PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Helse og omsorg
  3. Informasjon om koronavirus
  4. Smittejegerne
Smittejegerne i Stavanger

Smittejegerne

Siden mars har smittevernfolkene i kommunen hatt hektiske dager. De må slå ring rundt smittetilfellene og jobbe raskt for å hindre spredning.

- Vi har ingen vanlige hverdager i øyeblikket. Ingen dag er lik, sier smittevernrådgiver Susanne Larssen.

Etter mange lange dage med kartlegging av mulige smittede håper hun å ta ungene med på høstferie.

- Nå tar jeg en dag om gangen. Vi må forsøke å holde dette i sjakk til vaksinen kommer, sier hun.

TISK
Smittesporing er en del av TISK-strategien for å holde covid-19-pandemien under kontroll. Testing, isolasjon, sporing og karantene. Smittesporingen er spesielt viktig, og den må skje raskt. En som er smittet med Sars-CoV-2, populært kalt covid-19, kan være smittsom etter kort tid. Kanskje før vedkommende selv forstår at han eller hun er smittet.

Smittevernoverlege Runar Johannessen på nettmøte hos Aftenbladet
Smittevernoverlege Runar Johannessen på nettmøte hos Aftenbladet.

Må ringe inn smitten
Smittevernoverlege Ruth Midtgarden sier at smittesporing er som å slå ring rundt nære kontakter 48 timer før den smittede kjente seg syk, og spore opp alle de har vært i kontakt med i løpet av den tiden.

-Det er utfordrende i pandemisituasjonen å ha oversikt over all den informasjonen en bør kjenne til. Det å prioritere de viktigste oppgavene, og ha mange baller i luften samtidig, sier Ruth.

Deler på vakttelefonen
Ruth Midtgarden og Runar Johannessen har delt på oppgaven som smittevernoverlege store deler av pandemien. De går med vakttelefonen en uke hver. Til tider har det vært svært hektisk, som i forrige uke da det mandag var 13 smittede og tirsdag 19 smittede.

-Det er veldig hektisk når vi har mange positive og vi får mange spørsmål av ulike slag. Det kan være umulig å kombinere smittesporingen med å få gjort annet arbeid, sier Ruth.

Må jobbe raskt
Foruten smittevernoverlegene har de tre smittevernrådgiverne på smittevernkontoret hatt det ekstra travelt. Sissel Kleppa begynte som smittevernrådgiver i slutten av august. Hun fikk en kort rolig periode før smitten tok seg opp igjen.

-Det har vært en bratt læringskurve, men jeg har blitt veldig godt mottatt, forteller Sissel. Den som tar seg av opplæringen av nye smittesporere er Susanne Larssen.

-Når vi får smitte er vi dypt inne i smittesporingen med en gang. Vi må kartlegge mulig smitte raskt. Det er avgjørende for å stoppe utbredelsen av smitten og avklare smittekilde og se mulige sammenhenger, forteller hun.

Tar det med fatning
Smittesporing foregår kort sagt ved at smittejegerne ringer opp nærkontaktene til de smittede. Da er det en fordel at det er god oversikt over nærkontakter. Stort sett tar folk det med fatning når de får beskjed om at en de har hatt nær kontakt med er smittet. Mange er opplyste. Andre kjenner på skyld og skam.

-Skyld, skam og frykt for sine nærmeste. Når vi ringer har mange fått beskjed allerede av de som er smittet, forteller Susanne og Sissel.

Runar Johannessen sier at de stadig ser at folk med lette symptomer har vært i selskap og i andre arrangementer.

-Vi oppfordrer til at folk skal holde seg hjemme og la seg teste, også ved lette nyoppståtte symptomer, sier han.

Frykter smitte uten kilde
Enda er situasjonen under kontroll. Det er ikke snakk om utbrudd eller villsmitte i Stavanger, selv om det er tilfeller der smitten ikke er kjent. Det handler stort sett om smitteklynger eller smitte etter reiser. Smittejegerne i Stavanger har vært heldige med at når de hatt en positiv som har fartet rundt og hatt kontakt med mange, så har de hatt kun en om gangen av dem. De oppfordrer nå alle til å unngå å ha for mange nærkontakter framover.

-Det vi frykter mest er å få mye smitte som dukker spredt opp i kommunen, og som vi ikke kan sette i sammenheng med kjente smitteklynger eller reiser, sier Ruth Midtgarden.

God arbeidsgiver
Hun kjenner på ansvaret, men synes arbeidsgiver har lagt godt til rette for arbeidet med smittesporing. En beredskapsplan er utarbeidet med fire sirkler for opptrapping av smittesporing, avhengig av smittesituasjonen. Flere fra staben i helse og velferd er med på smittesporingen, i tillegg har virksomhetene avgitt personell.  I ytterste konsekvens, i den ytterste sirkelen, kan mellom 30 og 40 personer mobiliseres til smittesporingen.

-Stavanger kommune er en meget god arbeidsgiver. Det legges godt til rette for at smittesporingen kan utføres så godt som mulig. Samarbeidet rundt alt med covid-19 er godt, understreker Ruth Midtgarden.