Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Helse og omsorg
 3. Informasjon om koronavirus

Informasjon om covid-19 i Stavanger kommune

kort fortalt

Dame med munnbind, og teksten 
Du kan bære smitte uten at du vet det selv. 
Takk for at du tar hensyn!
 
 

Se hvilke regler som gjelder

Nå gjelder de nasjonale tiltakene i Stavanger.

Kommunene på Nord-Jæren følger den nasjonale gjenåpningsplanen over på trinn 2 fra torsdag 27. mai. Les mer om trinnvis gjenåpning på regjeringens nettsider

Regler for hele landet:

Arrangementer

Det oppfordres til forsiktighet og planlegging av deltakelse på arrangementet slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Herunder å ikke oppsøke arrangementer i en annen kommune dersom man bor i en kommune med forhøyet smittenivå.

Reglene for arrangementer er som følger:

 • Maks 20 personer på private sammenkomster innendørs utenom i eget hjem, som for eksempel bursdag i leid lokale. Utendørs er grensen 30 personer. Barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere. (nytt)
 • Maks 50 personer på innendørs offentlig arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 100 personer på arrangementer som samler deltakere under 20 år som er fra samme kommune eller som deltar på trening, øving, prøver og lignende i samme kommune. (nytt)
 • Maks 200 personer på arrangementer innendørs hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser (nytt)
 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 600 personer (fordelt på 3 kohorter á 200 personer) hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene.
 • Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Om det er nødvendig skal det benyttes vakthold for å sikre dette.
 • Samme anledning til å skjenke alkohol på arrangementer som på serveringssteder.

 • Stavanger kommune har meldeplikt for de arrangementene som har lov til å være flere enn 20 personer. Disse arrangementene må registeres på kommunens nettside.

Uteliv, serveringssteder og arrangementer med skjenkebevilling

 • Innslipps- og skjenkestopp kl. 24.00. Ikke krav om matservering. (nytt)
 • Krav til smitteverntiltak: Registrering, redusert antall gjester og krav til avstand, innendørs og utendørs.

Anbefalinger for Nord-Jæren:

Kommunene på Nord-Jæren anbefaler bruk av munnbind i taxi, på offentlig transport og på steder der det ikke er mulig å holde avstandskravet. 

Anbefalinger for hele landet

Hold 1 meter avstand. Hold hendende rene. Hold deg hjemme hvis du er syk.

Sosial kontakt

 • Ikke ha besøk av flere enn ti gjester. (nytt)
 • Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må kunne holde avstand.
 • Det oppfordres til å møtes utendørs.
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.
 • Ved besøk hjemme regnes ikke beskyttede (Lovdata) med i antallsbegrensningen, men det må fortsatt være mulig å holde avstand mellom dem som ikke er beskyttet (Lovdata). (nytt)

Reiser

 • Reiser til utlandet frarådes. Strengt nødvendige reiser kan gjennomføres.
 • Innenlandsreiser kan gjennomføres. De som ikke er beskyttet bør være ekstra forsiktige og planlegge reisen slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Dette er særlig viktig for personer som reiser fra områder med høyt smittepress. (nytt)
 • Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig. Dette gjelder ikke personer som er beskyttet (Lovdata). (nytt)

Skoler og barnehager

Barnehagene og skolene følger trafikklysmodellen om grønt, gult eller rødt tiltaksnivå etter lokale vurderinger av den enkelte kommune.

 • Skoler og barnehager i Stavanger er på gult smittevernnivå til og med fredag 18. juni

Rulleforbud for russen

Ordførerne i 14 kommuner i Sør-Rogaland har derfor vedtatt å forlenge rulleforbudet til og med 23. juni. Les mer


Arbeidsliv

 • Hjemmekontor for alle som har mulighet og/eller fleksibel arbeidstid.

Handelsnæringen

 • Åpent med smitteverntiltak, jf. egen bransjestandard og krav i forskrift.
 • Varemesser og midlertidige markeder reguleres på samme måte som handelsnæringen, og regnes ikke lenger som arrangement. Det stilles også krav om å registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det. (nytt)

Idretts- og fritidsaktiviteter

 • Voksne over 20 år kan drive organisert aktivitet som trening, øving osv. innendørs i grupper på inntil 20 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand (Nytt).
 • Voksne over 20 år kan drive organisert aktivitet utendørs i grupper på inntil 30 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand. (Nytt)
 • Flere grupper kan samles på samme trenings-/øvingsarena dersom gruppene holdes adskilt og slik at de enkeltvis og samlet kan overholde smittevernrådene.
 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter, og de unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.
 • Dersom barn og unge trener/øver med et lag, forening eller lignende i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette laget/denne foreningen så lenge smittesituasjonen tillater det.
 • Lag fra små kommuner som ikke har andre motstandere i kommunen, kan reise til nabokommunen for å konkurrere såfremt kommunene har samme smittenivå. (Nytt)
 • Det oppfordres til aktivitet utendørs heller enn innendørs.

Koronasertifikatet: Kontakt vaksinestedet ved feil

Folkehelseinstituttet ber alle sjekke om opplysningene i koronasertifikatet er riktige. Hvis du oppdager feil, må du ta kontakt med vaksinasjonsstedet.

Ble du vaksinert hos fastlegen, ta kontakt med fastlegen. Ble du vaksinert i vaksinesenter Forum Expo, ring innbyggerservice på 51 50 72 20. Ble du vaksinert på vaksinasjonskontoret, ring 51 91 33 33.

Les mer om koronasertifikatet.

Skoler og barnehager på gult nivå

 • Skoler og barnehager i Stavanger er på gult smittevernnivå til og med fredag 18. juni.

Spørsmål og svar om karantene, nærkontakter m.m. ved smitte i skole og barnehage

Regjeringen har samlet koronainformasjon til foreldre med barn i barnehage og barne- og ungdomsskole på ett nettsted.

Følg med på den enkelte barnehage og skoles hjemmeside for mer informasjon og abonnér på nyhetsoppdateringene derfra.

Sommeravslutninger i grunnskolen

Det er fortsatt slik at alle bør begrense sosial fysisk kontakt i størst mulig grad. Derfor er det kun 10. trinn som kan ha skoleavslutning i skolens regi med foreldre til stede, med bakgrunn i at de er avgangselever. Dette under forutsetning av at lærerstreiken er avblåst når disse avslutningene er planlagt.

Dersom foreldre ønsker å arrangere sammenkomster for barn og foreldre, er det de nasjonale reglene for private arrangementer på offentlig sted som gjelder.

Reglene for arrangementer er som følger:

 • Maks 20 personer på private sammenkomster innendørs utenom i eget hjem, som for eksempel bursdag i leid lokale. Utendørs er grensen 30 personer. Barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.

Stavanger kommune har meldeplikt for de arrangementene som har lov til å være flere enn 20 personer. Disse arrangementene må registreres på kommunens nettside.

Ved alle typer arrangement anbefales foreldre og arrangører å sette seg inn i:

Hit kan du ringe om korona og om vaksine

Informasjonstelefon for korona: 

Du kan ringe Stavanger kommunes informasjonstelefon for korona 51 50 72 20 (08.30–15.00 mandag–fredag). Her kan du spørre om både de nasjonale og de lokale reglene som gjelder for innbyggere i Stavanger kommune under koronapandemien. 

Du kan ringe fastlegen din for helsespørsmål eller FHIs koronatelefon 815 55 015 (08–15.30) for informasjon om koronaviruset.

Informasjonstelefonen om vaksine: 51 50 72 20. Åpen hverdager kl. 08.30 til 15.00.

Utenlandsstudenter prioriteres til vaksine

Studerer du i utlandet og vil vaksinere deg før du reiser ut? Da må du kontakte kommunen så snart som mulig for å bli vaksinert.

Folkehelseinstituttet har oppfordret kommunene til å tilby norske studenter som studerer, skal studere eller som skal på utveksling i utlandet begge doser koronavaksine før de reiser fra Norge.

Stavanger kommune sitter ikke med en oversikt over hvem som studerer i utlandet. Utenlandsstudenter må derfor ta kontakt med innbyggerservice på 51 50 72 20 for å bli prioritert til koronavaksine. Målet er at utenlandsstudentene skal være fullvaksinert før de reiser.

Smittestatus for Stavanger

Vi legger ut oppdaterte tall i 9-tiden hver dag.

Stavanger kommune er nå på risikonivå 2 i henhold til FHIs risikovurdering. Risikonivået vurderes fortløpende av kommunens beredskapsorganisasjon.

Tabellen under viser hvor mange som har testet positivt i Stavanger kommune. Tallene kan avvike noe fra Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS), som baserer seg på folkeregistrert adresse. Det gjør at f.eks. innbyggere fra Stavanger som oppholder seg i andre byer og tester positivt der eller utenlandske arbeidere, som testes av andre enn Stavanger kommune, for eksempel egen bedriftshelsetjeneste, ikke er inkludert i vår tabell (data i tabellen kan være forsinket): 

Se hele listen over smittetilfeller dag for dag

Bestill koronatest

Alle som mistenker at de kan være smittet av covid-19, kan be om å bli testet. Testen er gratis og skjer på Stavanger Forum på Tjensvoll.

Teststasjonene i Stavanger utsteder ikke attester for negativ koronatest. 

Bestill tid på helsenorge.no eller ring 51 91 40 30 kl. 08.30–15.00. Avbestill også på helsenorge.no eller koronatelefonen 51 91 40 30.

Sjekk først om du trenger test på koronasjekk.no

Hold deg hjemme og unngå kontakt med andre mens du venter på koronatest. Ikke bestill test i andre kommuner enn der du bor eller oppholder deg. 

Det er tre veier inn til testing:

1. Fastlege
Føler du deg syk er det viktig at du kontakter fastlegen din for en vurdering først, for å utelukke muligheten for andre alvorlige sykdommer. Fastlegen kjenner deg best og skal følge deg opp dersom du er smittet.

Du kan bestille tid uten å be om fastlegens vurdering først, dersom du:

 • har akutt luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19
 • kan ha blitt smittet med covid-19 som nærkontakt, eller etter reise i «rødt» eller «gult» land de siste ti dagene.

2. Elektronisk bestilling
Koronatest bestilles på helsenorge.no, under funksjonen timeavtaler.

NB! Det er lagt ut flere timebøker, så hvis du ikke finner timer som passer i én, kan du prøve de andre. 

Husk at du selv må velge om du vil ha påminnelse om timen din på epost eller sms. Dette endrer du selv under «profil og innstillinger», «kontaktinformasjon» og «hvordan skal helsenorge kontakte deg».

Du kan bestille koronatest elektronisk for deg selv eller for barn under 16 år som du har foreldreansvar for. Hvis du skal bestille for andre, ring koronatelefonen 51 91 40 30. Hvis du bestiller for barn må du bestille i barnets navn.

Ta med legitimasjon!

3. Koronatelefon: Du kan ringe 51 91 40 30 hverdager og helger kl. 08.30–15.00. Dette telefonnummeret er kun for timebestillinger.

NB! Ikke bestille både på telefon og elektronisk skjema. Velg én av løsningene for å unngå dobbeltbooking.

Hva om jeg trenger koronatest for en reise?

Spør fastlegen din om råd eller ta kontakt med privat helseaktør.

Til deg som venter på prøvesvar

Hovedregelen er at du som venter på prøvesvar skal holde deg hjemme til du har fått svar. Du skal ikke gå på jobb eller skole, du skal ikke ta offentlig transport eller oppsøke offentlige steder, og du skal holde god avstand til alle andre enn dine nærmeste. De du bor sammen med behøver ikke å være i karantene, heller ikke husstandsmedlemmer som jobber i helsetjenesten.

Ved negativ test kan du gå tilbake på jobb/skole når du er i god allmenntilstand (det vil si at du føler deg frisk og er feberfri), selv om du fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon

Hvor og hvordan foregår testingen?

Testingen foregår på tre testasjoner hver dag; to i Stavanger Forum og en i Stavanger idrettshall. Se kart (pdf, 606 kb). Alle som skal testes må gjøre en avtale og få et oppmøtetidspunkt. 

Du kan kjøre bil, sykle, gå eller lignende/tilsvarende til teststasjonen, men du kan ikke bruke offentlig transport. Dersom du har spørsmål om dette ring 51 91 40 30.

Helsepersonell kommer ut til deg i bilen og tar prøve fra halsen og nesen ved hjelp av en bomullspinne. I teststasjon 3 må du som skal ta test parkere bilen og gå inn for å ta testen. Du anbefales å bruke munnbind.

For barn under fem år tas det kun prøve av halsen. Det er viktig å forberede barna på at det kommer en person i smittevernutstyr og tar prøve. Barnet kan sitte på fanget ditt i bilen.

Fra og med 14. september foregår testingen i teststasjon 2 Ishockeyveien på framsiden av Expo-hallen

Hvem tester turister og gjestearbeidere?

Testing av gjestearbeidere, bekreftelse før reiser, studier, konkurranser o.l. må bestilles hos privat helseaktør/bedriftshelsetjeneste.

Turister og andre uten fastlege kan ringe koronatelefonen 51 91 40 30 mellom 08.30–15.00 alle dager. Kontakt legevakten på 116 117 hvis du er turist eller besøkende i Stavanger uten fastlege i regionen og får symptomer på covid-19 med behov for legeundersøkelse.

Når får jeg svar på testen?

Hvis du tester positivt for covid-19 blir du oppringt av smittevernoverlegen, som umiddelbart vil gå i gang med smittesporing. Hvis du tester negativt, får du ikke automatisk beskjed, men du kan selv sjekke svaret på helsenorge.no. Svaret skal foreligge få dager etter testen. Innlogging skjer via ID-porten. 

Du kan nå få varsel til din mobiltelefon eller e-post når prøvesvaret er klart. 

Studenter og andre som trenger attest på negativ test

Kontakt private helseaktører som Aleris, Forusakutten, Dr. Drop-in, Mosaic Medical og andre. Kommunens teststasjoner utsteder ikke attester.

Råd om psykisk helse under koronapandemien

Skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom har samlet mange gode råd for hvordan ungdom kan tilpasse hverdagen sin under koronapandemien, og har laget en oversikt over hvor man kan ta kontakt for hjelp.

Hjemmekarantene, ventekarantene og hjemmeisolering

Viktig informasjon til deg som er smittet og skal være i hjemmeisolasjon, eller er ferdig med isolasjonen, og til hustandsmedlemmer av nærkontakter eller smittede.

Beskrivelse av hva som menes med hjemmekarantene og hjemmeisolering, og råd ved slike tiltak (Folkehelseinstituttet)

Her finner du informasjon om hjemmekarantene og isolasjon på forskjellige språk.

Karantenehotell

Sola kommune har avtale med Scandic Airport Hotel og Quality Airport Hotel Stavanger om karantenehotellordningen. Grensepolitiet henviser til karantenehotell. I lenken under finner du informasjon om hvem som ikke trenger å gjennomføre karantenetiden på hotell og andre opplysinger:

Les mer om karantenehotellene  
Les regjeringens spørsmål og svar om innreise til Norge

Når kan jeg få koronavaksine?

Les alt om Stavangers planer for vaksinasjon mot korona

Besøksregler på sykehjemmene

(Gjelder fra 1. juni 2021)

 • Uvaksinerte besøkende på alders- og sykehjem i Stavanger kommune oppfordres til å bruke munnbind (gjelder ikke besøkende til kritisk syke eller døende pasienter, barn under 12 år eller de som ikke kan bruke munnbind av medisinske årsaker).
 • Besøkstiden ved alders- og sykehjemmene kan variere, se hjemmesiden. Det skal være to besøkstider hver dag. 
 • 3-4 personer om gangen kan komme på besøk. Det skal være mulig å holde 1 meter avstand.
 • Besøk skal foregå på beboerens rom.
 • Inngangsdørene kan stå åpne i besøkstidene, men holdes låst resten av dagen.
 • Vi håper du skriver deg inn i besøksprotokollen. Det letter arbeidet med en eventuell smittesporing.

Alders- eller sykehjemmet kan etter en konkret vurdering gjøre unntak fra antallsbegrensningen for besøkende til kritisk syke eller døende.

Ikke besøk sykehjem dersom du i løpet av de siste ti dagene har vært i områder eller situasjoner med større smitteutbrudd. Ellers gjelder følgende regler:

Smittevernregler ved besøk på alders- og sykehjem:

 • Utsett besøket hvis du har luftveissymptomer med feber eller hvis du er i karantene

 • Husk god hoste- og håndhygiene!

 • Tilstreb å holde minst 1 meters avstand.
 • Besøkende må vaske/sprite hendene før og etter besøket. Sykehjemmet legger til rette for at håndsprit er tilgjengelig.

 • Gi beskjed til sykehjemmet straks dersom du får påvist covid-19 innen 10 dager etter besøket på sykehjemmet. 

Alle sykehjem og aldershjem har nettbrett slik at pasienter kan ha videokontakt med sine pårørende. Sykehjemmene kan ta imot gaver fra besøkende på vegne av pasientene, også blomster, kaker og klær. 

Regler for idretts- og fritidsaktiviter 

Koronainformasjon for kulturlivet

Reglene for arrangementer er som følger:

 • Maks 20 personer på private sammenkomster innendørs utenom i eget hjem, som for eksempel bursdag i leid lokale. Utendørs er grensen 30 personer. Barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere. (nytt)
 • Maks 50 personer på innendørs offentlig arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 100 personer på arrangementer som samler deltakere under 20 år som er fra samme kommune eller som deltar på trening, øving, prøver og lignende i samme kommune. (nytt)
 • Maks 200 personer på arrangementer innendørs hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser (nytt)
 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 600 personer (fordelt på 3 kohorter á 200 personer) hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene.
 • Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Om det er nødvendig skal det benyttes vakthold for å sikre dette.
 • Samme anledning til å skjenke alkohol på arrangementer som på serveringssteder.

Det er meldeplikt for de arrangementene som har lov til å være flere enn 20 personer. Disse arrangementene må registeres på kommunens nettside.

For alle detaljer om beslutninger og anbefalinger om arrangement og avstand viser vi til Helsedirektoratets nettsider

Pressekontakt:

Pressevakttelefon: 96 94 24 49.

Plakatoversikt

Plakater til utskrift

Her kan du laste ned plakater, skilt, flygeblader og klistremerker vi har laget de siste månedene. Blant annet oppslag til sykehjem, barnehager, fotballbaner, offentlige kontorer og friområder. Til fri bruk!

Smittevernansvarlige i Stavanger

Helsesjef og smittevernoverlege er smittevernansvarlige i Stavanger kommune.