Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Kultur og fritid
  3. Frivillighet
  4. Tilskudd til frivillige lag og foreninger
  5. Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner i Stavanger

Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner i Stavanger

Kort fortalt

  • Denne nye tilskuddsordningen vil fra og med 2019 erstatte «Tilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner og frivillig virksomhet i lokalsamfunn»
  • Ramme: 2 750 250 kroner.

  • Søknadsfristen for 2019 er gått ut. Neste mulighet for å søke er i 2020. Søknadskjema blir gjort tilgjengelig i januar/februar 2020

Hovedmål for ordningen

Hovedmålet for tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn.

Hvem kan søke?

Lokale frivillige organisasjoner som er registret i Frivillighetsregisteret og foreningsportalen kan søke. Med frivillig organisasjon forstås virksomheter som driver frivillig virke på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis.

Søknadsskjema

Søknadsfristen for 2019 er gått ut. Neste mulighet for å søke tilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner og frivillig virksomhet i lokalsamfunn er i 2020.

Søknadskjema blir gjort tilgjengelig i januar/februar 2020.

Hvilke søknader skal til kommunen?

Organisasjoner som er registrert i kommunen kan søke kommunen om støtte til lokale tiltak og prosjekter. Det kan søkes om prosjektstøtte i inntil 3 år. Tildelingen vil bli vurdert i sammenheng med andre søknadsordninger i kommunen.

Hvilke søknader skal til Imdi?

Organisasjoner i kommunen som søker støtte til prosjekter av nasjonal karakter skal søke Imdi. Imdi kunngjør ordningen i eget rundskriv på www.imdi.no/tilskudd, og søknad sendes via Imdis søknadsportal. Søknadsfristen for 2019 har nå gått ut.

 

Mer informasjon om tilskuddsordningen finnes på www.imdi.no/tilskudd/tilskudd-til-integrering/

Kontaktinformasjon

Atle Melangen

rådgiver frivillighet

Mobil:
909 87 547
Telefon:
51 91 38 48
E-post:
atle.melangen@stavanger.kommune.no