PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Helse og omsorg
  3. Hjemmebaserte tjenester
  4. Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie

Kort fortalt

  • Hjemmesykepleie er et tilbud til deg som har behov for nødvendig helsehjelp, opptrening, opplæring eller hjelp til å mestre daglige aktiviteter. 
  • I Stavanger kommune er vi opptatt av at innbyggerne klarer seg best mulig selv gjennom hele livet.

Hva er hjemmesykepleie?

Hjemmesykepleie er tjenester til deg som har behov for nødvendig helsehjelp, opptrening, opplæring eller hjelp til å mestre daglige aktiviteter. Du får tjenester så lenge du har behov for det. 

Det blir vurdert om tjenesten gis i eget hjem eller på sykepleieklinikk (se egen side) dersom du ikke er avhengig av å få sykepleietjenester hjemme og kan komme deg til klinikken på egen hånd.

Mer informasjon finner du i denne brosjyren:

Filmen "Dette fikser du, Lilly" viser hvordan hjemmesykepleien kan jobbe for å støtte brukeren til egenmestring og ikke passiv hjelp. 

Hvem kan få tilbud om hjemmesykepleie

Tjenesten du får vil være avhengig av din situasjon, og det du har behov for. En ansatt på helse- og velferdskontoret vil sammen med deg vurdere hva som er best for deg. Noen har behov for hjelp en kort periode for å mestre hverdagen sin igjen, mens andre kan trenge tjenester i lang tid.

Slik søker om tjenster

For å få hjemmesykepleie og tjenester på sykepleieklinikk må du søke om helse- og omsorgstjenester. Søknad sendes til ditt lokale helse- og velferdskontor. Last ned søknad om helse- og omsorgstjenester

Hvis du trenger hjelp til å søke på tjenesten kan du ta kontakt med ditt lokale helse- og velferdskontor, så vil de hjelpe deg.

Trenger du hjemmesykepleie om natten?

Hvis du har behov for tjenester fra hjemmesykepleien om natten, vil du få vedtak på dette.

Du vil da få den tjenesten du har behov for fra Nattpatruljen. Dette er en bydekkende enhet som er en del av Hillevåg og Hinna hjemmebaserte tjenester.

Innbyggere på Rennesøy og Finnøy vil få tjenesten fra Rennesøy helse- og omsorgssenter eller Finnøy helse- og omsorgssenter.

Trenger du kontakt med hjemmebaserte tjenester

Virksomhet Besøksadresse Telefon Virksomhetsleder
Madla og Tjensvoll Gunnar Warebergsgate 5 51508430 Åse Wick
51 91 28 85
Hillevåg og Hinna Torgveien 15C 51 50 80 13  Hildegunn Østbø Tønnesen
51 50 80 18

Hundvåg og Storhaug  Kvittsøygata 19A 51 50 81 38 Tone CD pedersen
51 50 81 82
Eiganes og Tasta Byfjordparken 15 51 50 82 88 

Angela Mcneill Benestad
51 50 84 91
Rennesøy helse- og omsorgssenter Vikevågveien 200 51 72 04 00 Hilde Ledaal
51 72 02 37
Finnøy helse- og omsorgssenter Judabergveien 3 404 07 614 Gaute Tengesdal
51 71 47 51

Etter klokken 15.00 på hverdager og i helgene må du ringe 51 52 33 22. Du vil få beskjed om å taste inn en kode for å komme til hjemmesykepleien i ditt område.

Disse kodene er:

Eiganes og Tasta 1 - 1 Eiganes
1 - 2 Tasta
Hillevåg og Hinna 2 - 1 Hillevåg
2 - 2 Hinna 
Hundvåg og Storhaug 3 - 1 Hundvåg
3 - 2 Storhaug
Madla og Tjensvoll 4 - 1 Madla
4 - 2 Tjensvoll
Rennesøy 5

Finnøy 6