PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Helse og omsorg
  3. Hjemmetjenester
  4. Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie / tjenester på sykepleieklinikk

Kort fortalt

  • Hjemmesykepleie / tjenester på sykepleieklinikk er et tilbud til deg som har behov for nødvendig helsehjelp, opptrening, opplæring eller hjelp til å mestre daglige aktiviteter. 
  • I Stavanger kommune er vi opptatt av at du skal være mest mulig selvhjulpen og kan klare deg selv best mulig.

Elektronisk dørlås

Stavanger kommune er i ferd med å bytte ut nøkkelboksene med elektroniske dørlåser hos brukere av kommunens hjemmetjenester. Låsen monteres på innsiden av døren. De ansatte kan låse opp ved hjelp av arbeidstelefonen. Ytterdøren vil kunne låses med privat nøkkel som før. Det vil ikke være synlig fra utsiden at det er montert en dørlås fra kommunen.

Kun ansatte i kommunen som har et oppdrag hos brukeren kan låse seg inn. All bruk av elektronisk dørlås vil bli loggført som en sikkerhet. Monteringen er gratis. Kommunen sender brev til alle som får tilbud om elektronisk dørlås i forkant, med nærmere beskrivelse av prosessen. Vedlagt skrivet er en avtale som skal undertegnes. 

Det er anledning til å reservere seg mot å få elektronisk dørlås. Hjemmetjenesten er da avhengig av at du kan åpne døren for dem. For å få trygghetsalarm må man ha elektronisk dørlås.

Arbeidet med montering av nye dørlåser startet høsten 2022 og er trolig ferdig i løpet av juni 2023. Det monteres nå dørlåser på Eiganes/Tasta og Hillevåg/Hinna.

Hva er hjemmesykepleie / tjenester på sykepleieklinikk?

Hjemmesykepleie / tjenester på sykepleieklinikk er tjenester til deg som har behov for nødvendig helsehjelp, opptrening, opplæring eller hjelp til å mestre daglige aktiviteter. Du får tjenester så lenge du har behov for det. 

Tjenesten gis i eget hjem eller på sykepleieklinikk dersom du ikke er avhengig av å få sykepleietjenester hjemme og kan komme deg til klinikken på egen hånd.

Mer informasjon finner du i denne brosjyren:

Filmen "Dette fikser du, Lilly" viser hvordan hjemmesykepleien kan jobbe for å støtte brukeren til egenmestring og ikke passiv hjelp. Hovedrolleinnhaveren er Grete Lill Tangen fra Rogaland teater.

Hvem kan få tilbud om hjemmesykepleie / tjenester på sykepleieklinikk?

Tjenesten du får vil være avhengig av din situasjon, og det du har behov for. En ansatt på helse- og velferdskontoret vil sammen med deg vurdere hva som er best for deg. Noen har behov for hjelp en kort periode for å mestre hverdagen sin igjen, mens andre kan trenge tjenester i lang tid.

Hvilke tjenester utfører sykepleieklinikken?

Du kan få samme type tjenester som gis av sykepleiere i hjemmetjenesten, for eksempel sårstell, injeksjoner, kateterskift, vektkontroll, oppfølging av ernæring og håndtering av legemidler.

Hva koster hjemmesykepleie / tjenester på sykepleieklinikk?

Tjenesten er gratis. 

Slik søker du om hjemmesykepleie / tjenester på sykepleieklinikk

For å få hjemmesykepleie / tjenester på sykepleieklinikk må du søke om helse- og omsorgstjenester. Søknad sendes til ditt lokale helse- og velferdskontor. Last ned søknad om helse- og omsorgstjenester

Hvis du trenger hjelp til å søke på tjenesten kan du ta kontakt med ditt lokale helse- og velferdskontor, så vil de hjelpe deg.

Trenger du hjemmesykepleie om natten?

Hvis du har behov for tjenester fra hjemmesykepleien om natten, vil du få vedtak på dette.

Du vil da få den tjenesten du har behov for fra Nattpatruljen. Dette er en bydekkende enhet som er en del av Hillevåg og Hinna hjemmebaserte tjenester.

Innbyggere på Rennesøy og Finnøy vil få tjenesten fra Rennesøy helse- og omsorgssenter eller Finnøy helse- og omsorgssenter.

Trenger du kontakt med hjemmesykepleien / sykepleieklinikken?

Virksomhet Besøksadresse Telefon Virksomhetsleder
Madla og Tjensvoll Gunnar Warebergsgate 5 51508430 Åse Wick
51 91 28 85
Hillevåg og Hinna Torgveien 15C 51 50 80 13  Hildegunn Østbø Tønnesen
51 50 80 18

Hundvåg og Storhaug  Kvittsøygata 19A 51 50 81 38 Tone CD pedersen
51 50 81 82
Eiganes og Tasta Byfjordparken 15 51 50 82 88 

Angela Mcneill Benestad
51 50 84 91
Rennesøy helse- og omsorgssenter Vikevågveien 200 51 72 04 00 Hilde Ledaal
51 72 02 37
Finnøy helse- og omsorgssenter Judabergveien 3 404 07 614 Gaute Tengesdal
51 71 47 51

Etter klokken 15.00 på hverdager og i helgene må du ringe 51 52 33 22. Du vil få beskjed om å taste inn en kode for å komme til hjemmesykepleien i ditt område.

Disse kodene er:

Eiganes og Tasta 1 - 1 Eiganes
1 - 2 Tasta
Hillevåg og Hinna 2 - 1 Hillevåg
2 - 2 Hinna 
Hundvåg og Storhaug 3 - 1 Hundvåg
3 - 2 Storhaug
Madla og Tjensvoll 4 - 1 Madla
4 - 2 Tjensvoll
Rennesøy 5

Finnøy 6