Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Kultur og fritid
 3. Stavanger byarkiv
 4. Privatarkiv

Privatarkiv

Kort fortalt

 • Byarkivet mottar og bevarer privatarkiver fra Stavanger. Vi deler privatarkivene inn i forskjellige kategorier.
 • Lenger nede finner du en oversikt over privatarkivene som er hos oss. Hvis du trenger tilgang til arkivene eller vil avlevere et privatarkiv til oss, kan du henvende deg til byarkivet@stavanger.kommune.no.
 • Vi har også en mengde lokale aviser som du kan lese hos oss. De fleste kan du lese uten avtale. Du kan fotografere de artiklene du måtte ønske med egen mobil eller kamera.
Stavanger byarkiv. Bilde fra www.stavangerbilder.no

Stavanger Bycyckleklub med sykler i Bjergsted. Fotograf: Georg T. Monsen. Datering: 01.10.1889 Kilde: BySt1981_01_0188

Tilgang til privatarkiv

Innsyn i privatarkiver fås ved henvendelse på forhånd. Byarkivet kontakter deg for å avtale besøk på lesesalen når ønsket arkivmateriale er funnet fram.

Vær oppmerksom på at enkelte arkiv er klausulert, og dermed ikke fritt tilgjengelig for publikum.

Alle disse arkivene finner du også ved å søke i www.arkivportalen.no, hvor du kan søke i arkiver fra hele landet.

Privatarkiver er arkiver som er skapt i privat sektor. Men privat sektor er så mangt, og arkivene har store innbyrdes forskjeller når det gjelder opphav, omfang og struktur. Vi deler derfor privatarkivene inn i forskjellige kategorier. Informasjonen om hva de ulike arkivene betyr er hentet fra boken «Privatarkiver» av Wilhelm Lange, Dag Mangset og Øyvind Ødegaard. Boken er en del av Riksarkivets skriftserie, og er tilgjengelig på byarkivets lesesal.

Bedriftsarkiver

Bedriftsarkiv inkluderer arkiver fra all slags næringsvirksomhet og rommer derfor store variasjoner hva gjelder størrelse.

Oversikt over bedriftsarkiv hos Stavanger byarkiv:

 • PA005  Overretssakfører Carl Gulbrandsen
 • PA011  Firma O.R. Bøe, Sandvigen, Stavanger
 • PA015  Smedmester Marthon Larsen –smedforretning
 • PA017  Avisen ”Stavangerens” klisjearkiv
 • PA032  Blokkmaker A. Jensen, Verksgt 51, Stavanger
 • PA033  C. Floor og Johs Floor, Bok og Papirhandel, Kirkegt 14, Stavanger
 • PA038  Kjøpmann i Stavanger – kundeprotokoll
 • PA039  Familien Mæland, Haugesund – skipshandel
 • PA042  Firma Erik Berentsen A/S, Øvre Holmegt 1, Stavanger
 • PA046  Lars H. Lendes Mekaniske Verksted og Nøklefabrikk / Nilssen og Mørks Maskinfabrikk
 • PA051  Arkitekt Lars Storhaug
 • PA052  Sverre Henriksens Agenturer
 • PA054  Jærens Ullvarefabrikk A/S
 • PA072  Odd Resser: Minner fra den gamle brandstasjonen i Stavanger 1901 – 1921
 • PA076  Stavanger Tinfabrikk
 • PA077  Einar Heden – omvisninger / foredrag
 • PA079  Emma Nielsen Øgreid – Soldathjemmet og "Arken", Kongsgt. 43
 • PA080  Emma Nielsen Øgreid – Stavanger Kvinne- og spebarnshjem
 • PA091  Stavanger Aftenblad 1894 – 1898 – overført til avissamling
 • PA095  Stavanger Aftenblad og 1ste mai – 1940 / 1943 – overført til avissamling
 • PA098  Olafsson, Carl Andreas – Lær- og skotøyforretning
 • PA103  Metallindustri / A/S Metall / Metallstøperi-armaturfabrikk / Asbjørn Vigrestad
 • PA112  Firma Richard Johnsen
 • PA116  Stavanger Arbeidsskole for gutter
 • PA124  Diverse Stavangertrykkeri - Dreyers kalender og andre trykksaker
 • PA125  Boktrykker Dreyer
 • PA129  Arkitekt Gustav Helland
 • PA143  Henrichsen, Otto – papirer etter firmaet Johan Lie (Alf Lie)
 • PA146  Nicolai Theodorius Rygg – sjefdirektør i Norges Bank
 • PA157  A/S Øyane
 • PA161  Byggmester Kristoffer Dørheim
 • PA164  Bokhandler Carl Bang
 • PA165  Arkitekt Michael Slettebø
 • PA170  Portugisisk Konsulat
 • PA175  Tjøl Oftedal – redaktør og kinosjef
 • PA187  Stavanger Agentur
 • PA193  Sands Laksefiske A/S
 • PA194  Arkitekt Sigrid Buch
 • PA197  Streikeavisen Rogaland – Stavanger Aftenblad
 • PA198  Hjemmenes Vels barnehage
 • PA201  Skipsmekler Alf Wathne AS
 • PA203  Erling Johnsen & CO AS
 • PA205  Fjermestad, Ths., Støpegods og Jernvarehandel
 • PA213  Stavanger Badeanstalt
 • PA223  Stavanger Cementvarefabrikk A/S
 • PA233  Stavanger Amts husmorskole på Sømme
 • PA252  Nordsjølægterkompaniet AS
 • PA253  Leversen, Sigurd AS - deler av arkivet er klausulert
 • PA254  Carl Mathiesen AS – kles- og skredderforretning
 • PA256  Lundes Kolonial, Hundvåg
 • PA261  Tankrederiet ”AS Samtank”
 • PA266  Driftsbestyrer Sigurd Indrehus ved Stavanger Telefonforretning
 • PA268  Malde på Torvet – jernvareforretning
 • PA269  Johan Abrahamsens pelsvareforretning
 • PA273  Rogaland Mediesenter
 • PA275  Bjarne Fjermestad – Stavanger Buss-selskap A/S
 • PA293 Norem Baade A/S
 • PA294 Jaattens Gjødselkompagnie
 • PA295 Gundersen & Slettebø A/S
 • PA299 Oltedal A/S
 • PA307 Helge R. Myhre A/S
 • PA308 Kjøpmannsfamilien Gabrielsen
 • PA316 K. Kristiansens Kolonial
 • PA317 Rydberg & Petterson Mekaniske Verksted A/S
 • PA326 Hegre & Frafjord, slaktere
 • PA328 A/S Stavanger Automobil-Omnibusselskab
 • PA337 Komitéen for Det Britiske og Udenlandske Bibelselskab
 • PA350 Buch, Carl Emil, optisk og mekanisk forretning
 • PA355 Stavanger Fjord Sightseeing A/S
 • PA363 Holmeegenæs
 • PA365 M/T Senator skipsbibliotek
 • PA370 M. Andreassen rammeforretning og kunsthandel
 • PA374 BATE Bolilgbyggelag
 • PA378 Bjørnsen, Tore, skiltmakerforretning
 • PA381 Rønneberg & Co. (Knud Rønneberg), fotservice og ortopedisk skomakeri
 • PA382 Stavanger skomakerforening
 • PA396 Dreyer Aksjeselskap
 • PA397 Rege, Sigmund, arkitekt
 • PA398 Stavangeren, avis (1852-1899)
 • PA-0413 Søilands Papirhandel
 • PA0421 Promenaden A/S
 • PA0424 Ole Dahle kolonialhandel
 • PA0426 Platou skole
 • PA0427 Frøknene Rings pikeskole
 • PA0428 Storms skole
 • PA0437 Skipet «Nanna»
 • PA0439 Tannlege Justina Haukelid (klausulert)
 • PA0441 Lilleborg Fabriker AS
 • PA0442 Stavanger Aftenblad
 • PA0443 Jacobsen, Christian. Snekkermester
 • PA0447 Eiganes Mølle
 • PA0459 Dahl, Eyvin. Stadsfysikus
 • PA0474 Opsanger, K. Bokhandel

Institusjons- og organisasjonsarkiver

Private institusjoner kan typisk ha ansvar for å utføre visse oppgaver som normalt gjøres av det offentlige, som f.eks. drifting av skoler, sykehjem og barnehager. Organisasjoner, lag og foreninger omfatter blant annet politiske partier, næringslivsorganisasjoner, fagforeninger, ideelle organisasjoner samt organisasjoner som har sprunget ut av spesielle situasjoner; kampanjeorganisasjoner.

Oversikt over institusjons- og organisasjonsarkiver hos Stavanger byarkiv:

 • PA008  Stavanger Forelesningsforening
 • PA009  Stavanger arbeidernes understøttelsesforening
 • PA012  Idrettslaget Viking
 • PA013  Stavanger Handelsforening
 • PA016  Stavanger Handelskammer
 • PA023  Stavanger teaterforening
 • PA025  Stavanger Antikvariat: valgprogram for Venstre – kommunevalget 1951
 • PA027  Stavanger Kunstforening (overført til Statsarkivet i Stavanger)
 • PA029  Universitetskomiteen for Rogaland
 • PA030  Forusutvalget
 • PA031  Stavanger Håndverks- og Industriforening
 • PA034  Norges storlosje av I.O.G.T. – avdeling Riska Losje nr 1721 – Hommersåk
 • PA035  Kassabok for Oppebørsler 1898 – 1901
 • PA036  Stavanger Turistforening
 • PA041  Stavanger Kristelige Ungdomsforening
 • PA049  Norsk Folkehjelp
 • PA050  Stavanger radiolytterforening
 • PA053  Stavangerlaget i Oslo
 • PA055  Turisttrafikkomiteen for Stavanger og Rogaland
 • PA056  Slaktermestrenes assuranseforening
 • PA057  Stiftelsen Njadarheim Veidemark
 • PA058  Stavanger Travklubb, Jæren Hesteavlslag
 • PA059  Den interkommunale jernbanekomite
 • PA060  Lesehjemmet, Løkkeveien 132
 • PA061  I.O.G.T. – Ora & Labora
 • PA062  I.O.G.T. – Kamp og Seier, Losje nr 10
 • PA063  I.O.G.T. – Asbjørn Kloster, Losje nr 684
 • PA064  I.O.G.T. – Rogaland, Losje nr 890
 • PA065  I.O.G.T. – Templernes Håp – Barnelosje nr. 7
 • PA066  I.O.G.T. – Heimly, Barnelosje nr 334
 • PA067  I.O.G.T. – Ottar Birthing – Ungdomslosje nr. 4
 • PA068  I.O.G.T. – Godtemplarnes Hus
 • PA069  I.O.G.T. – Stavanger Kretslosje
 • PA070  I.O.G.T. – Stavanger / Rogalands distriktslosje, Losje nr 5
 • PA071  I.O.G.T. – Felleslosjene
 • PA073  Odd Resser: Iduns julekomedie runder 100 år
 • PA074  Stavanger Kolonialkjøpmenns forening
 • PA075  Skipper Worse – Vålands historie
 • PA078  Heimefrontens befrielsesfond
 • PA079  Emma Nielsen Øgreid – Soldathjemmet
 • PA080  Emma Nielsen Øgreid – Stavanger Kvinne- og spedbarnshjem
 • PA082  I.O.G.T. – Barnelosje Dovre nr. 65
 • PA083  I.O.G.T. – Sangkvartetten ”Huldren”
 • PA084  I.O.G.T. – Søster Wathnes Minde , Losje nr 349
 • PA085  I.O.G.T. – Hermod, Losje nr 231
 • PA086  I.O.G.T. – Symra, Losje nr 6
 • PA087  I.O.G.T. – Protector, Losje nr 13
 • PA088  Agenternes forening I Stavanger
 • PA089  Frisinn
 • PA090  Verdandi (Frisinn)
 • PA092  Stavanger byorkester
 • PA093  Stavanger symfoniorkester
 • PA094  Stavanger orkesterforening / Stavanger faste scene / Stavanger teater
 • PA096  Stavanger svømmeklubb
 • PA099  Stavanger Handelstands forening / Stavanger Handelstands sangforening
 • PA102  Kafe Internasjonal / Samvirkendes Forretningsutvalg
 • PA106  Tasta Husmorlag
 • PA108  St. Petri Asyl
 • PA111  Stavanger Filatelistklub
 • PA113  Ryfylkelaget
 • PA114  Stavanger Aktiemæglerforening
 • PA115  Britisk uke i Vest-Norge / Stavanger Committee Gateway to Britain Week
 • PA117  Stavanger Krets av Norges Lektorlag - Dokumenter fra lærerstriden under okkupasjonen
 • PA118  Foreningen Norden i Stavanger
 • PA119  Peder Eeg / Stavanger Turistforening
 • PA120  Stavanger Journalistlag
 • PA121  Stavanger Presseforening
 • PA134  Svithun Husflidlag – Samleregistrering av leker i Stavanger 1988
 • PA137  Tasta ungdomsforening / Tasta ungdomslag
 • PA138  Tasta kvegavlslag (feavlslag)
 • PA139  Tasta landbrukslag
 • PA140  Madla landmannsforening – Madla Bondelag
 • PA141  Madla ungdomslag
 • PA148  Madla Bondekvinnelag
 • PA150  Vestlandske turnkrets / Rogaland Turnkrets
 • PA151  Stavanger Idrettsforening (SIF)
 • PA152  Fotballklubben Gjøa
 • PA154  Rogaland Krets av Norges Musikk Forbund
 • PA155  Arbeidsstuen for barn
 • PA156  Røde Kors – Stavanger krets av Norges Røde Kors
 • PA158  Stavanger West Inner Wheel Club
 • PA162  Stavanger Røde Kors Østerlide
 • PA163  Vidar Fotballklubb
 • PA166  Naturvernforbundet i Rogaland
 • PA167  Stavanger Fattigpleies Industri
 • PA169  Rogaland Livredningsselskap
 • PA172  Stavanger Video og Smalfilmklubb
 • PA173  Stavanger Frisinnede Forening – Venstre v/Birger Pedersen
 • PA174  Stavanger Trekkspillklubb
 • PA176  Stavanger Musikkorps av 1919
 • PA177  Thalia – Christiania skuespillerpersonale / Det Norske Teater
 • PA179  Det Norske Misjonsselskap m.m. - Julehefter
 • PA180   Hinna Speidertropp – Blå Kors
 • PA181  Redd Barnas Lokalkomité Stavanger
 • PA182  Stavanger Kommunes Gamaldanslag – Komdansen
 • PA183  Stavanger Pedagogiske Forening
 • PA184  Stavanger Offentlige Pensjonistforening
 • PA185  Stavangerlærernes Pensjonistlag
 • PA186  Stavanger Arkitektforening
 • PA189  Øvre Kannik Beboerforening
 • PA190  Stokka Landbruksforening
 • PA192  Aksjonskomiteen for ”Leros Strength”-forliset
 • PA195  Hinna Bridgeklubb / Vaulen Bridgeklubb
 • PA199  Arbeidsstuene for barn
 • PA202  Norges Brannkasse – Avd. Rogaland / Vest-Agder
 • PA210  Tasta Skolekorps
 • PA215  Stavanger Barber og Frisørmesterforening
 • PA216  Stavanger Damefrisørlaug
 • PA217  Stavanger og Jæren Herrefrisørlaug
 • PA218  Stavanger Frisørlaug
 • PA219  Forsamlingshuset ”Fredtun”
 • PA222  Erstatningsrådet – råd vedrørende erstatning for norske konsentrasjonsleirfanger
 • PA224  Stavanger og omland krigsinvalideforening
 • PA225  Olaus Olsens Teater
 • PA226  Stavanger Faste Scene
 • PA227  Stavanger Teater
 • PA228  Stavanger Musikalske Selskap
 • PA229  Stavanger Musikkforening
 • PA230  Stavanger Orkesterforening
 • PA231  Rogaland Hotell- og Restaurantforening
 • PA232  Sangkvartetten ”Njørd”
 • PA238  St. Johannes Kirkering
 • PA240  I.O.G.T. Ungdomsheimen Vonheim, Hillevåg
 • PA241  I.O.G.T. – Barnelosjen Ungskog, Buøy
 • PA242  I.O.G.T. – Bjørk og Ungbjørk, Hillevåg
 • PA243  I.O.G.T. – Ljose Voner, Tjensvoll
 • PA244  I.O.G.T. – Ungdomslosjen  Rogaland
 • PA245  I.O.G.T. – Stavanger Godtemplar ungdomslag
 • PA246  I.O.G.T. – Barnelosjen Rogaland
 • PA247  I.O.G.T. – Tonleik
 • PA250  Stavanger Rotary Klub / Stavanger Vest Rotary Klubb
 • PA255  Foreningen Musikkens Venner i Stavanger
 • PA257  Matvareutdelingskomiteen / Frivillige organisasjoner
 • PA259  Stavanger Venstre
 • PA260  Stavanger Skoglag
 • PA262  Tasta Blindelag
 • PA263  Fortidsminneforeningen avdeling Stavanger
 • PA264  Stavanger Amatørscene
 • PA265  Stavanger Brukskunstforening
 • PA270  Stavanger Kjøpmannsforenings Opplysningskontor
 • PA272  Stavanger Maskinlag
 • PA274  Torsdagsforeningen
 • PA281  Aktiv Gymnastikkforening
 • PA282  Borgerklubbens medlemmer
 • PA284  Stavanger Borgerlige Infanterikorps
 • PA286  Stavanger Amts Venstreforening
 • PA292 Stavanger turnforening
 • PA301 Stavanger Guideservice
 • PA303 Stiftelsen Ung Agenda 21
 • PA310 Rogaland Infanteriregiment
 • PA312 Kammerkoret Cantemus
 • PA313 Tasta bedehus
 • PA314 Byhistorisk Forening Stavanger
 • PA315 Tjensvold Forsamlingshus
 • PA321 Josephines Stiftelse
 • PA324 Stavanger Domkor
 • PA325 Stavanger musikklærerforening
 • PA327 Buegatens Byggelag
 • PA329 Stavanger private diakonisseforening
 • PA337 Komiteen for Det Britiske og Udenlandske Bibelselskab
 • PA349 Norges Hermetikkfagskole, tegningsarkivet
 • PA351 Rogaland optikerlaug
 • PA352 Stavanger Amatørsymfoniorkester
 • PA357 Stavanger Handelstands Sangforening
 • PA359 Stavanger Althenæum, leseselskap
 • PA360 Det nye Stavangerske Læseselskab
 • PA361 Det Stavangerske og Jedderens Læseselskab
 • PA362 Stavanger Gilde
 • PA369 Tormod Torfæus-stiftelsen
 • PA373 Mexico Aksjonen, avdeling Norge
 • PA376 Stavanger hørselsforening
 • PA377 Hafrsfjord hørselslag
 • PA386 Alternativt marked, Stavanger A/L
 • PA387 Arbeidernes turn og idrettslag (A.T.I.L.), Stavanger
 • PA388 Frisinn Sportsklubb
 • PA393 Stavanger Handelsstands Understøttelsesforening
 • PA395 Stavanger fredslag
 • PA399 Midtre Våland beboerforening
 • PA400 Hetland tuberkulose- og helselag
 • PA401 Velforeningen Våland Syd
 • PA0403 Stavanger Handelsstands kvinneforening
 • PA0409 Sunde Sanitetsforening
 • PA0410 Trønderlaget i Stavanger og omegn
 • PA0417 Hinna Sanitetsforening
 • PA0419 Stavanger Mercantile Club
 • PA0420 Stavangerbokens Venner
 • PA0431 Stavanger almueskolelærerforening
 • PA0440 Stiftelsen Sinnslidendes Venner Rogaland
 • PA0464 The Bohemian Jazz Club
 • PA0465 Seven Up (7 Up). Dixielandband
 • PA0466 Næringsforeningen i Stavanger-regionen
 • PA0468 I.O.G.T. Fjellbekken
 • PA0469 Knut Høylands kvartett
 • PA0475 Norwegian Engineers Society of New York
 • PA0477 Jernbanepersonalets Interessekontor Stavanger

Personarkiver

Personarkiv omfatter svært varierte arkiver, men de aller fleste personarkiver har et relativt lite omfang. De er gjerne av typen «etterlatte» papirer.

Oversikt over personarkiv hos Stavanger byarkiv:

 • PA001  Trygve Anda
 • PA002  Peder Eeg: Min barndoms leker
 • PA003  Anton P. Torsvik: Sørlandsbanen og den indre stambane (avisutklipp)
 • PA005  Overrettssakfører Carl Gulbrandsen
 • PA006  Journalist Knut Stahl
 • PA007  Advokat Trygve Wyller
 • PA014  Familien Nielsen – slektsdokumenter
 • PA015  Smedmester Marthon Larsen, Smedgaten 7
 • PA021  Familiene Egenæs og Kydland – slektsdokumenter
 • PA022  Kinomusiker / komponist Harry Hagland 1896 – 1979
 • PA024  Tannlege Vatne, Kopervik
 • PA026  Snekkermester N.E. Tjensvold 1841 – 1930
 • PA028  Arne Bang Andersen
 • PA032  Blokkmaker A. Jensen, Verksgt 51, Stavanger
 • PA037  Ommund Lunde
 • PA039  Familien Mæland , Haugesund
 • PA040  Familien Ueland, Vigrestad
 • PA043  Henry Imsland, tegner i Stavanger Aftenblad
 • PA044  Viggo Finne: Ungdomsminner
 • PA045  Fortellinger, dikt m.m. av Tf. Haraldstad
 • PA046  Lars H. Lende
 • PA047  Thor Næsheim. Kannikbakken 6, Stavanger
 • PA048  Sverre Olsen
 • PA051  Arkitekt Lars Storhaug
 • PA052  Sverre Henriksen Agentur
 • PA072  Odd Resser: Minner fra den gamle brandstasjonen i Stavanger 1901 – 1921
 • PA077  Einar Heden – omvisninger / foredrag
 • PA079  Emma Nielsen Øgreid – Soldathjemmet
 • PA080  Emma Nielsen Øgreid – Stavanger Kvinne- og spebarnshjem
 • PA097  Andreas Jacobsen – bibel
 • PA098  Carl Andreas Olafsson
 • PA100  Ingvald M. Bredahl
 • PA101  Kaptein John H. Øvregaard
 • PA103  Asbjørn Vigrestad / Metall-Industri
 • PA104  Billedhugger Magnus Vigrestad
 • PA105  Overtollkontrollør Oscar Johan Todnem
 • PA109  Slekten Petersen von Fyren
 • PA110  Rektor A.E. Erichsens samlinger - arkivet er klausulert
 • PA119  Peder Eeg – Stavanger Turistforening
 • PA123  Dorothea og Ommund Vik
 • PA125  Boktrykker Dreyer
 • PA127  Thor G. Norås - Barnekultur
 • PA128  C.S. Pedersen
 • PA129  Arkitekt Gustav Helland
 • PA130  Jacob Albrigtsen
 • PA131  Ingvar Molaug
 • PA132  Kaia Isachsen – dagbøker
 • PA133  Karoline Nielsen
 • PA135  Jan C.W. Ivarson
 • PA143  Otto Henrichsen
 • PA144  Stavangerbrev fra krigsårene – disponent Eggert Andreassen, født 1887
 • PA145  Andreas Nilsen Rygg – redaktør av Nordisk Tidende, New York
 • PA146  Nicolai Theodorius Rygg – sjefdirektør i Norges Bank
 • PA147  Sigurd Rygh – samling av gamle Stavangerviser / fattigforsorgsbestyrer Sara Berge
 • PA149  Johannes Elgvin – kildesamling til boken ”En by i kamp” /notater om personer
 • PA153  Inge Bø – privat samling av segl
 • PA159  Finn Larsen, født 1914 – formannskapsmedlem for Arbeiderpartiet
 • PA160  Skipsfører Einar Bendiks Bentsen – dagbøker fra krigens år
 • PA161  Byggmester Kristoffer Dørheim
 • PA164  Bokhandler Carl Bang
 • PA165  Arkitekt Michael Slettebø
 • PA171  Andreas Jacobsen – "Ajax"
 • PA173  Birger Pedersen – Stavanger Frisinnede Forening – Venstre
 • PA175  Tjøl Oftedal – redaktør og kinosjef
 • PA188  Bernt Pedersen – baker, kjøpmann, bankbestyrer, viseordfører for Venstre
 • PA191  Driftsbestyrer Einar Hageseter – driftsbestyrer i Stavanger Aftenblad
 • PA194  Arkitekt Sigrid Buch
 • PA196  Johan Westlye
 • PA201  Skipsmekler Alf Wathne AS
 • PA204  Reidulv Skjelstad – lektor på St. Svithun skole – avisartikler med lokalhistorisk stoff
 • PA206  Knud Rønneberg – bilder og krigsnotater
 • PA207  Advokat Erling Ueland – artikler fra 2.verdenskrig
 • PA208  Advokat Sophus Smedsvig – protokoller med avisutklipp fra 2.verdenskrig
 • PA209  Driftsbestyrer Hagbart Henningsen – protokoll med avisutklipp og aviser fra 2.verdenskrig
 • PA211  Martin Aarre – arkivmateriale vedr 2.verdenskrig
 • PA212  Anna-Margrethe Olden – tegne- og formingslærer, fange på Grini – Arkivet er klausulert
 • PA214  Sigurd Refheim – lektor og forfatter av ”Gard og ætt i Madla”
 • PA220  Per Barkved – journalist i Stavanger Aftenblad, ordfører i Hetland kommune, Varaordfører i Stavanger kommune, formann i Unge Venstre
 • PA221  Gottfred Borghammer – forfatter, kåsør, avholdsmann m.m.
 • PA234  Slekten Thilo - slektsdokumenter
 • PA235  Byrettsdommer Håkon Benneche
 • PA236  Familien Weidemann – slektshistorie
 • PA237  Ingrid Møller – turistbilder
 • PA239  Martin Lindgren – medlem i NKP Norges Kommunistiske parti
 • PA249  Familien Eide – familiedokumenter m.m. - Arkivet er klausulert
 • PA251  Otto Arnfinn Steinberg – avisutklipp med lokalhistorie Stavanger og Mandal
 • PA258  Johannes Ludvigsen – biografiske opplysninger om prester
 • PA267  Diverse arkiver – Familien Åge og Johannes Ågesen / Siri Todleivsdatter
 • PA271  Bokseren Jarl Johnsen
 • PA275  Bjarne Fjermestad – Stavanger Busselskap m.m.
 • PA276  Snekkermester Hans J. Petersen – barndomsminner
 • PA277  Georg Helland – biografiske dokumenter
 • PA278  Tore Jacob Øglænd – opptegnelser som gjelder krigsfangenskap
 • PA283  Asbjørn Kloster
 • PA285  Byfogd Oluf Andreas Løvold
 • PA287  Tømmermann Simon Lønning
 • PA288  Bypoet Reinhold Nicholay
 • PA289  M. Østgaard
 • PA290  Sorenskriver Thaulow
 • PA297  Anne Sofie og Ingolf Jensen
 • PA302 Politiinspektør Thorleif Karlsen
 • PA304 Alfred Hauges manuskripter og brevsamling
 • PA305 Jens Tvedt
 • PA308 Kjøpmannsfamilien Gabrielsen
 • PA309 Joen Fredrik Hansen
 • PA311 Skolebestyrer Peder Charles Pedersen
 • PA318 Hans Lange
 • PA319 Familien Johannes og Åge Ågesen
 • PA320 Professor M. Scheldrup
 • PA323 Hasso Arthur Iwolit
 • PA356 Unnleiv Bergsgard
 • PA353 Storm, Haakon og Ludvig Monsen, evangelister
 • PA358 Bjørøen, Egil
 • PA366 Vik, Oddmund, politiker og redaktør
 • PA368 Titlestad, Torgrim, professor og historiker
 • PA371 Reed, Petter
 • PA375 Jaatun, Einar
 • PA379 Brochmann, Caspar, løytnant
 • PA380 Okkupasjonens første dager
 • PA383 Knutsen, Gerda (1900-1956)
 • PA384 Erling og Minna Ramsland
 • PA385 Bassøe, Carl Fredrik, ingeniør og direktør
 • PA389 Familien Bærland
 • PA390 Helgø, Rune
 • PA392 Familien Seeman/Svendsens fotosamling
 • PA394 Tønnessen, Sverre, fotosamling
 • PA397 Rege, Sigmund, arkitekt
 • PA0405 Hesby, Astrid
 • PA0406 Holgersen, Erik. Disponent
 • PA0407 Worsøe, Odd Inge
 • PA0411 Husebø, Kjell. Glassdiassamling
 • PA0412 MacIntosh, Colin R.
 • PA0422 Hillberg, Andreas. Dikter
 • PA0425 Familiene Osjord og Hagerup Nielsen
 • PA0430 Mills, Kari og Duane
 • PA0432 Hidle, Jacob. Fotograf
 • PA0434 Samuelsen, Magnus. Sanger
 • PA0435 Erga, Erik. Arkitekt
 • PA0436 Familiene Falck og Daae
 • PA0445 Lassen, Christopher Ertzager. Megler
 • PA0446 Hansen, Engel
 • PA0450 Simonsen, Arve
 • PA0451 Helland, Knut Baade
 • PA0452 Lexow, Jan Hendrich
 • PA0453 Ivarson, Jan
 • PA0459 Dahl, Eyvin. Stadsfysikus
 • PA0460 Jacobsen, Arild
 • PA0461 Eikeland, Birger
 • PA0463 Hodne, Sverre. Forfatter
 • PA0476 Hiorth, Niels Iversen. Fattigfogd og gullsmed
 • PA0479 Hansen, Hans Emil. Konfeksjonsselger og motstandsmann

Samlinger og gårdsarkiver

Dette er arkiver som har oppstått på andre måter enn gjennom en vanlig arkivdanningsprosess. Noens interesse for et tema, sak eller en person kan være opphavet til en samling. Et type samlingsarkiv er gårdsarkivene, som bl.a. inneholder eiendomsdokumenter og gårdsregnskap. Slekts- og familiearkiver regnes også som regel som samlinger.

Oversikt over samlinger og gårdsarkiv hos Stavanger byarkiv:

 • PA004  Gardsdokumenter fra Hjelmeland
 • PA081  Boligbygging for eldre – avisutklipp
 • PA126  Stavangerutklipp – avisutklipp om Stavanger i Stavanger Aftenblad
 • PA178  Øvre Blåsenborg 8 - hjemmelsdokumenter
 • PA200  Arkitekttegninger vedr Frimurerlosjen St.Svithun og villa for konsul C. Middelthon
 • PA248  Kongsgata 62 – hjemmelsdokumenter
 • PA279  Kongsgata 52 – hjemmelsdokumenter
 • PA280 Jens Zetlitzgate 45 - hjemmelsdokumenter
 • PA322 Rosenberggata 21 B
 • PA0423 Muségata 58
 • PA0438 Innbundne noter
 • PA0448 Samling av privat avlevert eiendomsdokumentasjon
 • PA0449 Byarkivets samlinger
 • PA0454 Svensson, Odd Jan - kart
 • PA0455 Landmark, Erik – skattesedler og menighetsblad
 • PA0458 Michaelsen, Lillian - postkortsamling
 • PA0467 Hindal gård

Utvalgsarkiv

Utvalg kan være offentlige og private. Når utvalget selv står for sine egne sekretariatfunksjoner og selv har arkivfunksjoner, betraktes det som en selvstendig arkivskaper.

Oversikt over utvalgsarkiv hos Stavanger byarkiv:

 • PA029  Universitetskomiteen for Rogaland
 • PA030  Forusutvalget
 • PA055  Turisttrafikkomiteen for Stavanger og Rogaland
 • PA059  Den interkommunale jernbanekomite
 • PA162  Samferdsels- og kommunikasjonsnemnda for Rogaland
 • PA222  Erstatningsrådet – råd vedr erstatning for norske konsentrasjonsleirfanger
 • PA300 Sirdalsutvalget
 • PA364 Lindøens Opdragelsesanstalt og Redningshjem
 • PA367 Nemnda for vern av jord og jordbruksinteresser i Stavanger og Arealvurderingsutvalget i Stavanger
 • PA0404 Commisjonen for skibsmaalinger

Lokale aviser

Her er en oversikt over avissamlinger hos byarkivet. Vær oppmerksom på at enkelte eksemplarer ikke er tilgjengelig på grunn av materialets tilstand.

De fleste av avisene kan finnes fram ved uanmeldt frammøte. Du må selv fotografere de artikler du måtte ønske, med egen mobil eller medbrakt kamera.

For de som ikke har anledning til å komme til lesesalen henviser vi til Nasjonalbiblioteket for bestilling av kopier.

Avis

Utgivelsesår

Årganger tilgjengelig på lesesalen

 Merknad

Stavanger Adresseavis

1833-1840

 

Fortsatte som Stavanger Amtstidende og Adresseavis

Stavanger Amtstidende og Adresseavis

1841-1906

1845-1847, 1852, 1859, 1888-1906

 

Stavangeren [I]

1852-1899

1852-1855, 1860-1861, 1886-1899

Stavangeren ble solgt til og slått sammen med «Stavanger Avis» i 1899.

Norge

1883-1890

 

Særutgave for Stavangeren

Vestlands-Posten / Vestlandsposten

1878-1916

1879-1881, 1888-1916

 

Rogalands Folkeblad

1888

1888

Fra 1.1.1889 utkom avisen som dagblad under navnet Stavanger Avis

Stavanger Avis

1889-1911

1889-1911

 

Stavanger Annonce-tidende

1893-1894

 

 

Stavanger Aftenblad

1893-1942, 1945-

1893-1970

 

1ste Mai

1899-1940, 1945-1955

1899-1940, 1945-1955

Ble slått sammen med Haugaland Arbeiderblad og endret navn til Rogalands Avis i 1955.

Rogaland: Blad for Avhold og fred

1905-1920

1918-1920

Utkom som fortsettelse av avisen Dag, Haugesund.

Vestlandet

1906-1916

1906-1916

 

Rygja Tidend

1909-1918

1909-1918

 

Vestlandske Socialdemokrat

1909

 

 

Stavanger Morgenblad

1911-1912

1911-1912

 

Stavangeren [II]

1916-1942, 1945-1964

1916-1942, 1945-1964

Endret navn til Stavanger Morgenavis i 1965.

Ukens Gang

1918

 

 

Stavanger Socialdemokrat

1921-1927

1921-1927

 

Rogaland (II)

1925-1988

1925-

 

Rogalands Arbeiderblad

1926-1927

 

 

Vestlandets Avis

1934-1936

1934-1936

 

Stavanger Avis (II)

1942-1945

1942-1945

Stavanger Aftenblad og Stavangeren ble slått sammen til Stavanger Avis av Pressedirektoratet, for å holde bedre kontroll over hva avisene inneholdt.

Rogalands Avis

1955-

1955-1984

 

Stavanger Morgenavis

1965-1967

1965-1967

Tidligere Stavangeren

Vestkysten

1987

 

 

Kontaktinformasjon

Stavanger byarkiv

Besøksadresse:

Arkivenes hus Richard Johnsens gate 12 4021 Stavanger

Telefon:
51 50 71 58
E-post:
byarkivet@stavanger.kommune.no

«Samfunnsutviklinga skjer i eit samspel mellom offentlege og private aktørar»