Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Helse og omsorg
  3. Hjemmetjenester
  4. Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie

Kort fortalt

  • Hjemmesykepleie er et tilbud til deg som har behov for nødvendig helsehjelp, opptrening, opplæring eller hjelp til å mestre daglige aktiviteter. 
  • I Stavanger kommune er vi opptatt av at du skal være mest mulig selvhjulpen og kan klare deg selv best mulig.

Hva er hjemmesykepleie?

Hjemmesykepleie er et tilbud til deg som har behov for nødvendig helsehjelp, opptrening, opplæring eller hjelp til å mestre daglige aktiviteter. Du får tjenester så lenge du har behov for det. Hjelpen vil bli gitt på en måte som støtter deg til å klare deg selv best mulig

Tjenesten innebærer opplæring, støtte eller hjelp til å bli mest mulig selvhjulpen i ulike aktiviteter.

Sykepleietjenester gis på sykepleieklinikken hvis du ikke er avhengig av å få sykepleietjenester hjemme.
Mer informasjon finner du i denne brosjyren:

Hverdagsmestring

Hverdagsmestring handler om å endre holdninger, ta i bruk kunnskap, verktøy og teknologi som gir en bærekraftig tjeneste samtidig som god kvalitet og brukertilfredshet er målet.

Filmen "Dette fikser du, Lilly" viser hvordan hjemmesykepleien kan jobbe for å støtte brukeren til egenmestring og ikke passiv hjelp. Hovedrolleinnhaveren er Grete Lill Tangen fra Rogaland teater.

Hvem kan få tilbud om hjemmesykepleie?

Tjenesten du får vil være avhengig av din situasjon, og det du har behov for. En ansatt på helse- og velferdskontoret vil sammen med deg vurdere hva som er best for deg. Noen har behov for hjelp en kort periode for å mestre hverdagen sin igjen, mens andre kan trenge tjenester i lang tid.

Hva koster hjemmesykepleie?

Hjemmesykepleie er gratis. 

Slik søker du om hjemmesykepleie

For å få hjemmesykepleie må du søke om helse- og omsorgstjenester. Søknad sendes til ditt lokale helse- og velferdskontor. Last ned søknad om helse- og omsorgstjenester

Hvis du trenger hjelp til å søke på tjenesten kan du ta kontakt med ditt lokale helse- og velferdskontor, så vil de hjelpe deg.

Trenger du hjemmesykepleie om natten?

Hvis du har behov for tjenester fra hjemmesykepleien om natten, vil du få vedtak på dette.

Du vil da få den tjenesten du har behov for fra Nattpatruljen. Dette er en bydekkende enhet som er en del av Hillevåg og Hinna hjemmebaserte tjenester.

Nye kommunedeler fra 01.01.2020, Rennesøy og Finnøy, vil få tjenesten fra Rennesøy helse- og omsorgssenter eller Finnøy helse- og omsorgssenter.

Trenger du kontakt med hjemmesykepleien?

Virksomhet Besøksadresse Telefon Virksomhetsleder
Madla og Tjensvoll Gunnar Warebergsgate 5 51 50 84 39 (Madla)
51 50 84 30 (Tjensvoll)
Signe H. Nødland
51 50 84 32
Hillevåg og Hinna Torgveien 14C 51 50 80 13 (Hillevåg)
51 91 24 39 (Hinna)
Hildegunn Østbø Tønnesen
51 50 80 18

Hundvåg og Storhaug  Kvittsøygata 19A 51 50 81 38 Anita Kaltveit
51 50 81 90
Eiganes og Tasta Byfjordparken 15 51 50 82 88  Angela Mcneill Benestad
51 50 84 91
Rennesøy helse- og omsorgssenter Vikevågveien 200 51 72 04 00 Hilde Ledaal
Finnøy helse- og omsorgssenter Judabergveien 3 51 71 47 55 Gaute Tengesdal

Etter klokken 15.00 på hverdager og i helgene må du ringe 51 52 33 22. Du vil få beskjed om å taste inn en kode for å komme til hjemmesykepleien i ditt område.

Disse kodene er:

Eiganes og Tasta 1 - 1 Eiganes
1 - 2 Tasta
Hillevåg og Hinna 2 - 1 Hillevåg
2 - 2 Hinna 
Hundvåg og Storhaug 3 - 1 Hundvåg
3 - 2 Storhaug
Madla og Tjensvoll 4 - 1 Madla
4 - 2 Tjensvoll

For kommunedelene Rennesøy og Finnøy skal følgende telefonnummer brukes på hverdager etter kl. 15 og i helgene:

Rennesøy 51 72 04 00
Finnøy 51 71 47 55