Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Helse og omsorg
 3. Informasjon om koronavirus

Informasjon om covid-19 i Stavanger kommune

kort fortalt

Information in other languages

Hit kan du ringe hvis du lurer på noe

Kontakt fastlegen din hvis du lurer på om du er smittet av covid-19. Fastlegen henviser til testing. 

Fra 12.08.2020 kan du ringe koronatelefonen for testing på 51 91 40 30 og avtale tid uten å be om fastlegens vurdering først, dersom du:

 • har akutt luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19
 • kan ha blitt smittet med covid-19 som nærkontakt, eller etter reise i «rødt» eller «gult» land de siste ti dagene.

Koronatelefonen for testing er åpen 08.30-15.00 mandag-fredag og 10.00-14.00 lørdag og søndag.

Du kan også ringe Stavanger kommunes informasjonstelefon om korona 51 50 72 20 mandag-fredag 09.00-16.00.

Folkehelseinstituttet gir råd og veiledning på tlf. 815 55 015. 

Kontakt Stavanger legevakt på 116 117 om akutt nyoppstått eller forverret sykdom. Legevakten kontaktes etter fastlegens åpningstid og i helgene.

Slik kan du bli testet

Fra 12.08.2020 kan alle som mistenker at de kan være smittet av covid-19 kan be om å bli testet.

Føler du deg syk er det viktig at du kontakter fastlegen din for en vurdering først, for å utelukke muligheten for andre alvorlige sykdommer. Fastlegen kjenner deg best og skal følge deg opp dersom du er smittet. 

Du kan også ringe koronatelefonen for testing på 51 91 40 30 og avtale tid uten å be om fastlegens vurdering først, dersom du:

 • har akutt luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19
 • kan ha blitt smittet med covid-19 som nærkontakt, eller etter reise i «rødt» eller «gult» land de siste ti dagene.

Koronatelefonen for testing er åpen 08.30-15.00 mandag-fredag og 10.00-14.00 lørdag og søndag.

Hvor og hvordan foregår testingen?

Testingen foregår i prøvetakingsteltet ved Stavanger Forum. Alle som skal testes må gjøre en avtale og få et oppmøtetidspunkt. Transport må du skaffe selv. Du kan enten kjøre gjennom teltet i bil, komme gående, syklende eller på sparkesykkel. Offentlig transport bør unngås.

Helsepersonell kommer ut til deg i bilen og tar prøven ved hjelp av bomullspinner som stikkes ned i svelget evt. opp i nesen.

For barn under fem år tas det kun prøve av halsen. Det er viktig å forberede barna på at det kommer en person i smittevernutstyr og tar prøve. Barnet kan sitte på fanget ditt i bilen. Du kan eventuelt se denne NRK Super-filmen med barnet før dere drar til prøvetakingsteltet: Bamselegen eter Virus spesial

Når får jeg svar på testen?

Alle får svar via helsenorge.no i løpet av 1-2 dager. Innlogging skjer via ID-porten. Hvis du tester positivt for covid-19 vil du bli oppringt av smittevernoverlegen i forbindelse med smittesporing.

Alle må holde seg hjemme til og med 1 dag etter at de er symptomfrie. Det gjelder selv om testen er negativ. Skal du testes for covid-19 er det lurt å begynne å skrive opp personer du har vært i nær kontakt med.

Hvem tester sesongarbeidere fra utlandet?

Stavanger kommune tester ikke friske personer, kun personer som har luftveisinfeksjon og enten feber, hoste eller tung pust. 

Testing av ansatte i helsetjenesten

Ansatte i helsetjenesten som i løpet av de siste 10 dagene har vært i regioner og land utenfor Norge uten karanteneplikt ("grønne" områder/land), bør informere arbeidsgiver før de skal tilbake på jobb. Disse anbefales testet så snart som mulig for covid-19. De skal ikke har pasientnært arbeid før negativ test foreligger. Dette gjelder også nyansatte og vikarer.

Arbeidsgiver kan gjøre en lokal vurdering om ansatte som ikke har pasientnært arbeid, og som de siste ti dagene har vært i "grønne" områder/land, kan gå tilbake på jobb uten testing. For røde områder og land gjelder karanteplikt.

Hva om jeg trenger koronatest for en reise?

Spør fastlegen din om råd eller ta kontakt med privat helseaktør. 

Hvem tester turister og andre uten fastlege?

Kontakt legevakten på 116 117 hvis du er turist eller besøkende i Stavanger uten fastlege i regionen og får symptomer på covid-19. Legevakten organiserer testing. Symptomer som kan tyde på covid-19 er luftveisinfeksjon med enten feber, hoste eller tung pust i tillegg.

Vi har alle et ansvar for å ikke reise når vi er syke, ivareta god hånd- og hostehygiene og holde minst en meters avstand til andre enn våre nærmeste. Legg til rette for å følge de samme smittevernrådene som hjemme. 

Det er viktig at du følger de generelle reiserådene når du er på reise i Norge.

Får du besøk fra utlandet?

Å ta imot besøk fra utlandet er annerledes i år enn vanlig. For at dine gjester, du og lokalsamfunnet skal være trygge, er det viktig at besøket ikke fører til smittespredning.

Cruisepassasjerer og anløp

Stavanger kommune vil inntil videre ikke tillate cruisepassasjerer å gå i land i byen ved eventuell ankomst, og vil be cruiseselskapene om ytterligere redegjørelse for hvordan karantenereglene søkes ivaretatt. Kommunens beredskapsledelse gjorde sitt vedtak om dette 31.07. Stavanger kommune anser risikoen for innføring av smitte som for stor ved ankomst av flere hundre passasjerer på en gang.

Mandag 03.08 strammet også regjeringen midlertidig inn cruisetrafikken for å stoppe korona-smitte. Innstrammingen forhindrer at skip med flere enn til sammen 100 personer om bord blir godkjent og får landgang i norske havner.

Studenter som flytter til Stavanger

Det blir en annerledes studiestart i år. Stundenter som flytter til Stavanger i anledning studier kan lese om hvordan du kan hindre smittespredning under studiestarten på uis.no.

Skal forkjølte barn testes?

Kontakt fastlegen hvis barnet har forkjølelsessymptomer. Fastlegen vurderer om barnet skal testes for covid-19. Barn må ikke lenger være hjemme til de har hatt 1 symptomfri dag etter luftveisinfeksjon. Det holder at allmenntilstanden er god. Noen barn kan ha restsymptomer etter en luftveisinfeksjon (rennende nese eller sporadisk hoste). Hvis allmenntilstanden og formen er god kan barnet likevel gå i barnehage eller skole. Alle med nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon skal sendes hjem og holdes hjemme til sykdomstilstanden er avklart. Barn som har sykdomsfølelse i tillegg til selv milde luftveissymptomer skal holdes hjemme.

Spørsmål og svar om koronavirus

Svar på de vanligste spørsmålene om koronavirus finner du på helsenorge.no.

Information in other languages

Information to parents in 14 languages.
Social distancing in 22 languages.
About corona in 37 languages.
About "hjemmekarantene" and isolation in 37 languages.
You can also visit our corona page in English.

Betalingsutsettelse for kommunale avgifter

Betalingsutsettelse av kommunale avgifter blir behandlet som normalt, og blir gitt til de som ber om det. Ber du om betalingsutsettelse blir det beregnet renter. Ønsker du betalingsutsettelse, ta kontakt med ut.faktura@​stavanger.kommune.no

Informasjon til brukere av hjemmetjenester og pårørende/besøkende

 • Reduksjon i tilbud: Grunnet pågående smittefare, kan brukere av hjemmebaserte tjenester oppleve noe reduksjon i tilbudet. Alle skal likevel få forsvarlig helsehjelp

Besøksregler på sykehjemmene

Innstramming 05.08: Du kan ikke besøke sykehjem dersom du har vært på reise i utlandet i løpet av de siste ti dagene – eller vært i et område i Norge der smittespredning pågår.

 • Fra 10. juni kan pasienter på alders- og sykehjem ta imot besøk på rommet i visitt-tiden. Sykehjemmene fastsetter sine egne visittider.
 • Hver beboer kan ha besøk av 1-2 personer om gangen.
 • Det er anledning til å ta med pasientene ut på tur utenom visitt-tiden. Dette må avtales med avdelingen.
 • Det er anledning til å ta med kaffe og mat til den som får besøk.
 • For å lette eventuell smittesporing oppfordres besøkende til å registrere seg i en besøksprotokoll. Dette er frivillig. Opplysningene blir slettet etter ti dager.
 • Avstands- og smittevernregler må overholdes ved besøk og turer ut med pasienten.

Følgende smittevernregler gjelder for besøk:

 • Utsett besøket hvis du har luftveissymptomer med feber eller hvis du er i karantene.

 • Husk god hoste- og håndhygiene!

 • Tilstreb å holde minst 1 meters avstand.
 • Varsle sykehjemmet innen 10 dager om du skulle få symptomer på covid-19.
 • Besøkende må vaske/sprite hendene før og etter besøket. Sykehjemmet legger til rette for at håndsprit er tilgjengelig.

Alle sykehjem og aldershjem har nettbrett slik at pasienter kan ha videokontakt med sine pårørende. Sykehjemmene kan ta imot gaver fra besøkende på vegne av pasientene, også blomster, kaker og klær. 

Sosiale tjenester og Nav-kontor i Stavanger

Nav har fortsatt begrensede åpningstider. Hvis du trenger veiledning, kan du få hjelp på følgende måter: 

På Nav-kontorene finner du oppslag med opplysninger om kontaktinformasjon, og en postkasse du kan levere skriftlige henvendelser i.

Dersom du oppholder deg i Stavanger kommune, men er uten en fast adresse, kan du kontakte Nav Eiganes og Tasta dersom du trenger hjelp for eksempel til hjemreise.

Vakttelefonene under kan kun benyttes for spørsmål om økonomisk sosialhjelp og midlertidig bolig. Telefontid er kl. 10–14.

For spørsmål om andre ytelser og henvendelser utenom telefontid, se nav.no

NAV Eiganes og Tasta Sosialhjelp tlf. 406 49 784 Midlertidig bolig tlf. 902 55 414
NAV Madla Sosialhjelp: tlf. 41 28 73 58, tlf. 41 28 88 69 Midlertidig bolig: tlf. 41 28 73 55
NAV Hundvåg og Storhaug Sosialhjelp: tlf. 977 05 145 Midlertidig bolig: tlf. 458 34 504
NAV Rennesøy og Finnøy Sosialhjelp eller midlertidig bolig:
tlf. 41 28 11 64,
tlf. 92 48 63 10,
tlf. 92 23 25 33
 
NAV Hillevåg og Hinna Sosialhjelp eller midlertidig bolig tlf. 41 28 81 01  

Hjemmekarantene og hjemmeisolering i forbindelse med covid-19

Beskrivelse av hva som menes med hjemmekarantene og hjemmeisolering, og råd ved slike tiltak (Folkehelseinstituttet)

Her finner du informasjon om hjemmekarantene og isolasjon på forskjellige språk: engelsk, arabisk, dari, farsi, fransk, italiensk, kurmanji, litauisk, pashto, polsk, punjabi, russisk, somali, sorani, spansk, tegalog, thai, tigrinja, tyrkisk, tysk, urdu og vietnamesisk.  

Smittestatus for Stavanger

Hittil har 143 personer i Stavanger testet positivt på covid 19. Siste positive prøve var 06.08.

Stavanger legger tall fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) ved Folkehelseinstituttet til grunn, slik de fleste andre kommuner gjør. 

Registreringer i MSIS baserer seg på folkeregistrert adresse. I noen tilfeller kan den smittede oppholde seg, og få behandling, i en annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. 

Klikk her for å se statistikk dag for dag

Barnehage

Informasjon om barnehageoppstart og barn med symptomer finner du her. Følg også med på den enkelte barnehages hjemmeside for mer informasjon.

Skole

Følg med på din skoles nettsider (minskole.no/skolensnavn), og abonnér på nyhetsoppdateringer fra skolen.

Tiltak for sårbare barn

Les mer på barnevernets nettsider

Gradvis åpning av kultur- og idrettsliv

Hvor mange som kan samles til arrangementer og andre sammenkomster avgjøres av om arrangementet holdes på privat eiendom eller offentlig sted. På offentlig sted kan 200 være samlet etter 15. juni, forutsatt at det er en ansvarlig arrangør. Det må være mulig å holde 1 meters avstand for deltakere som ikke er i samme husstand.

Privat kan inntil 20 personer være samlet, men det må være minst 1 meter mellom gjester som ikke tilhører samme husstand. Det kan være lettere å holde avstand utendørs enn innendørs.

Les mer om 

Pressekontakt:

Pressevakttelefon: 969 42 449.

Plakatoversikt

Plakater til utskrift

Her kan du laste ned plakater, skilt, flygeblader og klistremerker vi har laget de siste ukene. Blant annet oppslag til sykehjem, barnehager, fotballbaner, offentlige kontorer og friområder. Til fri bruk!

Smitteverntiltak for serveringssteder

Risikoen for spredning av covid-19 er særlig høy på utesteder og restauranter. Her finner du en presisering av hvilke regler for smittevern som gjelder for serveringsbransjen, med råd til praktisk gjennomføring.