Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Kultur og fritid
  3. Frivillighet
  4. Relevante dokumenter

Frivillighet: dokumenter

Visjon frivillighet

Stavanger kommune har som mål å legge til rette for frivillighet.

“Frivillighet skaper engasjement og beriker lokalmiljøet. Det har stor verdi for enkeltmennesker, enten de deltar selv eller er mottakere og får glede av andres frivillige innsats. Idrett, kultur, tro og livssyn, friluftsliv, humanitær assistanse, sosialt arbeid, nærmiljøengasjement og politisk påvirkning er bare noen felt der frivillig innsats er av stor betydning. Arbeidet har egenverdi, men frivillighet gagner også samfunnet på mange ulike måter. Frivillighet gir mestringsfølelse, læring, fellesskap og identitet. Stavanger kommune ønsker å legge til rette for at det frivillige arbeidet kan få utvikle seg på egne vilkår, styrt av de frivillige selv.” (sitat fra Strategiplan for samhandling) 

Handlingsplan frivillighet

Strategiplan for samhandling mellom frivillige og Stavanger kommune 2015-2018 ble vedtatt i bystyret 2015. Nå skal dette blir en handlingsplan for hele kommunen.  Det vil si at en ny plan skal utarbeides.  

Planen skal tydeliggjøre satsningsområder og prioriteringer som Stavanger kommune har for neste planperiode. Den skal være et brukervennlig og nyttig verktøy for frivilligheten og kommunale virksomheter. Den skal definere mål, tiltak og aktiviteter.  

Aktiv medvirkning blir vektlagt i arbeidet med den nye planen. Det er utviklet et medvirkningsopplegg som innebærer gjestebud, dialogsamlinger og intervjuer. Disse vil foregå sommeren og høsten 2020. Ny plan skal behandles politisk i mars 2021. 

Link til plansiden

Strategiplan for frivillighet

Strategiplan for samhandling mellom frivillige og Stavanger kommune 2015-2018