Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Kultur og fritid
  3. Frivillighet
  4. Tilskudd til frivillige lag og foreninger
  5. Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner i Stavanger

Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner i Stavanger

Kort fortalt

  • Denne tilskuddsordningen erstatter «Tilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner og frivillig virksomhet i lokalsamfunn»
  • Ramme: 2 877 584 kroner for 2020

  • Neste mulighet for å søke er i 2020

  • Søknadskjema blir gjort tilgjengelig i januar/februar 2020

  • Rapportering: tilskuddsmottaker skal sende inn årsrapport til Stavanger kommune innen 1. februar

Hovedmål for ordningen

Hovedmålet for tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn.

Hvem kan søke?

Lokale frivillige organisasjoner som er registret i Frivillighetsregisteret og foreningsportalen kan søke. Med frivillig organisasjon forstås virksomheter som driver frivillig virke på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis.

Søknadsskjema

Neste mulighet for å søke tilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner og frivillig virksomhet i lokalsamfunn er i 2020.

Søknadskjema blir gjort tilgjengelig i januar/februar 2020.

Hvilke søknader skal til kommunen?

Organisasjoner som er registrert i kommunen kan søke kommunen om støtte til lokale tiltak og prosjekter. Det kan søkes om prosjektstøtte i inntil tre år. Tildelingen vil bli vurdert i sammenheng med andre søknadsordninger i kommunen.

Rapportering

Tilskuddsmottaker skal sende inn årsrapport til Stavanger kommune. I rapporten må organisasjonen beskrive sitt arbeid og hvordan aktivitetene/tiltakene har bidradd til å nå målene for ordningen. Tilskuddsmottaker skal også levere en regnskapsrapport som skal være utarbeidet etter regnskapslovens bestemmelser. Tilskuddsmottakere som mottar støtte på kr 100 000 eller mer skal sende inn årsregnskap eller et prosjekt/tiltaksregnskap som skal være revidert av statsautoriserte eller registrert revisor. 

Gå til rapporteringsskjema: Rapport tilskudd IMDi-midler  

Rapporteringsfristen er 1. februar hvert år.

Hvilke søknader skal til Imdi?

Organisasjoner i kommunen som søker støtte til prosjekter av nasjonal karakter skal søke Imdi. Imdi kunngjør ordningen i eget rundskriv på www.imdi.no/tilskudd, og søknad sendes via Imdis søknadsportal.

Mer informasjon om tilskuddsordningen finnes på www.imdi.no/tilskudd/tilskudd-til-integrering/

Kontaktinformasjon

Jurgita Kristiansen

rådgiver Innbyggerdialog

Mobil:
905 64 207
Telefon:
51 91 24 84
E-post:
jurgita.kristiansen@stavanger.kommune.no