Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Kultur og fritid
  3. Frivillighet
  4. Si din mening om handlingsplan for frivillighet

Si din mening om handlingsplan for frivillighet

Velkomen til verkstad knytt til Handlingsplan frivilligheit! Invitasjonen går med dette ut til alle innbyggjarar, frivillige, tilsette og folkevalte i Stavanger kommune.

Illustrasjon av mennesker

Velkomen til verkstad knytt til Handlingsplan frivilligheit!

Invitasjonen går med dette ut til alle innbyggjarar, frivillige, tilsette og folkevalte i Stavanger kommune.

Arbeidet med Handlingsplan frivilligheit er i gang for fullt. Planen skal tydeleggjera satsingsområda og prioriteringar som Stavanger kommune har for neste planperiode.

Nå er tida kome for å finne løysingar på dei utfordingar ein treff på. Du kan lese meir om prosessen og dei innkomne innspela her.

Me møtast på Teams og kartlegg løysingar og konkrete tiltak til dei innspela som har kome til utfordringsbiletet. Det er dei fem emna (kompetanse, lokal og utstyr, samarbeid og møteplassar, verktøy, administrasjon og ressursar) me skal arbeida vidare med.

Me har sett opp ulike datoar for verkstadar, meld deg på det temaet du kjenner ei tilknyting til. Du er sjølvsagt velkomen til å vera med på akkurat den dagen du ynskjer. Alle verkstadane skal arbeida med det same utfordringsbiletet og oppgåver.


Alle verkstadane er kl. 18:00-20:00.

Tema Dato
Finnøy og Rennesøy onsdag 20. januar
Kultur torsdag 21. januar
Levekår/beredskap/sanitet måndag 25. januar
Barn og ungdom onsdag 27. januar
Idrett/friluftsliv/naturvern torsdag 28. januar

Klikk her for påmelding

Du vil få ei stadfesting på di påmelding, og link til møtet som vil gå føre på Teams.

Ta gjerne kontakt med Milena Suboticki, rådgjevar innbyggjardialog, viss du har spørsmål:

milena.suboticki@stavanger.kommune.no eller på tlf.: 51 50 77 05