Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Helse og omsorg
 3. Informasjon om koronavirus
 4. Vaksinasjon mot korona

Vaksinasjon mot korona

Kort fortalt

 • Stavanger kommune skal tilby koronavaksinasjon til kommunens innbyggere.
 • Du trenger ikke kontakte med kommunen eller fastlegen for å registrere deg eller sette deg på venteliste.
 • Du vil bli kontaktet eller få et varsel når det nærmer seg din tur til å vaksineres.
 • Oppdatert 2. mars 2021

Sykepleier Anne Selvåg Sunde satte vaksinen på Margrethe Reilstad på Finnøy pleie- og omsorgssenter.

Sykepleier Anne Selvåg Sunde satte vaksinen på Margrethe Reilstad på Finnøy pleie- og omsorgssenter.

Slik foregår vaksineringen

Stavanger kommune skal tilby koronavaksinasjon til kommunens innbyggere. Ikke kontakt kommunen eller fastlegen for å registrere deg eller sette deg på venteliste. Du vil bli kontaktet eller få et varsel når det nærmer seg din tur.

To vaksiner er i bruk i Stavanger: Comirnaty (Pfizer og BioNTech) og AstraZeneca. Begge settes i to doser. Comirnaty med 21 dagers mellomrom og AstraZeneca med 9 til 12 ukers mellomrom. AstraZeneca anbefales brukt til personer under 65 år og til vaksinering av helsepersonell. En tredje vaksine, Moderna, er også godkjent for bruk i Norge. Hør Folkehelsepodden (FHI) om hva det vil si at en vaksine har effekt.

Hvem vaksineres akkurat nå?

I uke 9 vaksinerer fastlegene prioriteringsgruppe 3 (84-75 år), samt 85 + som bor hjemme (prioriteringsgruppe 2). De fleste av 85+ vil være ferdigvaksinert i uke 9. Fastlegene setter kun dose 2-vaksiner i uke 9.

Prioritetsgruppe 2 (85 +) består av ca. 2600 personer. 
Prioritetsgruppe 3 (84-75) består av ca. 6000 personer.

Vaksinering av helsepersonell med AstraZeneca fortsetter også i uke 9.

Koronavaksineringen er en del av vaksinasjonsprogrammet. Vaksinasjon er gratis og frivillig. Siden dette er en svært smittsom sykdom anbefales alle som kan om å ta vaksinen. Vaksinering anbefales ikke til barn og unge under 18 år eller til gravide.

Vaksinasjonens tre faser i Stavanger

Fase 1: Beboere på alders- og sykehjem, vaksineres på institusjonen. Alle langtidsbeboere er vaksinert. Fase 1 er ferdig.

Fase 2: Prioriterte grupper (innbyggere over 65 år og de med underliggende sykdommer) vaksineres av fastlegene. Fastlegene har meldt inn hvor mange pasienter de har i de forskjellige prioriterte gruppene og bestilt vaksiner etter det. Du som er i prioritert gruppe vil få et varsel fra fastlegen når det er din tur. Følg gjerne med på fastlegens hjemmeside for informasjon om vaksinering. Fastlegen kan vurdere at de som ikke kommer seg til fastlegen, kan få satt vaksinen hjemme av kommunens ambulerende team. Det kan ta tid før disse vaksinene blir satt, fordi det avhenger av tilgangen på vaksiner. 

Fase 3: Massevaksinering av resten av befolkningen (18-64 år). Stavanger kommune oppretter vaksinesentre i Forum Expo, Mastrahallen og Finnøy fleirbrukshall. Oppstart av massevaksinering skjer trolig over påske, avhengig av vaksinetilgang. Du vil få en SMS med tilbud om vaksine med lenke til bestilling av time når det er din tur. Sjekk at du er oppført med riktig mobilnummer i kontakt- og reservasjonsregisteret.  Hvis du står med riktig mobilnummer skal du ikke gjøre noe. Du skal heller ikke gjøre noe annet for å registrere deg eller sette deg på liste. Følg med på kommunens nettsider for informasjon om oppstart av massevaksinasjon, abonner gjerne på nyhetene våre.

Vaksinering i Forum Expo
Vaksinering i Forum Expo

Hvor mye vaksine får kommunen?

Det er vanskelig å forutse og gjør vaksineringen utfordrende å planlegge. Hetteglassene inneholder flere doser enn oppgitt, derfor settes flere vaksiner enn antall doser kommunen får. Vaksinene settes fortløpende etter hvert som kommunen får dem.

Slik prioriterer vi vaksineringen

Kommunen legger opp til en trinnvis vaksinering av befolkningen basert på FHI/regjeringens prioriteringer. Gruppe 1 blir vaksinert på alders- og sykehjemmene. Gruppe 2-7 vaksineres av fastlegen. Gruppe 8 og 9 skal vaksineres i forbindelse med massevaksinasjonen.

 1. Beboere i sykehjem
 2. Alder over 85 år
 3. Alder 75-84 år
 4. Alder 65-74 år og personer mellom 18 og 64 år med underliggende sykdommer/tilstander
 5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander
 6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander
 7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander
 8. Alder 55-64 år
 9. Alder 45-54 år

Utvalgt helsepersonell i kritiske funksjoner får 20 prosent av vaksinene samtidig med gruppe 1 og 2.

Stavanger kommune har som mål er at personer som blir anbefalt vaksinasjon, velger å ta vaksinen. Les mer om prioriterte grupper på FHI.

Hvor langt har Stavanger kommune kommet?

Uke 1: Ca 400 vaksiner satt på beboere ved 9 alders- og sykehjem

Uke 2: Ca 200 vaksiner satt på beboere ved 4 alders- og sykehjem + helsepersonell

Uke 3: Ca. 440 vaksiner satt på beboere ved 6 sykehjem og to bofellesskap for demente + helserpersonell

Uke 4: Ca. 900 vaksiner satt på beboere ved 2 sykehjem og 1 bofellesskap for demente. Fastlegene startet vaksinering av 85+ som bor hjemme. Dose 2 ble satt ved 9 sykehjem.

Uke 5: Ca 1800 vaksiner satt på beboere ved 4 alders- og sykehjem, fastlegekontorene fortsatte vaksinering av 85+, noe ble satt på helsepesonell.

Uke 6: Ca. 1600 vaksiner satt på beboere ved 6 sykehjem og to bofellesskap for demente, samt at fastlegene vaksinerte prioriterte grupper, noe ble satt på helsepersonell.

Uke 7: Ca. 1400 vaksiner satt på beboere på 2 sykehjem og ett bofellesskap for demente. Fastlegene vaksinerte 75-85-åringer og 85+ som bor hjemme. Helsepersonell ble vaksinert. Alle langtidsbeboere ved alders- og sykehjem ble ferdigvaksinert i uke 7.

Uke 8: Dose 2 satt på de som fikk vaksinedose 1 i uke 5. Stavanger kommune fikk for første gang AstraZeneca-vaksine. Ca. 1200 AZ-vaksiner ble satt på helsepersonell. 

Uke 9: Dose 2 av Comirnaty settes på de som fikk vaksinedose 1 i uke 6. Ca. 900 doser AstraZeneca-vaksiner settes på helsepersonell.

Uke 10: Stavanger får ca. 1230 doser Comirnaty-vaksiner til fastlegene og ca. 1800 AstraZeneca-vaksiner til helsepersonell. De ni fastlegekontorene med flest pasienter i prioriteringsgruppe 3 (84-75) får ca 500 dose 1-vaksiner av Comirnaty. Resten er dose 2. Alle AZ-vaksinene skal settes på helsepersonell. 

Se FHIs vaksinekalender

Hvor skal jeg som har fastlege i en annen kommune vaksineres?

Hvis du tilhører de prioriterte gruppene 2-7 skal du kontakte vaksinasjonskontoret i Torgveien 15C, tlf. 51913333. Da vil du bli satt på liste og oppringt når det er din tur. Akkurat nå vaksineres hjemmeboende som er 85 år og eldre.

Hvis du ikke er i prioritert gruppe vil du få anledning til å vaksinere deg i forbindelse med massevaksineringen  i Forum Expo (eller de andre to hallene). Informasjon om dette kommer.

Hvor mange er vaksinert i Stavanger?

Oversikt over antall vaksinerte i landets kommuner finner du på fhi.no.

Alle har rett til gratis vaksine 

Alle som oppholder seg i Norge, også de som oppholder seg her ulovlig, har rett til gratis nødvendig helsehjelp. Kontakt med helsevesenet for å få nødvendig helsehjelp meldes ikke til politiet. Tilbud om koronatest og koronavaksine gjelder også de som har ulovlig opphold i Norge.

Alle får gratis test og helsehjelp ved ved covid-19

Oppdater kontaktinformasjonen din

I forkant av massevaksinasjonen: Sjekk at du er oppført med korrekt mobilnummer og e-postadresse i kontakt- og reservasjonsregisteret. Kommunen bruker mobilnummeret du har lagt inn i registeret for å nå deg med tilbud om koronavaksinering.  Slik oppdaterer du på norge.no

Trenger hjelp til vaksineringen

Stavanger kommune kommer til å trenge mange vaksinatører for å få vaksinert alle som ønsker det. Er du sykepleier og ønsker å være med og hjelpe? Send en epost til vaksinering@stavanger.kommune.no

Stavanger kommune har også lyst ut ti heltidsstillinger som vaksinatører til vaksinetjenesten.

Spørsmål og svar om vaksine - helsenorge

Helsenorge har laget en spørsmål-svar-oversikt om vaksine.

Legemiddelverket overvåker bivirkninger

Statens legemiddelverk overvåker uønskede virkninger av koronavaksinene. 

Hvilke bivirkninger har vaksinene?

Bivirkningsfilm on Vimeo

Vær obs på svindelforsøk

Nasjonal sikkerhetsmyndighet advarer om at svindelforsøkene vil øke i forbindelse med koronavaksineringen. Oppringing med tilbud om snarlig vaksinering mot forhåndsbetaling fra f. eks. private helseaktører er forsøk på svindel. Koronavaksineringen er gratis og skjer kun i regi av kommunen/fastlegen. Forsøk på å få innbyggere til å oppgi opplysninger om bankkonto-/kredittnumre, personalia og helseopplysninger i forbindelse med vaksinering er også forsøk på svindel/utpressing. Stavangers innbyggere vil bli kontaktet enten av fastlegen sin (65 år og eldre og de med underliggende sykdommer) eller av Stavanger kommune (de som er mellom 64 og 18 år) med tilbud om vaksinering. 

Information in other languages

FHI.no