PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Kultur og fritid
  3. Frivillighet
  4. Relevante dokument

Frivilligheit: dokument

Visjon frivilligheit

Stavanger kommune har som mål å leggja til rette for frivilligheit.

“Frivillighet skaper engasjement og beriker lokalmiljøet. Det har stor verdi for enkeltmennesker, enten de deltar selv eller er mottakere og får glede av andres frivillige innsats. Idrett, kultur, tro og livssyn, friluftsliv, humanitær assistanse, sosialt arbeid, nærmiljøengasjement og politisk påvirkning er bare noen felt der frivillig innsats er av stor betydning. Arbeidet har egenverdi, men frivillighet gagner også samfunnet på mange ulike måter. Frivillighet gir mestringsfølelse, læring, fellesskap og identitet. Stavanger kommune ønsker å legge til rette for at det frivillige arbeidet kan få utvikle seg på egne vilkår, styrt av de frivillige selv.” (sitat frå Strategiplan for samhandling) 

Retningsliner for frivilligsentralane i Stavanger kommune

Retningslinene for frivilligsentralane i Stavanger kommune vart vedteke av utval for kultur, idrett og samfunnsdialog 05.05.2021.

 

Handlingsplan for frivilligheit 2021-2025

Handlingsplan for frivilligheit er ei plattform for samarbeid og samspel mellom frivilligheita og kommunen. Planen skal styrka relasjonane mellom desse spesielt innafor berekraft og folkehelse. Gjennom planen vil me systematisera innsatsen på frivilligområdet og vidareutvikla tiltak for samhandling mellom kommunen og dei frivillige. Dei frivillige er i denne konteksten definert som organisasjonar eller enkeltpersonar som utfører ulønt, humanitært/samfunnsnyttig arbeid utan å ha profitt eller eigennytte som mål.

Handlingsplanen bygger på og skal støtta opp om desse tema i samfunnsdelen av kommuneplanen:

  • gode kvardagsliv – driftige lokalmiljø, møteplassar, oppleving av fellesskap og tilhøyrsel
  • grøn spydspiss – kortreist kvardagsliv, samanhengande grønstruktur, deling og gjenbruk
  • kommunen og me – samskaping, brukarvennlege og digitale løysingar, kultur for læring, deling og samarbeid
 

Link til plansiden

Strategiplan for frivilligheit 2015-2018

Strategiplan for samhandling mellom frivillige og Stavanger kommune 2015-2018

 

Kontaktinformasjon

Atle Melangen

seksjonssjef frivilligheit

Mobil:
909 87 547
Telefon:
51 91 38 48
E-post:
atle.melangen@stavanger.kommune.no

Randi-Merete Lode

rådgjevar

Mobil:
993 68 692
Telefon:
51 50 89 38
E-post:
randi-merete.lode@stavanger.kommune.no