom klokka 07.00 og 20.00 skal ingen abonnenter med fastlandsforbindelse være uten vann i mer enn fire timer. Abonnenter uten fastlandsforbindelse skal ikke være uten vann i mer enn 12 timer.

Hvis du mangler vann i springen i lengre periode enn dette, kan du be kommunen om å få tilkjørt vann.

Næringsabonnenter som er avhengige av kontinuerlig vannforsyning utover drikkevann, altså mer enn fem liter per person per døgn, må selv ha reserveløsninger for å håndtere avbrudd i kommunens vannforsyning.

Kvaliteten på drikkevannet

Vannet kommunen leverer til deg skal ha en kvalitet som tilfredsstiller drikkevannsforskriften.

Enkelt sagt skal drikkevannet, som Mattilsynet sier det i veilederen til drikkevannsforskriften, være

 • trygt å drikke
 • klart
 • uten fremtredende lukt, smak eller farge.

Hva gjør du hvis vannet i springen er misfarget, lukter vondt eller vanntrykket blir dårlig?

Kontrollprøver av drikkevannet

Hver uke gjennom hele året tar Stavanger kommune prøver av drikkevannet. Vi tar prøver på flere ulike punkter på vannledningsnettet.

Skulle vi oppdage at vannet har vesentlig dårligere kvalitet eller kan være helsefarlig, sender vi sms-varsel til alle registrerte mobiltelefoner på berørte adresser. Vi setter også i verk tiltak umiddelbart for å gjenopprette god og trygg vannforsyning.

Mikroplast i drikkevannet

Det er svært lite mikroplast i drikkevannet og det utgjør ingen helserisiko her. En Norsk Vann-undersøkelse i 24 vannverk i 2018 og forskning i regi av Verdens Helseorganisasjon (WHO) viser at nivået er null eller nær null.

Små krepsdyr og andre organismer i vannforsyningen

Det har vært noen få funn av små krepsdyr i vannforsyningen i enkelte deler av ledningsnettet i norske kommuner, også i Stavanger. Organismene kommer fra vannkilden, og trives best i områder med eldre vannrør. De fester seg på innsiden av gamle jernrør og lever av organisk materiale.

Selv om det kan finnes slike organismer i vannledningsnettet, er vannet trygt å drikke. Bare hvis det blir mange av dem på ett sted, kan det påvirke lukt, farge og smak, og i sjeldne tilfeller kan det være med på å tette igjen silen i springen over vasken. Det har vi ikke opplevd i Stavanger.

Når det blir oppdaget slike organismer i ledningsnettet, setter kommunen i gang omfattende spylerutiner for å rengjøre vannledningene.

Ditt bidrag for god vannkvalitet er å rense silen i vannkranene jevnlig i boliger og næringsbygg som du eier eller leier.

Avskrudd tupp av vannkran, med sil, som bør renses jevnlig

Er du bekymret for drikkevannskvaliteten?

Er du bekymret for vannkvaliteten der du bor, kan du sende oss en e-post og spørre om vi kan komme og ta ekstra prøver av vannet.

Denne servicen har vi så lenge det er mulig å håndtere etterspørselen.

Er vannet i springen misfarget eller lukter vondt? Meld fra på VOF (varsleomfeil.no)

Blir det brått dårlig smak eller farge på vannet i springen, kan du også ringe vakttelefonen for vann og avløp, 51 50 71 86, mellom klokken 07.00 og 15.00 alle hverdager.

Vann til vaskemaskiner og varmtvannsberedere

Vaskemaskiner og oppvaskmaskiner 
Vannet i Stavanger-regionen er bløtt (3°dH). Med andre ord er innholdet av kalsium så lavt at hardheten ikke behøver å justeres når du installerer vaskemaskiner eller oppvaskmaskiner.

Vaskeanvisninger og dosering på vaskemidler til vaskemaskiner og oppvaskmaskiner er ofte laget til hardt vann. Det kan derfor være lurt å lese på doseringsanvisning og redusere bruk av vaskemidler i forhold til den. Ofte gir reduksjon av vaskemidler et bedre resultat.

Varmtvannsberedere
Når du monterer varmtvannsbereder bør den i noen tilfeller sikres med reduksjonsventil mot for høyt trykk (over 6,5 bar). 

Ifølge nye krav (NS-EN1717) skal det også monteres tilbakeslagssikring på alle vanntilkoplinger. Det betyr at varmtvannsberederen må være utstyrt med ekspansjonskar.

Kontaktinformasjon

Innbyggerservice

Besøksadresse:

Olav Kyrres gate 23 4005 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
innbyggerservice@stavanger.kommune.no

Mandag–fredag kl. 08.30–15.00.

Du kan også treffe oss her:

Vikevåg: Asalveien 6

Judaberg: Judabergvegen 6