Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Helse og omsorg
  3. Forskning og utvikling innen helse og omsorg
  4. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester
Forside Stortingsmelding 15 Leve hele livet
Foto: Helse- og omsorgsdepartementet

Leve hele livet

Eldrereformen Leve hele livet skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger, ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det, at pårørende kan bidra uten at de blir utslitt, og at ansatte kan bruke sin kompetanse i tjenestene.

Fylkesmannen, KS og Utviklingssenteret i Rogaland er det regionale støtteapparatet for kommunene i arbeidet med å realisere reformen. Sammen skal vi mobilisere og engasjere alle kommunene i fylket. Vi vil spre kunnskap om reformens innhold og virkemidler. Vi tilbyr støtte og veiledning til utvikling, iverksetting og evaluering av lokalt planarbeid. Vi skal også ha læringsnettverk og bidra til erfaringsdeling mellom kommunene.

Vil du lære mer?

Trenger du faglig påfyll har vi på USHT flere ulike tilbud:

  • Nettverk

En viktig oppgave for oss er å lage møteplasser for fagpersoner og ledere på tvers av kommuner og andre fag- og forskningsmiljøer. Hensikten er å dele kunnskap og erfaringer, og legge til rette for samarbeid.

Vi har nettverk innen velferdsteknologi og innovasjon, ernæring, hverdagsrehabilitering. Ta kontakt på usht@stavanger.kommune.no hvis du vil være med!

  • Kurs og fagdager

Vi har flere kurs og fagdager i løpet av året. Følg med på vår facebookside for mer informasjon.

  • Opplæringsprogram

Utviklingssenteret tilbyr opplæringsprogrammet Mitt Livs ABC som kommuner og avdelinger kan bestille. Dette er et opplæringsprogram for ansatte som arbeider med personer med utviklingshemninger. Vi tilbyr også opplæringsprogrmmet Velferdsteknologiens ABC.

Prosjektleder viser noe av utstyret og sjekklistene som brukes i prosjektet tidlig oppdagelse av akutt forverring av tilstand hos eldre sårbare pasienter.
Foto: Mine Kristin Hjort Seren

Våre prosjekter

Vi deltar i mange spennende prosjekt for å prøve ut nye måter å jobbe på. Et av de viktigste prosjektene våre nå er ABCDE - oppdage akutt sykdom hos den syke sårbare pasienten i kommunehelsetjenesten.

Vi bidrar også i flere prosjekt for å etablere nye tilbud til personer som er i tidlig fase i demenssykdom. Dette er i Klepp, Stavanger og Randaberg.

USHT og forskning

USHT bidrar til forskning innen flere ulike områder i samarbeid med utdannings- og forskningsinstitusjoner.

For tiden er vi involvert i forskning innen pasientsikkerhet (SAFE LEAD), Smartjournal i oral helse, evaluering av "Måltidsvenn" og utvikling av sjekkliste for pårødendesamarbeid.

I tillegg er en av våre medarbeidere ved USHT er stipendiat og forsker på ressursbruk og sykdomsforløp ved demens i samarbeid med SESAM og Sykehuset Innlandet.

Dør inn til Forskningsavdeling.
USHT bidrar ved Forskningsavdelingen på Helsehuset.
Foto: Mine Kristin Hjort Seren

Kontaktinformasjon

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

Besøksadresse:

Badehusgata 37 4014 Stavanger

Telefon:
51 50 81 00
E-post:
usht@stavanger.kommune.no