PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Helse og omsorg
  3. Helsesjefen i Stavanger
  4. Rutiner ved funn av legionella

Rutiner ved funn av legionella

Stavanger kommunes har rutiner for å forebygge fremvekst av legionella-bakterier i dusjanlegg.

Rutinene ble utarbeidet i samarbeid med tidligere IRIS, nå Norce, etter at Stavanger kommune hadde utbrudd av legionella i dusjanlegg som ble stengt over lang tid. Tidligere ble dusjanlegg stengt automatisk ved funn av legionellabakterier. Nå blir mengden bakterier, type anlegg og hvilke befolkningsgrupper som bruker anlegget tatt med i vurderingen av om anlegget skal stenges og hvilke tiltak som skal settes inn.

Prøver og oppfølging

Ved funn av legionella i dusjanlegg blir det tatt prøver i fire uker. Er bakteriemengden er over et visst antall blir anlegget stengt og desinfisert. Er det snakk om en liten mengde bakterier og smitterisikoen vurderes som lav, holdes dusjanlegget åpent. Brukere av anlegget blir informert, slik at personer i risikogrupper kan ta sine forholdsregler.

Formerer seg i lunkent vann

Legionella finnes i små mengder over alt i naturen. De fleste sykdomstilfellene fremkalles av bakterien legionella pneumophila serogruppe 1. Når denne bakterietypen får formere seg over lenger tid i lunkent vann i tekniske installasjoner, kan den fremkalle sykdom. Smitten spres via små dråper eller partikler i luften, spesielt via kjøletårn og klimaanlegg. Smitten kan også spres via dusjanlegg og boblebad.

Risikogrupper utsatt

Bakterien kan føre til en alvorlig lungebetennelse som må behandles med antibiotika. Eldre, røykere og mennesker med nedsatt immunforsvar er mest utsatt for smitte. Normalt trengs en stor mengde bakterier for at friske personer med godt immunforsvar skal bli syke av legionella.

Stavanger kommune følger anbefalingen fra European Working Group for Legionella Infections (EWGLI) i sine forebyggingsrutiner.

Kontaktinformasjon

Espen Svendsen

ingeniør
Stavanger eiendom

Mobil:
476 20 480
Telefon:
51 50 74 09
E-post:
espen.svendsen@stavanger.kommune.no