PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Bolig og bygg
 3. Vann og avløp
 4. Problemer med vannet i springen eller med avløpet

Problemer med vannet i springen eller avløpet?

Kort fortalt

Ved større feil og oversvømmelser, kontakt VA Drifts vaktsentral på telefon 51 50 71 86. Ved oversvømmelse på egen eiendom må du kontakte forsikringsselskapet ditt.

Ved mindre lekkasjer på privat eller offentlig vannledning meld fra i VOF - varsle om feil

Vann og avløp i Stavanger

Vannlekkasjer

Ser du store mengder vann som fosser fram på terrenget eller i gaten kan det være vannlekkasje på en offentlig ledning. Dette kan medføre stor skade og må derfor utbedres raskt.

Meld fra umiddelbart til VA Drifts vaktsentral på telefon 51 50 71 86.

Hører du sus i rør som ikke stopper, opplever lavere vanntrykk enn vanlig eller ser litt vann som sildrer fram på terrenget eller i veien, og som ikke skyldes nedbør, så kan det være en mindre lekkasje på privat eller offentlig vannledning.

Meld fra i VOF - varsle om feil

Problemer med vannkvalitet/trykk

Hvis du synes vannet har ubehagelig lukt, eller utseende (brun eller gul farge) – eller at trykket er lavere enn normalt så kan dette meldes til kommunens Varsle om feil - VOF.

Slike feil kan ha sammenheng med et pågående vannbrudd, eller at det pågår vedlikeholdsspyling på ledningene i området. Som regel blir berørte innbyggere varslet om dette på sms.

Har du misfarget vann i springen, la den lavest monterte kaldtvannskranen i bygget renne til vannet blir klart igjen. Skru gjerne av tuppen av kranen etterpå og rens silen som ligger der.

Er du plaget med misfarget vann, eller har vannet dårlig smak eller lukt, kan vi på forespørsel ta en prøve av vannet.

Frosne vannledninger i kuldeperioder

Her er noen tips til forhåndsregler du kan ta for å minimere risikoen for at rørene fryser i kulda:

 • Sørg for at temperaturen i oppholdsrom med vanninstallasjoner holder over 10 grader. I kjellere med vannrør bør ikke temperaturen være lavere enn 5 grader.
 • Lukk vinduer og ventiler i nærheten av vannrør, for å unngå kald trekk.
 • Skal du være borte lenge, bør hovedkrana stenges.
 • Tøm og steng vannet i utekran før frosten setter inn på høst/vinter.
 • Dersom du reiser bort over lengre tid, bør du la noen se etter huset mens du er borte.
 • I fritidsboliger som står tomme, og bygninger som er fraflyttet, bør rørene tømmes og stoppekranen være avstengt før vinteren. Hell frostvæske i vannlås og toalettskål, slå av og tøm eventuell vannpumpe og vannbereder.
 • Når vi rehabiliterer og skifter ut vannledninger på vinterstid kan vannforsyningen fryse til. Husk å la vannet renne litt for å forhindre at det fryser. Dersom du har midlertidig vannforsyning og vannet er frosset kan du kontakte utfører av anlegget. Se oversikt over steder der kommunen graver
 • Dersom du tidligere har hatt problemer med at vannet fryser kan du i kuldeperioden la vannet renne litt for å unngå dette. Hvis vannet fryser kontakter du rørleggerfirma. 

Flere råd finner du i veilederen til Sintef (PDF)

Oversvømmelser

Oversvømmelse av vann eller avløp på grunn av brudd på en ledning eller mangel på kapasitet på ledningsnettet kan føre til store skader. Sikre verdier, og ta så kontakt med VA Drift.

Meld fra umiddelbart til VA Drifts vaktsentral på telefon 51 50 71 86.

Kontakt forsikringsselskapet ditt

Ved økonomiske erstatningsmessige forhold i slike saker skal den enkelte eiendomseier kontakte sitt eget forsikringsselskap. Selskapet tar saken opp med kommunen for å få vurdert om årsaken til skaden er av en slik karakter at kommunen skal dekke skadeutgiftene.  

Dokumenter skadene

Det kan i slike situasjoner være nyttig om eiendomseier kan dokumentere skader ved hjelp av foto eller video. Verdier det kreves erstatning for skal dokumenteres.

Forebygging

Dersom det er meldt mye nedbør på kort tid er det ekstra viktig at du rensker sluker og rister ute ved veien og på eiendommen.

Kloakklukt

Hvis du merker kloakklukt i lengre perioder ute så meld fra om dette i kommunens VOF - varsle om feil.

Kloakklukt i bygninger

Abonnementsvilkårenes tekniske bestemmelser inneholder krav til materiell og utførelse. For å unngå lukt i bygg har bestemmelsene krav om vannlås, dimensjoner på ledningsnettet og krav om at alle bygg skal ha lufting over tak.

Slik går du frem ved kloakklukt i bygg

Oppstår kloakklukt i bygget, anbefales det først å etterfylle alle vannlåser med vann.

For å hindre at kloakklukt kommer ut fra avløpsnettet og inn i bygget, er det krav om at alle avløpsinstallasjoner skal ha montert vannlås. Det hender at vannet i vannlåsen fordamper eller av andre årsaker forsvinner. Dette fører til at kloakklukt kommer ut i rommet hvor utstyret/sluket er plassert. Skulle dette ikke være tilstrekkelig anbefales det å ta kontakt med rørlegger for en faglig vurdering av avløpsanlegget.

Avløpsledningene dine kan være utette

Utette avløpsledninger og skjøter kan også føre til lukt. Dette er ofte vanskeligere å oppdage uten å foreta rørinspeksjon eller røyktesting av avløpsnettet. En rørlegger kan hjelpe med dette.

Rotter i bygget

Rotter som dør og blir liggende i bygg i lengre tid, kan avgi lukt som ligner kloakklukt. Rotter kan i gitte situasjoner også gnage hull i eksisterende avløpsledninger og dermed forårsake luktproblemer.

Det er flere firma som driver med skadedyrbekjempelse som kan kontaktes for å bli kvitt rottene på egen eiendom.

Har du problemer med rotter fra offentlige områder så meld fra om dette i kommunens VOF - varsle om feil.