Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Helse og omsorg
 3. Informasjon om koronavirus

Informasjon om covid-19 i Stavanger kommune

kort fortalt

 • Her finner du informasjon om hvordan koronaviruset påvirker Stavanger kommunes tjenester og hvilke regler som gjelder her i distriktet.
 • Oversikten viser hvilke regler som gjelder per dags dato, og blir oppdatert når endringer trer i kraft.
 • Oversikt over de siste registrerte tilfeller av covid-19 i kommunen finner du her. 
 • Nasjonale råd og retningslinjer på helsenorge.no/korona.
Teststasjon 3 i Stavanger.

Se hvilke regler som gjelder

Regjeringen la fram nye smitteverntiltak 19.02. Se hele oversikten.

Dette er de viktigste reglene og anbefalingene som gjelder fra natt til 23. februar:   

 • Begrens bruk av kollektivtransport.    
 • Bruk av munnbind anbefales sterkt ved besøk på alders- og sykehjem.  
 • Alders- og sykehjemmene har to visittider om dagen. På formiddagen fastsetter institusjonen visittid selv, på ettermiddagen er visittiden 16-18. 
 • Antallet besøkende per beboer begrenses til 1–2 faste personer. 
 • Unngå å ha flere enn fem gjester i hjemmet.   
 • Unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland. Man kan reise på hytta, men unngå kollektivtransport hvis mulig.
 • Alle som har mulighet, bør ha hjemmekontor.    
 • Arrangør av arrangementer med mer enn 10 deltakere skal sende melding om dette til Stavanger kommune. Arrangementer for 10 eller flere deltakere må registreres hos kommunen. Les alt om reglene for kultur.
 • Kun tillatt med skjenking ved servering av mat. Skjenkestopp kl. 22.00. Samme anledning til å skjenke alkohol på arrangementer som på serveringssteder.
 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. Les mer om reglene for idrett

Smittestatus for Stavanger

Vi legger ut oppdaterte tall i 9-tiden hver dag.

Stavanger kommune er nå på risikonivå 2 i henhold til FHIs risikovurdering. Risikonivået vurderes fortløpende av kommunens beredskapsorganisasjon.

Tabellen under viser hvor mange som har testet positivt i Stavanger kommune. Tallene kan avvike noe fra Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS), som baserer seg på folkeregistrert adresse. Det gjør at f.eks. innbyggere fra Stavanger som oppholder seg i andre byer og tester positivt der eller utenlandske arbeidere, som testes av andre enn Stavanger kommune, for eksempel egen bedriftshelsetjeneste, ikke er inkludert i vår tabell (data i tabellen kan være forsinket): 

Se hele listen over smittetilfeller dag for dag

Om munnbind

Du bør ha munnbind tilgjengelig når koronameteren ikke kan overholdes over noe tid, f.eks. i kollektivtrafikken og på offentlig  sted  (butikker, kjøpesentre, biblioteker, museer, gallerier og forsamlingshus). Les mer om munnbind på Helsenorge.no

Dame med munnbind, og teksten 
Du kan bære smitte uten at du vet det selv. 
Takk for at du tar hensyn!

Koronatest: Slik kan du bli testet

Det er viktig at du som bor i Stavanger, Sola og Randaberg bestiller koronatest i Stavanger. Alle kommuner har dimensjonert teststasjonen etter egne innbyggertall, og har ikke kapasitet til å teste innbyggere fra nabokommunene i tillegg.

Alle som mistenker at de kan være smittet av covid-19 kan be om å bli testet. Sjekk først om du trenger test på koronasjekk.no

Nå er det tre veier inn til testing:

Hold deg hjemme og unngå kontakt med andre mens du venter på koronatest. Ikke bestill test i andre kommuner enn der du bor eller oppholder deg. 

1. Fastlege
Føler du deg syk er det viktig at du kontakter fastlegen din for en vurdering først, for å utelukke muligheten for andre alvorlige sykdommer. Fastlegen kjenner deg best og skal følge deg opp dersom du er smittet.

2. Elektronisk bestilling
Koronatest bestilles på helsenorge.no, under funksjonen timeavtaler.

Fire timebøker er lagt ut, så hvis du ikke finner timer som passer i én, kan du prøve de andre.

Husk at du selv må velge om du vil ha påminnelse om timen din på epost eller sms. Dette endrer du selv under «profil og innstillinger», «kontaktinformasjon» og «hvordan skal helsenorge kontakte deg».

Du kan bestille koronatest elektronisk for deg selv eller for barn under 16 år som du har foreldreansvar for. Hvis du skal bestille for andre, ring koronatelefonen 51 91 40 30. Hvis du bestiller for barn må du bestille i barnets navn.

Ta med legitimasjon! 

Bestill koronatest her

3. Koronatelefon: Du kan ringe 51 91 40 30 hverdager og helger kl. 08.30–15.00. Dette telefonnummeret er kun for timebestillinger. Du kan bestille tid uten å be om fastlegens vurdering først, dersom du:

 • har akutt luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19
 • kan ha blitt smittet med covid-19 som nærkontakt, eller etter reise i «rødt» eller «gult» land de siste ti dagene.

NB! Du bør ikke bestille både på telefon og elektronisk skjema. Velg én av løsningene for å unngå dobbeltbooking.

Til deg som venter på prøvesvar

Hovedregelen er at du som venter på prøvesvar skal holde deg hjemme til du har fått svar. Du skal ikke gå på jobb eller skole, du skal ikke ta offentlig transport eller oppsøke offentlige steder, og du skal holde god avstand til alle andre enn dine nærmeste. Dine husstandsmedlemmer behøver ikke å være i karantene, heller ikke husstandsmedlemmer som jobber i helsetjenesten.

Ved negativ test kan du gå tilbake på jobb/skole når du er i god allmenntilstand (det vil si at du føler deg frisk og er feberfri), selv om du fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon

Hvor og hvordan foregår testingen?

Testingen foregår på tre testasjoner hver dag; to i Stavanger Forum og en i Stavanger idrettshall. Se kart (pdf, 606 kb). Alle som skal testes må gjøre en avtale og få et oppmøtetidspunkt. 

Du kan kjøre bil, sykle, gå eller lignende/tilsvarende til teststasjonen, men du kan ikke bruke offentlig transport. Dersom du har spørsmål om dette ring 51 91 40 30.

Helsepersonell kommer ut til deg i bilen og tar prøve fra halsen og nesen ved hjelp av en bomullspinne. I teststasjon 3 må du som skal ta test parkere bilen og gå inn for å ta testen. Du anbefales å bruke munnbind.

For barn under fem år tas det kun prøve av halsen. Det er viktig å forberede barna på at det kommer en person i smittevernutstyr og tar prøve. Barnet kan sitte på fanget ditt i bilen.

Fra og med 14. september foregår testingen i teststasjon 2 Ishockeyveien på framsiden av Expo-hallen

Når får jeg svar på testen?

Hvis du tester positivt for covid-19 blir du oppringt av smittevernoverlegen, som umiddelbart vil gå i gang med smittesporing. Hvis du tester negativt, får du ikke automatisk beskjed, men du kan selv sjekke svaret på helsenorge.no. Svaret skal foreligge få dager etter testen. Innlogging skjer via ID-porten. 

Nytt: Du kan nå få varsel til din mobiltelefon eller e-post når prøvesvaret er klart. 

Studenter og andre som trenger attest på negativ test

Kontakt private helseaktører som Aleris, Forusakutten,
Dr. Drop-in, Mosaic Medical og andre. Kommunens teststasjoner utsteder ikke attester. 

Korona-testsenter på flyplassen

På Stavanger lufthavn, Sola kan flypassasjerer som kommer fra utlandet testes for korona. Les mer om tilbudet.

Hva om jeg trenger koronatest for en reise?

Spør fastlegen din om råd eller ta kontakt med privat helseaktør. 

Hvem tester turister og gjestearbeidere?

Testing av gjestearbeidere, bekreftelse før reiser, studier, konkurranser o.l. må bestilles hos privat helseaktør/bedriftshelsetjeneste.

Turister og andre uten fastlege kan ringe koronatelefonen 51 91 40 30 mellom 08.30-15.00 alle dager. Kontakt legevakten på 116 117 hvis du er turist eller besøkende i Stavanger uten fastlege i regionen og får symptomer på covid-19 med behov for legeundersøkelse.

Hit kan du ringe for råd og informasjon

Du kan ringe Stavanger kommunes informasjonstelefon for korona 51 50 72 20 (08.30–15.00 mandag–fredag). Her kan du spørre om både de nasjonale og de lokale reglene som gjelder for innbyggere i Stavanger kommune under koronapandemien.

Du kan ringe fastlegen din for helsespørsmål eller FHIs koronatelefon 815 55 015 (08–15.30) for informasjon om koronaviruset.

Råd om psykisk helse under koronapandemien

Skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom har samlet mange gode råd for hvordan ungdom kan tilpasse hverdagen sin under koronapandemien, og har laget en oversikt over hvor man kan ta kontakt for hjelp.

Karantenehotell

Sola kommune har avtale med Scandic Airport Hotel og Quality Airport Hotel Stavanger om karantenehotellordningen. Grensepolitiet henviser til karantenehotell. I lenken under finner du informasjon om hvem som ikke trenger å gjennomføre karantenetiden på hotell og andre opplysinger:

Les mer om karantenehotellene

Les regjeringens spørsmål og svar om innreise til Norge

Hvordan er det med vaksinering?

Les alt om Stavangers planer for vaksinasjon mot korona

Besøksregler på sykehjemmene

NB! Vi anmoder pårørende som har vært i områder med mutert kornavirus om å vente i ti dager etter ankomst med besøk på våre alders- og sykehjem.

 • Besøkende på alders- og sykehjem i Stavanger kommune oppfordres sterkt til å bruke munnbind 
 • Alders- og sykehjemmene har to visittider om dagen. På formiddagen fastsetter institusjonen visittid selv, på ettermiddagen er visittiden 16-18. 
 • 1-2 personer om gangen kan komme på besøk. 
 • Besøk skal foregå på beboerens rom.
 • Dørene er låst. Vent utenfor så slipper vi deg inn.
 • Vi håper du skriver deg inn i besøksprotokollen. Det letter arbeidet med en eventuell smittesporing.

Alders- eller sykehjemmet kan etter en konkret vurdering gjøre unntak fra antallsbegrensningen for besøkende til kritisk syke eller døende.

Ikke besøk sykehjem dersom du i løpet av de siste ti dagene har vært på reise i utlandet eller har luftveissymptomer. Du anbefales sterkt med å vente med besøk hvis du har vært i et område eller en situasjon i Norge med økt smittespredning eller virusmutasjon. Ellers gjelder følgende regler:

Følgende smittevernregler gjelder for besøk:

 • Utsett besøket hvis du har luftveissymptomer med feber eller hvis du er i karantene

 • Husk god hoste- og håndhygiene!

 • Tilstreb å holde minst 1 meters avstand.
 • Besøkende må vaske/sprite hendene før og etter besøket. Sykehjemmet legger til rette for at håndsprit er tilgjengelig.

 • Gi beskjed til sykehjemmet straks dersom du får påvist covid-19 innen 10 dager etter besøket på sykehjemmet. 

Alle sykehjem og aldershjem har nettbrett slik at pasienter kan ha videokontakt med sine pårørende. Sykehjemmene kan ta imot gaver fra besøkende på vegne av pasientene, også blomster, kaker og klær. 

Dagsentre og aktivitetstilbud har åpent

Det gjelder:

 • Gruppetilbud i regi av Helsehuset/Frisklivssentralen
 • Aktivitetssenter for mennesker med psykiske lidelser: Verket, Madlatun, Kulturkafeen
 • Aktivitetssenteret Hjalmar for mennesker med en utviklingshemming
 • Stuetilbudet og Huset i Rehabiliteringsseksjonen 
 • Tante Emmas Hus og Bergeland Bydelshus
 • Dagsenter for eldre

Sosiale tjenester og Nav-kontor i Stavanger

Nav har åpent og er tillegg tilgjengelige på følgende kanaler hvis du trenger veiledning og hjelp: 

Vakttelefonene under kan benyttes for spørsmål om økonomisk sosialhjelp og midlertidig bolig. Telefontid er kl. 10–14.

Nav-kontorene har oppslag med kontaktinformasjon og en postkasse for levering av skriftlige henvendelser. Oppholder du deg i Stavanger kommune, men er uten fast adresse, må du kontakte Nav Eiganes og Tasta dersom du trenger hjelp til f. eks. hjemreise.

Vakttelefoner Nav for økonomisk hjelp og midlertidig bolig:

NAV Eiganes og Tasta Sosialhjelp og midlertidig bolig tlf. 55 55 33 33  
NAV Madla Sosialhjelp tlf. 412 44 781 Midlertidig bolig tlf. 412 87 355
NAV Hundvåg og Storhaug Sosialhjelp og midlertidig bolig
tlf. 412 52 669
 
NAV Rennesøy og Finnøy Sosialhjelp eller midlertidig bolig
tlf. 55 55 33 33
 
NAV Hillevåg og Hinna Sosialhjelp eller midlertidig bolig tlf. 55 55 33 33  

Hjemmekarantene og hjemmeisolering i forbindelse med covid-19

Viktig informasjon til deg som er smittet og skal være i hjemmeisolasjon, eller er ferdig med isolasjonen, og til hustandsmedlemmer av smittede.

Beskrivelse av hva som menes med hjemmekarantene og hjemmeisolering, og råd ved slike tiltak (Folkehelseinstituttet)

Her finner du informasjon om hjemmekarantene og isolasjon på forskjellige språk.

Barnehage og skole

Både barneskoler og ungdomsskoler i Stavanger er på gult nivå.

Regjeringen har samlet koronainformasjon til foreldre med barn i barnehage og barne- og ungdomsskole på ett nettsted.

Følg med på den enkelte barnehage og skoles hjemmeside for mer informasjon og abonnér på nyhetsoppdateringene derfra.

Skal forkjølte barn testes/holdes hjemme?

Kontakt fastlegen eller ring koronatelefonen for en vurdering av koronatest. Barn som er forkjølet skal holdes hjemme til allmenntilstanden er god. Noen barn kan ha restsymptomer etter en luftveisinfeksjon (rennende nese eller sporadisk hoste). Hvis allmenntilstanden og formen er god kan barnet likevel gå i barnehage eller skole. Alle med nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon skal sendes hjem og holdes hjemme til sykdomstilstanden er avklart. Barn med rennende nese som eneste nyoppståtte symptom trenger ikke holdes hjemme eller testes hvis allmenntilstanden ellers er god. Barn som har sykdomsfølelse i tillegg til selv milde luftveissymptomer skal holdes hjemme. 

Regler og restriksjoner for idretts- og fritidsaktiviter 

Koronainformasjon for kulturlivet

For alle detaljer om beslutninger og anbefalinger om arrangement og avstand viser vi til Helsedirektoratets nettsider

Pressekontakt:

Pressevakttelefon: 96 94 24 49.

Plakatoversikt

Plakater til utskrift

Her kan du laste ned plakater, skilt, flygeblader og klistremerker vi har laget de siste månedene. Blant annet oppslag til sykehjem, barnehager, fotballbaner, offentlige kontorer og friområder. Til fri bruk!

Smittevernansvarlige i Stavanger

Helsesjef og smittevernoverlege er smittevernansvarlige i Stavanger kommune. 

Presisering til alle hotell, restauranter, eiere av selskapslokaler og serverings- og skjenkesteder

Koronatiltak for alle hotell, restauranter, eiere av selskapslokaler og serverings- og skjenkesteder.

Forutsetningen for å kunne avholde arrangementer og å holde åpent på serverings- og skjenkesteder, er at arrangementet/serverings- og skjenkestedet tilfredsstiller alle kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift som følger av Covid-19 forskriften, blant annet 1 meterskravet og at arrangør skal iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar og som gjør det mulig å ivareta god hygiene.

Private sammenkomster og arrangement:

Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner, bør utsettes eller avlyses. Reglene for arrangementer er som følger:

 • Maks ti personer på private sammenkomster innendørs utenfor eget hjem, som for eksempel bursdag i leid lokale.
 • Maks 50 personer på innendørs idrettsarrangementer for barn som samler deltakere fra samme kommune.
 • Maks 100 personer på andre arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser.
 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 200 personer x 3 kohorter hvis de sitter i faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene.
 • Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Om det er nødvendig skal det benyttes vakthold for å sikre dette.
 • Det tydeliggjøres i regelverket at medlemsmøter, inkludert møter i foreninger og lignende regnes som arrangementer.

Uteliv og serveringssteder

 • Kun tillatt med skjenking ved servering av mat. Skjenkestopp kl. 22.00.
 • Samme anledning til å skjenke alkohol på arrangementer som på serveringssteder.

Meldeplikt for arrangementer

Arrangementer for 10 eller flere deltakere må registreres hos kommunen på forhånd, gjennom kommunens meldesystem. Arrangementet kan meldes her