Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Helse og omsorg
 3. Informasjon om koronavirus

Informasjon om covid-19 i Stavanger kommune

kort fortalt

 • Vi må fortsatt holde én meter avstand og redusere antall nærkontakter.
 • Bruk munnbind i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, taxi og innendørs stasjonsområder. 
 • Har du testet positivt på hurtigtest? Les mer her. 
Covid 19

Koronatest: Hurtigtest, PCR-test og karantene


Her kan du hente gratis hurtigtest:

Har du nyoppståtte symptomer eller er nærkontakt til en smittet bør du ta en hurtigtest.

 1. Bod på Hillevåg torg (fra onsdag 26. januar)
  Åpen kl. 10–20 mandag-fredag.
 2. Bod på Ankertorgeti sentrum.
  Åpen kl. 10–20 mandag-fredag (fra onsdag 26. januar)
 3. Bod i enden av Gunnar Warebergs gate på Tjensvoll deler ut hurtigtester etter drive in-metoden. 
  Åpningstider:
  Mandag–fredag 08.00–22.00 
  Lørdag 08.30-20.00
  Søndag 08.30-20.00
 4. Judaberg 
  Ring 457 39 336 for bestilling, utlevering innbyggertorget på Judaberg kl. 8.30–14.30.
 5. Vikevåg 
  Ring 457 39 343 for bestilling, utlevering innbyggertorget Vikevåg kl. 8.30–14.30.

Slik tar du hurtigtest - bruksanvisning

Dersom du har nyoppståtte symptomer på covid-19 eller er nærkontakt til en smittet, skal du ta en hurtigtest (selvtest). 

Er hurtigtesten positiv?

Registrer positiv test på hjemmetest.remin.no/stavanger og følg oppskriften på denne siden.

Hvem skal ta PCR-test?

De som har en positiv hurtigtest som må bekreftes og de som må teste seg i forbindelse med innreise skal ta PCR-test. Her bestiller du test.

De som har tre doser koronavaksine trenger ikke ta PCR-test hvis de har hatt en positiv hurtigtest. Det gjelder også de som har to doser koronavaksine og har gjennomgått covid-sykdom de tre siste månedene.

Alle andre skal ta hurtigtest.

PCR-test tas i kommunens teststasjoner i Forum-området (teststasjon 1 i Gunnar Warebergs gate 13 eller teststasjon 2 i Ishockeyveien). Alle må gjøre en avtale og få et oppmøtetidspunkt. Du kan kjøre bil, sykle, gå eller lignende/tilsvarende til teststasjonen, men du kan ikke bruke offentlig transport (på grunn av smittefare).

Når det er stor pågang på testing tar det mer enn et døgn å få tatt PCR-test. Svar på test får du på helsenorge.no innen 1-3 døgn. Ikke ring testtelefonen for svar, de får ikke svare før helsenorge. 

Hvis du ikke kan teste deg til avtalt tid, avbestill minst fire timer før på helsenorge.no! Må du avbestille mindre enn fire timer før, ring testtelefonen på 51 91 40 30.

Når du bor sammen med noen som har testet positivt

For de som bor sammen med en eller flere personer som har testet positivt, kan det være vanskelig å holde helt avstand. Dette gjelder ofte voksne og yngre barn som ikke kan leve adskilt.

Nye regler fra regjeringen som gjelder fra natt til 26.januar 2022:

Smittekarantene på 10 døgn kan erstattes med:

 • daglig testing i 5 døgn etter siste nærkontakt for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.
 • husstandsmedlemmer og tilsvarende nære som ikke kan holde avstand til den smittede i isolasjonsperioden kan erstatte smittekarantene med daglig testing i 11 døgn (6 døgn i den smittedes isolasjonsperiode + 5 døgn etter dette). Dette gjelder også barn.
 • følg med på eventuelle symptomer under hele perioden.
 • ved symptomer skal man holde seg hjemme og teste seg.

Personer som ikke følger testregimet må være i karantene i 10 døgn, med eventuelt testing ut av karantene ved negativ test tatt tidligst 7 døgn etter siste nærkontakt.

Personer som har gjennomgått covid-19 siste tre måneder er unntatt fra smittekarantene. I tillegg videreføres de særskilte unntakene som gjelder for bl.a. personell i kritiske samfunnsfunksjoner.

Det samlede behovet for selvtester vil øke som følge av denne endringen, og på grunn av kraftig økning i antall smittede. Se hvor du kan hente gratis hurtigtester i Stavanger.

Bruk av fastlegen

Ta kontakt med legen din dersom du har testet positivt og trenger sykemelding, eller om du får nedsatt allmenntilstand, høy feber, pustevansker eller annet. Tidligere fikk fastlegene kopi av svar på PCR-test. Det får de ikke lenger og vet derfor ikke at du er smittet.

Privat helseaktør tester til reise/koronasertifikat

Kommunens teststasjoner/hurtigtester er bare for testing i forbindelse med mistanke om covid-19-sykdom og smittesporing. For testing i forbindelse med reiser/koronasertifikat, kontakt privat helseaktør. Se ellers UDs sider om reiseråd og regjeringens innreiseregler

Hvem skal i karantene?

Les regjeringens regler om karantene

Hvilke regler gjelder nå?

Dette gjelder fra 14. januar.  Les om alle tiltakene her. 

Generelle smittevernråd

 • Praktiser god hånd- og hostehygiene
 • Vaksiner deg
 • Hold deg hjemme ved sykdom
 • Test deg for covid-19 ved nyoppståtte luftveissymptomer

Avstand og sosial kontakt

 • Alle anbefales å holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære
 • Anbefalingen om 1 meters avstand gjelder ikke for barn i barnehage og på barneskole
 • Anbefalingen om avstand gjelder ikke for voksne som arbeider med barn, unge og sårbare grupper
 • Alle bør tenke gjennom hvor mange nærkontakter man har samlet sett
 • Anbefaling om å redusere antall nærkontakter, men ikke isoler deg
 • Man bør ikke ha flere enn 10 gjester hjemme ut over egen husstand.
 • Barnehagebarn og barneskoleelever (egen kohort) er unntatt fra anbefalingen om antallsbegrensning
 • Det anbefales god ventilasjon/lufting i situasjoner der man oppholder seg i samme rom med personer som ikke er hustandsmedlemmer eller tilsvarende nære
 • Anbefaling om å treffe andre utendørs når det er mulig
 • Anbefaling om å unngå håndhilsning
 • Personer med risiko for alvorlig sykdomsforløp og uvaksinerte voksne bør skjerme seg, herunder være spesielt forsiktige med, eller unngå: store forsamlinger og samlinger på serveringssteder hvor det erfaringsmessig blir vanskelig å holde avstand og unødvendige reiser til områder med mye smitte. Denne gruppen bør likevel ikke isolere seg. Det er viktig med noe sosial kontakt
 • Anbefaling om å unngå bruk av kollektivtransport ved trengsel

Munnbind

 • Påbud om bruk av munnbind når det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, taxi og innendørs stasjonsområder. Påbudet gjelder også for ansatte med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer.
 • Det er ikke krav til munnbind mens man sitter ved et bord på serveringssted.

Organisert idretts og  fritidsaktiviteter

 • Fritidsaktiviteter bør gjennomføres utendørs så langt det er mulig.

Barn og unge under 20 år:

 • Utendørs aktiviteter kan gjennomføres som normalt
 • Anbefalt gruppestørrelse innendørs omtrent 20 personer eller etter klasse/kohort
 • Aktivitet innendørs kan gjennomføres med kontakt der det er nødvendig

Voksne over 20 år:

 • Innendørs er det anbefalt maks 20 personer og 1 meters avstand. Ved intensiv trening bør det tilrettelegges for 2 meters avstand
 • Voksne kan utøve aktivitet utendørs som normalt, med kontakt der det er nødvendig
 • Toppidrett kan gjennomføres som normalt med smitteverntiltak.

Koronainformasjon om idretts- og fritidsaktivteter

Arbeidsliv

 • Påbud om at arbeidsgivere sørger for at ansatte jobber hjemmefra dersom dette er praktisk mulig og ikke til hinder for viktig og nødvendig virksomhet på arbeidsplassen, blant annet virksomhet for å ivareta barn og sårbare grupper.
 • Hjemmekontor og munnbind gjelder ikke for tjenester der dette er til hinder for at ansatte kan utføre nødvendige og lovpålagte oppgaver i møte med sårbare grupper og barn og unge.
 • Anbefaling om 1 meters avstand
 • Anbefaling om munnbind om det ikke er mulig å holde avstand, med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer som bruk av skillevegger eller liknende.
 • Påbud om å bruke munnbind gjelder i noen publikumsrettede deler av arbeidslivet. Se omtale nedenfor under "Munnbind".
 • Det anbefales god ventilasjon/lufting i situasjoner der man oppholder seg i samme rom over tid med personer som ikke er hustandsmedlemmer og tilsvarende nære. 

Arrangementer og sammenkomster

Innendørs arrangementer med faste tilviste plasser:

 • Inntil 1 500 personer og maksimalt 50 prosent kapasitet.
 • Ved arrangementer hvor det er flere enn 200 personer til stede samtidig, skal de som er til stede, fordeles i kohorter på inntil 200 personer. Det skal hele tida være minst to meters avstand mellom kohortene.

Utendørs arrangementer med faste tilviste plasser:

 • Inntil 3 000 personer og maksimalt 50 prosent kapasitet.
 • Ved arrangementer hvor det er flere enn 500 personer til stede samtidig, skal de som er til stede, fordeles i kohorter på inntil 500 personer. Det skal hele tida være minst to meters avstand mellom kohortene.

For både innendørs og utendørs arrangementer gjelder følgende:

 • Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede, skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære, målt fra skulder til skulder. 
 • Istedenfor 1 meters avstand kan arrangøren sørge for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst.
 • Arrangøren må sørge for at kohortene har separate toalettfasiliteter, garderober og evt. servering.
 • Det forutsettes smittevernfaglig forsvarlig drift av arrangementene. Arrangører som planlegger for mer enn 200 i publikum, skal utarbeide en skriftlig plan for hvordan et forsvarlig smittevern skal ivaretas på det stedet arrangementet gjennomføres.

Serveringssteder

 • Skjenkestopp fra klokken 23.00 på steder med skjenkebevilling, og man må senest klokken 23.30 slutte å drikke alkohol på skjenkestedet.
 • Skjenking skal skje ved bordene.
 • Serveringsstedet skal sørge for at alle kan holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.
 • Krav om munnbind der det ikke er mulig å holde meteren, unntatt mens man sitter ved bordet.
 • Plikt til å registrere gjester som samtykker til det.

Smittevernfaglig forsvarlig drift av bibliotek, badeland, museer, bingohaller, kjøpesentre med mer:

 • Smittevernfaglig forsvarlig drift innebærer krav om å sørge for at det er mulig å holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene, godt renhold og lufting.
 • Påbud om smittevernfaglig forsvarlig drift for barnehager, skoler og annen opplærings- og utdanningsvirksomhet.
 • Fornøyelsesparker, lekeland, spillehaller og lignende skal holde stengt
 • Treningssentre, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, bowlinghaller og liknende kan holde åpent for maks 20 personer ved innendørs gruppetrening.
 • Følgende virksomheter skal drives smittevernfaglig forsvarlig for å kunne holde åpent: Bibliotek, bowlinghaller, museer, bingohaller, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, treningssentre, kjøpesentre, butikker, varemesser, midlertidige markeder og lignende.
 • Med unntak av bibliotek, museer, butikker og kjøpesentre skal virksomhetene registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.
 • Bransjeveiledere bør overholdes for bl.a. treningssentre og svømmehaller. Det betyr i praksis at det blir strengere krav til smittevern.

Bruk munnbind!

 • Påbud om bruk av munnbind når det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, taxi og innendørs stasjonsområder. Påbudet gjelder også for ansatte med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer.

Dame med munnbind, og teksten 
Du kan bære smitte uten at du vet det selv. 
Takk for at du tar hensyn!

 

Smittestatus for Stavanger

Vi legger ut oppdaterte tall innen kl. 9 hver morgen. 

Alt om koronavaksine

Les alt om koronavaksinasjon i Stavanger.

Hit kan du ringe om korona og vaksine

Stavanger kommunes informasjonstelefon  51 50 72 20  er åpen 08.30–15.00 mandag–fredag.

Koronasenterets testtelefon:

Ring testtelefonen 51 91 40 30 hvis du ikke klarer å bestille digitalt eller må avbestille test mindre enn fire timer før oppsatt tid. 

Testtelefonen har åpent 10-14 mandag-fredag og 12-14 lørdag og søndag.

Helsenorges informasjonstelefon 815 55 015 (kl. 08.00–15.30) kan gi svar på mye, men du finner også svar på helsenorge.no

For helserelaterte spørsmål kan du ringe fastlegen din.

Råd om psykisk helse under koronapandemien

Skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom har samlet mange gode råd for hvordan ungdom kan tilpasse hverdagen sin under koronapandemien, og har laget en oversikt over hvor man kan ta kontakt for hjelp.

Besøksregler på sykehjemmene

 • Personer som har luftveissymptomer skal ikke besøke alders- og sykehjem, uavhengig av vaksinasjonsstatus.
 • Personer som er definert som nærkontakter, uavhengig av vaksinasjonsstatus, skal ikke besøke alders- og sykehjem før det har gått 10 døgn etter siste eksponering.
 • Alle besøkende oppfordres sterkt til å benytte munnbind under besøket.
 • Besøk skal foregå på beboerens rom.
 • Det anbefales at antall besøkende begrenses for å holde antall nærkontakter på et lavest mulig nivå.

Kulturarrangementer, samlinger med mer

Regjeringen la fram endringer for kulturlivet den 20.01: 

Arrangementer og sammenkomster

Innendørs arrangementer med faste tilviste plasser:

 • Inntil 1 500 personer og maksimalt 50 prosent kapasitet.
 • Ved arrangementer hvor det er flere enn 200 personer til stede samtidig, skal de som er til stede, fordeles i kohorter på inntil 200 personer. Det skal hele tida være minst to meters avstand mellom kohortene.

Utendørs arrangementer med faste tilviste plasser:

 • Inntil 3 000 personer og maksimalt 50 prosent kapasitet.
 • Ved arrangementer hvor det er flere enn 500 personer til stede samtidig, skal de som er til stede, fordeles i kohorter på inntil 500 personer. Det skal hele tida være minst to meters avstand mellom kohortene.

For både innendørs og utendørs arrangementer gjelder følgende:

 • Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede, skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære, målt fra skulder til skulder. 
 • Istedenfor 1 meters avstand kan arrangøren sørge for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst.
 • Arrangøren må sørge for at kohortene har separate toalettfasiliteter, garderober og evt. servering.
 • Det forutsettes smittevernfaglig forsvarlig drift av arrangementene. Arrangører som planlegger for mer enn 200 i publikum, skal utarbeide en skriftlig plan for hvordan et forsvarlig smittevern skal ivaretas på det stedet arrangementet gjennomføres.

Les mer om kultur og korona på egne sider

Skoler, barnehager og SFO

Barne- og ungdomsskoler og barnehager i Stavanger er på grønt smittevernnivå.

Helsemyndighetene forventer økende smitte i Norge i januar/februar 2022. Målet er nå er å flate ut smittebølgen, ikke stoppe den.

Erfaringene så langt i pandemien viser at barnehager og skoler er trygge steder å være, også når smittetallene er høye. Omikron-varianten, som nå dominerer, er en mer smittsom, men heldigvis blir barn og unge i liten grad syke når de blir smittet. Vaksine gir fortsatt god beskyttelse mot alvorlig sykdom. De fleste ansatte i barnehager og skoler vil ha fått oppfriskningsdose i løpet av januar. Ansatte med to doser er også godt beskyttet mot alvorlig sykdom.

For barnehage gjelder disse smittevern-tiltakene på grønt nivå:

 1. Ingen syke skal møte i barnehagen
 2. God hygiene og normalt renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak:
  • Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming) 
  • Vanlig organisering av avdelinger/grupper og barnehagehverdag
 

 

Plakatoversikt

Plakater til utskrift

Her kan du laste ned plakater, skilt, flygeblader og klistremerker vi har laget de siste månedene. Blant annet oppslag til sykehjem, barnehager, fotballbaner, offentlige kontorer og friområder. Til fri bruk!

Smittevernansvarlige i Stavanger

Helsesjef og smittevernoverlege er smittevernansvarlige i Stavanger kommune.