Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Kultur og fritid
 3. Idrett
 4. Søknadsskjema for innendørsanlegg

Informasjon og søknadsskjema for innendørsanlegg

Innendørsanleggene i Stavanger åpnes gradvis. Her finner du søknadsskjema og informasjon om bruk av innendørs idrettsanlegg under korona-krisen.

Informasjon til brukerne om åpning av innendørs idrettsanleggene i Stavanger

I pressekonferansen torsdag 7.mai informerte regjeringen om at det nå kan utøves og tilrettelegges for idrettsaktivitet ved idrettshallene i Norge. Aktiviteten kan gjennomføres så lenge man opprettholder de generelle anbefalingene for forebygging av smitte. Det gjelder blant annet:

 • Maks 20 personer i en gruppe
 • Minst 1 meter avstand til andre i gruppen og andre personer
 • Garderober skal ikke brukes
 • Generelle hygieneanbefalinger

Idrettslag og organisasjoner (skoler, frivillige organisasjoner, videregående skoler, barnehager) som allerede er tildelt tid i kommunale idrettshaller, må levere inn søknad der man legger inn til og fra dato, tid og hvilket anlegg man ønsker å ta i bruk.

Booking av møterom må gjøres via AktivKommune. Styrkerom og klatrevegger tilknyttet idrettshallene vil fortsatt være stengt.

Brukerne av anleggene må gjøre seg kjent med reglene for bruk av anlegget.

 • Stavanger idrettshall, Stavanger turnhall, Stavanger tennishall og Hetlandshallen vil bli åpnet tirsdag 19.mai for de som har søkt og har fått innvilget søknad.
 • De andre kommunale idrettshallene åpner 25.mai og etter behov:

  • Hundvåg idrettshall
  • Kvernevik idrettshall
  • Gautesete idrettshall
  • Tasta idrettshall
  • Tastarustå idrettshall
  • Tastavarden fjellhall
  • Rennesøy idrettshall
  • Mastrahallen idrettshall
  • Siddishallen idrettshall

Storhaug idrettshall er stengt ut dette skoleåret fordi hallen brukes av Nylund skole.

Sesongen for utleie av gymsaler 2019-20 er avsluttet.

 • Private/fylkeskommunale haller (Jåttåhallen, Hjertelagshallen, Forus sportssenter, Vikinghallen, Ynglingen, Expo hallen, ISS idrettshall, Paradis skatehall og Finnøy flerbrukshall) som kommunen har leieavtale med vil ikke åpne for aktivitet før neste sesong.

Kommunen vil komme tilbake med mer informasjon vedrørende åpning av svømmeanlegg.

Søknadsskjema for innendørsanlegg

Vennligst oppgi hvilke allerede tildelte treningstider som skal benyttes for idrettslaget/organisasjonen/skolen. Dersom idrettslaget/organisasjonen/skolen er tildelt tid i en idrettshall som vil forbli stengt, kan det legges inn søknad på ny hall og nytt tidspunkt.  Det er kun idrettslag/organisasjoner/skoler som allerede er tildelt tid i kommunale idrettsanlegg som vil bli prioritert. Ubrukte tider vil bli gjort disponible for andre. Ved eventuelle endringer av bruk av tildelt treningstid underveis, ber vi om at idrettslaget melder dette inn til idrett@stavanger.kommune.no.

Krav til idrettslag

 1. Vi bekrefter at vi organiserer idrettsaktivitet med grupper på maks 20 personer og at vi sørger for at alle holder minst 1 meter avstand til hverandre og andre personer.
 2. Vi er innforstått med at garderober og fellesdusj er stengt.
 3. Vi bekrefter at det er en voksen (over 18 år) tilstede som sørger for at reglene og anbefalingene overholdes.
 4. Vi bekrefter at vi følger og holder oss oppdatert på anbefalinger og restriksjoner fra nasjonale helsemyndigheter og Stavanger kommune for å hindre spredning av koronavirus.
 5. Vi bekrefter at vi følger og holder oss oppdatert på vårt særforbund sine «koronavettregler» (retningslinjer for å begrense koronasmitte).
 6. Vi bekrefter at vi informerer alle våre medlemmer som deltar i organisert idrettsaktivitet om de ovennevnte anbefalinger, restriksjoner og «koronavettregler».
 7. Vi bekrefter at vi vil vise bort medlemmer som ikke følger de ovennevnte anbefalinger, restriksjoner og «koronavettregler».
 8. Vi er innforstått med at brudd på anbefalinger, restriksjoner og «koronavettregler» vil føre til innstramminger for organisert idrettsaktivitet.
Vi har lest og forstått kravene til idrettslag

Kontaktinformasjon

Monika Eie

Rådgiver, idrettsavdelingen

Telefon:
51 50 89 93
E-post:
monika.eie@stavanger.kommune.no