Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Helse og omsorg
  3. Forskning og utvikling innen helse og omsorg
  4. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

Opplæringsmateriale

I vårt nyhetsbrev for juni 2020 samlet vi et utvalg anbefalt opplæringsmateriale og andre ressurser som kan brukes ute i praksisfeltet. Gå inn på lenken til nyhetsbrevet og finn tips til nyttig materiale innen Covid-19, observasjonskompetanse, smittevern, palliasjon – lindrende behandling, ernæring og munnhelse, samt ledelse og forbedringsarbeid.

 

Forside Stortingsmelding 15 Leve hele livet
Foto: Helse- og omsorgsdepartementet

Leve hele livet

Eldrereformen Leve hele livet skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger, ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det, at pårørende kan bidra uten at de blir utslitt, og at ansatte kan bruke sin kompetanse i tjenestene.

Fylkesmannen, KS og Utviklingssenteret i Rogaland er det regionale støtteapparatet for kommunene i arbeidet med å realisere reformen. Sammen skal vi mobilisere og engasjere alle kommunene i fylket. Vi vil spre kunnskap om reformens innhold og virkemidler. Vi tilbyr støtte og veiledning til utvikling, iverksetting og evaluering av lokalt planarbeid. Vi skal også ha læringsnettverk og bidra til erfaringsdeling mellom kommunene.

Vil du lære mer?

Trenger du faglig påfyll har vi på USHT flere ulike tilbud:

  • Læringsnettverk

Vi tilbyr ulike læringsnettverk etter modell fra Pasientsikkerhetsprogrammet. Dette er en strukturert metode for kompetanseheving og gjennomføring av lokalt forbedringsarbeid. I 2021 har vi læringsnettverk innen ernæring, og innen pasientsikker ledelse.

  • Kurs og fagdager

Vi arrangerer flere kurs og fagdager i løpet av året. For tiden foregår dette digitalt. Følg med på vår facebookside og i nyhetsbrevene vi sender ut, for mer informasjon.

  • Nettverk

En viktig oppgave for oss er å lage møteplasser for fagpersoner og ledere på tvers av kommuner og andre fag- og forskningsmiljøer. Hensikten er å dele kunnskap og erfaringer, og legge til rette for samarbeid. Vi har nettverk innen ernæring, velferdsteknologi og innovasjon, og innen ferdighetstrening og simulering. Ta kontakt på usht@stavanger.kommune.no hvis du vil være med!

  • Opplæringsprogram

Vi tilbyr opplæringsprogrammet Mitt Livs ABC som kommuner og avdelinger kan bestille. Dette er et opplæringsprogram for ansatte som arbeider med personer med utviklingshemninger. Vi tilbyr også opplæringsprogrammet Velferdsteknologiens ABC.

Prosjektleder viser noe av utstyret og sjekklistene som brukes i prosjektet tidlig oppdagelse av akutt forverring av tilstand hos eldre sårbare pasienter.
Foto: Mine Kristin Hjort Seren

Våre prosjekter

Vi deltar i flere ulike spennende samarbeidsprosjekt for å prøve ut nye måter å jobbe på. Gjennom flere år har vi bidratt til å utvikle KlinObsKommune som er et nasjonalt opplæringsprogram innen klinisk observasjonskompetanse i kommunehelsetjenesten. Det er også bakgrunnen for at USHT nå bistår vertskommunen med å implementere opplæringsplaner for å styrke kompetansen på dette området. Vi bidrar også inn i et interkommunalt prosjekt for implementering av velferdsteknologi. Prosjektet Måltidsvenn er et annet eksempel. Dette ble avsluttet i 2019, og erfaringer fra prosjektet bygges nå videre på i et bredt samarbeid mellom USHT, Helsehuset i Stavanger kommune og frivillig sektor.

USHT og forskning

USHT bidrar til forskning innen flere ulike områder i samarbeid med utdannings- og forskningsinstitusjoner.

For tiden er vi involvert i forskning innen pasientsikkerhet (SAFE LEAD), Smartjournal i oral helse, prosessevaluering av kompetanseprogrammet ABCDE, og evaluering av prosjektet "Måltidsvenn".

En av USHTs medarbeidere er Ph.d.-stipendiat og forsker på ressursbruk og sykdomsforløp ved demens, i samarbeid med SESAM og Sykehuset Innlandet. En annen USHTmedarbeider er i oppstarten av et Ph.d.-prosjekt for å forske på samhandling i interkommunal rehabilitering.

Dør inn til Forskningsavdeling.
USHT bidrar ved Forskningsavdelingen på Helsehuset.
Foto: Mine Kristin Hjort Seren

Kontaktinformasjon

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

Besøksadresse:

Badehusgata 37 4014 Stavanger

Telefon:
51 50 81 00
E-post:
usht@stavanger.kommune.no