Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Kultur og fritid
  3. Frivilligheit
  4. Relevante dokument

Frivilligheit: dokument

Visjon frivilligheit

Stavanger kommune har som mål å leggja til rette for frivilligheit.

“Frivillighet skaper engasjement og beriker lokalmiljøet. Det har stor verdi for enkeltmennesker, enten de deltar selv eller er mottakere og får glede av andres frivillige innsats. Idrett, kultur, tro og livssyn, friluftsliv, humanitær assistanse, sosialt arbeid, nærmiljøengasjement og politisk påvirkning er bare noen felt der frivillig innsats er av stor betydning. Arbeidet har egenverdi, men frivillighet gagner også samfunnet på mange ulike måter. Frivillighet gir mestringsfølelse, læring, fellesskap og identitet. Stavanger kommune ønsker å legge til rette for at det frivillige arbeidet kan få utvikle seg på egne vilkår, styrt av de frivillige selv.” (sitat frå Strategiplan for samhandling) 

Handlingsplan frivilligheit

Strategiplan for samhandling mellom frivillige og Stavanger kommune 2015-2018 vart vedteke i bystyret 2015. No skal ny plan utarbeidast. Dette vert ein handlingsplan som er tilpassa det nye plansystemet i kommunen.

Planen skal tydeleggjere satsingsområde og prioriteringar som Stavanger kommune har for neste planperiode. Den skal vera eit brukarvenleg og nyttig verktøy for frivilligheita og kommunale verksemder. Planen skal definere konkrete tiltak som skal gjennomførast i planperioden.

Aktiv medverknad vert vektlagd i arbeidet med den nye planen. Det er gjennomført gjestebod, dialogsamlingar, intervju og digitale verkstadar i 2020 og 2021. Planen vert sendt på høyring i mars 2021, med ein høyringsfrist 30. april. Planen skal til endeleg handsaming i Utval for kultur, idrett og samfunnsdialog.

Link til plansiden

Strategiplan for frivilligheit

Strategiplan for samhandling mellom frivillige og Stavanger kommune 2015-2018