PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Helse og omsorg
 3. Habilitering, rehabilitering og behandling
 4. Fysioterapi og ergoterapi
 5. Tilbud til voksne og eldre

Tilbud til voksne og eldre

Kort fortalt

Fysioterapeutene og ergoterapeutene gir behandling, trening og tilrettelegging til innbyggere over 18 år. 

Virksomhetsleder: Elin Vigane Frostestad
Telefon resepsjon (kl.08.00-15.00): 51 50 85 75
E-post: fysio.ergo@stavanger.kommune.no

Gruppetrening

Hvem kan få tilbud om fysio- og ergoterapi?

Innbyggere over 18 år med skade eller sykdom, som gjør det vanskelig å bevege seg eller klare gjøremål i hverdagen. 

 • Kan du komme deg fra hjemmet til behandlingssted ved hjelp av bil, buss, drosje eller lignende, er fysioterapitjenester på et fysikalsk institutt aktuelt for deg.
 • Har du problemer med å komme deg ut av egen bolig for å få hjelp, skal du kontakte ditt lokale helse - og velferdskontor for kommunale fysioterapitjenester. Fysioterapeuter som er ansatt i den kommunale fysio- og ergoterapitjenesten gir behandlingstilbud til mennesker som ikke kan benytte seg av tjenester gitt på et fysikalsk institutt, eller som har behov for tjenester som må koordineres.

Slik søker du om fysio- eller ergoterapi

Dersom du ikke kan benytte deg av fysioterapitjenester på et fysikalsk institutt, eller du har behov for hjelp av ergoterapeut, sender du søknad om helse-og omsorgstjenester til ditt lokale helse- og velferdskontor. Helse- og velferdskontoret vurderer riktig tjeneste og henviser videre til Fysio- og ergoterapitjenesten. Alle søknader som blir innvilget blir prioritert etter hastegrad og fordelt til en terapeut. Det kan være ventetid før du får hjelp fra en fysioterapeut eller en ergoterapeut. Du betaler ikke noe for kommunale fysio- eller ergoterapitjenester.

Hvis du trenger fysikalsk behandling og kan dra til en avtalefysioterapeut på et institutt, tar du direkte kontakt med en av disse avtaleterapeutene for å avtale tid. Du betaler egenandel for behandlingene hos avtalefysioterapeut. Se Helsenorge.no for mer informasjon om egenandeler. 

Behandling og trening

Styrketrening
Foto: Mine Kristin Seren

Fysioterapeutene tilbyr trening av bevegelse, balanse og styrke. I samarbeid med deg velger vi tiltak og behandling i aktiviteter som er viktige for deg. Vi gir behandling og trening i hjemmet ditt dersom du trenger det. Vi kommer også til deg dersom du bor på sykehjem, aldershjem eller bofellesskap. Noen ganger er det best at du kommer til våre lokaler for å få behandling. Behandling og trening kan foregå i gruppe eller enkeltvis.  

Tilrettelegging for aktiv hverdag

Tilpasning av bolig

Er det hindringer som gjør det vanskelig for deg å komme inn og ut av hjemmet ditt? Eller har du problemer med å klare de daglige gjøremålene som er viktige for deg? Da kan ergoterapeutene foreslå gode løsninger for å tilrettelegge boligen. Vi kan finne nyttige hjelpemidler, og hjelper deg å søke NAV om disse. Vi kan også gi tips om hvordan du kan planlegge en ombygging, for eksempel for å få alle nødvendige rom på ett plan. Hvis du trenger å bygge om, kan du søke om tilskudd til tilpasning. Kontakt ditt helse- og velferdskontor dersom du trenger hjelp av en ergoterapeut til å vurdere din bolig. Hvis du tenker på å kjøpe en mer lettstelt bolig, kan det være lurt å ta med denne sjekklisten på visning.

Mann i rullestol ved kjøkkenbenk og vask som er i tilpasset høyde.
Tilrettelagt kjøkken med høydetilpasset vask.
Foto: Mine Kristin Seren

Spesialtilpasset bil og elektriske rullestoler

Dersom du  har en funksjonsnedsettelse kan du søke NAV om bil, ombygging og spesialtilpasning av bil. Ergoterapeuter i kommunen bidrar med å vurdere hvilke løsninger som passer for den enkelte.

Det er også kommunen som har ansvar for å undersøke behov for elektriske rullestoler og scootere for de som er dårlige til beins. Før noen kan bruke slike hjelpemidler må ergoterapeut i samråd med fastlegen sjekke om de som skal kjøre elektriske rullestoler er egnet til å ferdes ute i trafikken. 

Forhindre fall

Vi kan vurdere din balanse og styrke dersom du har falt, eller er redd for å falle. Og vi kan komme hjem til deg med nyttige tips om hvordan redusere fallfaren.

Har du falt eller er redd for å falle, kan du få individuell oppfølging eller behandling i gruppe. I Torgveien 23 i Hillevåg har vi behandlende treningsgrupper Eldre i bevegelse- EiB, som drives av fysioterapeuter. Ergoterapeutene kan holde undervisning om fallforebygging til grupper, lag og foreninger.  

Kontakt ditt helse- og velferdskontor dersom du trenger slik vurdering, trening eller undervisning.

Å holde seg i form er godt for både kropp og sjel
Å holde seg i form er godt for både kropp og sjel
Foto: Mine Kristin Seren

Treningsgruppen Sterk og stødig

Dersom du er senior, litt ustø og kjenner at bena ikke er like sterke som før, kan vi anbefale treningsgruppene «Sterk og stødig». De er drevet av frivillige instruktører som får opplæring av våre fysioterapeuter. Treningen foregår i stående og gående og har hovedvekt på styrke i beina og balansetrening. Du må kunne gå innendørs uten støtte, men underveis i treningen kan du sette deg eller støtte deg på en stolrygg.

Det er begrenset plass på gruppene og registrering ved oppmøte. Første mann til mølla-prinsippet gjelder.

Sterk og stødig-grupper i Stavanger (følger skoleruten):

 • Storhaughallen, tirsdager 10-11
 • Øyahuset på Hundvåg, mandager 10-11 og torsdager 11-12 
 • Hinnasenteret, onsdager 13.00-14.00
 • Hetlandshallen, torsdager 11-12
 • Kvernevik bydelshus, torsdager 11-12
 • Tasta sykehjem (dagsenteret), torsdager 14.00-15.00

Treningskontakt for personer med psykiske vansker eller rusproblematikk

Treningskontakt er et tilbud for deg med psykiske vansker eller rusproblematikk som vil bli mer fysisk aktiv. En treningskontakt hjelper deg med å finne egnede fysiske aktiviteter, og komme i gang med trening. På sikt er målet at du trener selv.

Du kan søke om treningskontakt hos ditt helse- og velferdskontor.

Tilbud om treningskontakt er gratis, men eventuelle utgifter til legesjekk, klær og sko må dekkes av den enkelte. 

Treningskontaktene får godtgjøring, opplæring og veiledning av Stavanger kommune. Vi prøver alltid å finne en treningskontakt som deler interesser med deg som skal trene. Kommune gjør avtaler med treningssenter og andre, slik at treningskontakt og – utøver skal kunne trene gratis. 

Treningsavtaler

Andre treningstilbud

Vil du bli treningskontakt?

For å bli treningskontakt må du gjennomføre et kurs innen treningslære, rus og psykiatri. Kurset blir 11-12.februar 2023.

Dersom du vil bli treningskontakt kan du benytte dette skjemaet

Kontaktinformasjon treningskontakt

Per Helge Seljebotn (koordinator)
telefon 51 50 70 86 / 977 62 399
E-post: per.helge.seljebotn@stavanger.kommune.no

Tarjei Nordtveit
Helse- og treningsterapeut
Frisklivssentralen
Telefon 901 63 395
E-post: tarjei.nordtveit@stavanger.kommune.no

Kontaktinformasjon

Fysio- og ergoterapitjenesten

Besøksadresse:

Torgveien 23 4016 Stavanger

Postadresse:

PB. 8001 4068 Stavanger

Telefon:
51 50 85 75
E-post:
fysio.ergo@stavanger.kommune.no

Fysio- og ergoterapi Rennesøy

Besøksadresse:

Rennesøy helse- og omsorgssenter Vikevågveien 200 4150 Rennesøy

Fysio- og ergoterapi Finnøy

Besøksadresse:

Ryggjabøveien 6 4160 Finnøy