Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Kultur og fritid
 3. Stavanger byarkiv
 4. Let i arkivene

Let i arkivene

Kort fortalt

 • I Stavanger byarkiv finner du kommunale arkiver og privatarkiv fra Stavanger.
 • Mye finner du på Arkivportalen og Digitalarkivet.
 • www.stavangerbyarkiv.no finner du folketellinger, matrikler, skattetakseringskort, eldre adressebøker og ulike protokoller. Alt er digitalisert.
 • Stavangerbilder finner du over 70 000 digitaliserte eldre fotografier, kart og tegninger. Hvis du ser et fotografi og har informasjon om innholdet, blir vi glade for at du gir oss beskjed!

 • I byarkivets lesesal får du tilgang til mye eldre materiale. Åpningstidene er mandag-fredag fra 09-15. Langåpent onsdager i oddetallsuker. Bestill gjerne materiale på forhånd, og kom når du har fått melding om at det er gjort klart til deg.

Information in other languages

Stavanger byarkiv. Bilde fra www.stavangerbilder.no

Stavanger bibliotek. Barn på lesesalen. Fotograf: Gard Paulsen. Datering av foto: 01.04.1939. Kilde: BySt1989_04_1429

Hvordan går jeg fram for å få tilgang til arkivene?

I Stavanger byarkiv finner du først og fremst eldre og avsluttede arkiver produsert av Stavanger kommune. Kommunearkivene etter gamle Hetland og Madla kommune som ble slått sammen med Stavanger i 1965 er også hos oss. I tillegg oppbevarer vi flere hundre privatarkiv etter organisasjoner, lag, bedrifter og personer med tilknytning til Stavanger.

Mye av materialet er digitalisert og tilgjengelig på Arkivportalen og Digitalarkivet. Her kan du søke i arkivmateriale fra hele landet. Her ligger også kart, gamle kommunale folketellinger, adressebøker fra Stavanger og skattetakseringskort for alle bygg innenfor de gamle kommunegrensene fra før 1965.

Digitaliserte foto, arkitekttegninger og kart kan du søke i på byarkivets bildedatabase Stavangerbilder.

På vår eksterne nettside www.stavangerbyarkiv.no finner du blant annet digitaliserte folketellinger, eldre adressebøker og nettutstillinger.

På Stavanger kommunes offentlige journal finner du postlistene der all innkommende og utgående post til og fra kommunen listes opp daglig. Her legges også plan-, bygge- og delingssaker i fulltekst. Dokumenter til politisk behandling finner du også her.

Hvis du skal be om innsyn i sykejournaler, barnevernssaker, PPT-journaler og lignende, så vær oppmerksom på at dette ikke skal rettes til byarkivet, men til den instansen som har laget materialet. Kontaktinformasjon til barnevernstjenesten finner du her. PPT finner du kontaktinformasjon til her.

Eldre arkivmateriale fra andre offentlige institusjoner enn Stavanger kommune oppbevares av Statsarkivet i Stavanger. Her vil du også finne en mengde privatarkiver. For eldre arkiver etter de andre kommunene i Rogaland må du henvende deg til Interkommunalt arkiv, IKA Rogaland.

Søk i arkivene i Arkivenes hus

For innsyn i arkivmateriale og spørsmål som forutsetter søk i arkivene er det best å sende forespørsel per e-post på forhånd. Da kan vi ha materialet klart til du kommer eller gi deg beskjed dersom det du etterspør ikke finnes hos oss, så slipper du å måtte ta turen bare for å dra med uforrettet sak.

Vi tar kontakt når materialet er funnet fram, og avtaler tidspunkt for besøk på lesesalen. Pågangen av forespørsler til byarkivet kan variere, men du må regne med inntil to ukers ventetid.

Vi trenger konkrete og klart avgrensede forespørsler. Det er viktig at vi får riktige opplysninger om navn, eventuelle navneendringer, årstall, adresser og andre forhold som er av betydning for søket. Det kan også være nyttig for oss å vite om du har vært i kontakt med andre arkivinstitusjoner og hva som er resultatet av henvendelsen. Videre trenger vi din kontaktinformasjon.

Lesesalens åpningstider og adresse

Åpent alle dager 09.00-15.00.

Langåpent onsdager i oddetallsuker 09.00-19.00.

Besøksadresse: Arkivenes Hus, Richard Johnsens gate 12 (iPark).

Lesesalen rommer et eget bibliotek med mye lokalhistorisk litteratur, gamle adressebøker, innbundne bystyreforhandlinger, arkivlister, avissamling m.m. Alt dette kan ses ved uanmeldt frammøte, men for innsyn i arkivmateriale foretrekker vi at du sender oss en henvendelse på forhånd (se punkt over).

Fotografier

Stavanger byarkiv har over én million fotografier. De eldste går tilbake til 1860-tallet. Bildene kommer fra både kommunale og private arkivskapere. Du kan finne avbildede steder, bygninger, personer og hendelser i Stavanger.

Vi jobber kontinuerlig med å digitalisere våre fotosamlinger og publiserer dem fortløpende på www.stavangerbilder.no. På siden finner du også søketips, informasjon om priser og bruksvilkår og svar på vanlige spørsmål. Ønsker du å bestille en kopi i høy oppløsning kan dette gjøres ved å sende en henvendelse til stavangerbilder@stavanger.kommune.no.  

Ta også kontakt her dersom du sitter på informasjon om et fotografi. Du kan også ta kontakt for å finne foto som ikke er digitalisert ennå.

Utvalgte fotosamlinger:

 • Aprildagene 1940: Her finner du bilder fra Stavanger tatt like etter Tysklands invasjon.
 • Byarkivets fotosamling: I dette fotoarkivet finnes en rekke bilder med motiver fra Stavanger fra rundt forrige århundreskifte og fram til 1930-tallet.
 • Byarkivets postkortsamling: Dette fotoarkivet består av ulike postkort som har blitt donert til Stavanger byarkiv. De viser hovedsakelig motiver fra Stavanger og Rogaland i perioden 1900-1940.
 • Formannskapets fotoarkiv: I formannskapets fotoarkiv vil du finne bilder tatt eller kjøpt inn i anledning ulike saker formannskapet har hatt til behandling, samt fotografier tatt i anledning ulike hendelser og begivenheter i regi av Stavanger kommune.
 • Fotograf Carl J. Jacobsen: I dette arkivet finner du bilder etter firmaet Jacobsen, blant annet sentrale bymotiver, seilskuter og portretter av hele bystyret i Stavanger 1902-04.
 • Fotograf Hakon Johannessen: I dette arkivet vil du finne bilder av bygninger, fabrikker, arbeidsliv, butikker, hermetikkindustrien og arbeidslag i Stavanger i perioden 1907-1940. (Firmaets virksomhet pågikk imidlertid helt fram til 1988 og Statsarkivet i Stavanger oppbevarer også en del av Johannessens arkiv, både eldre materiale, men også den senere delen etter 1940.)
 • Fotograf Hans Henriksen: Hans Henriksen (1893-1942) drev fotoforretning i Kirkegata og leverte i tillegg reportasjefotografier til Stavanger Aftenblad. I dette arkivet vil du finne motiver fra politiske møter, idrettsarrangementer, folkeliv, butikker og bedrifter.
 • Fotograf Gard Paulsen: Fotograf og optiker Gard Paulsen var reportasjefotograf for 1ste Mai (forløperen til Rogalands Avis) på 1930-tallet. I dette arkivet finnes bilder fra idrettsarrangement og fotballkamper, kulturbegivenheter og dagligliv m.m.
 • Gabriel Espedals panoramafoto: 200 flotte panoramafoto fra Stavanger, Rogaland og flere andre steder i landet.
 • Holmeegenes, familien Pedersen: Private fotografier etter familien Pedersen som drev gartneriet på Holmeegenes og blomsterutsalg i Kirkegata og Verksgata.
 • Ommund Lundes lysbildearkiv: Ommund Lundes fargedias med bymotiver, er vår største fotosamling med fargebilder. Lysbildene er tatt i perioden 1960-1980 og dokumenterer mye av bebyggelsen og utviklingen av Stavanger i denne perioden.
 • Bokhandler Floors postkort: Postkortsamling fra ca. 1900-1940 med motiver fra Stavanger, Rogaland og landet for øvrig.
 • Rogalands avis: I 2008 avleverte Rogalands Avis sitt gamle fotoarkiv til Stavanger Byarkiv. Her vil du finne bilder fra ulike begivenheter, bymotiver og personportretter fra både Stavanger og nabokommunene i perioden 1965-1998.
 • Skipsreder Georg T. Monsen: Skipsreder Georg T. Monsen (1866-1926) var en ivrig hobbyfotograf. I denne samlingen finnes skipsmotiver, familie- og feriebilder fra hele fylket, samt noe fra Hordaland og Europa.
 • Stadskonduktør Michael Eckhoffs fotoarkiv: Denne samlingen inneholder glassnegativer og en rekke stereoskopier fra familien Eckhoffs liv i Stavanger tidlig på 1900-tallet.
 • Stavanger brannvesen:  Fotoarkivet etter Stavanger brannvesen er et av de større kommunale fotoarkivene våre. Her finnes fotografier fra den gamle brannvakten ved Domkirkeplassen, så vel som da brannstasjonen på Lagårdsveien var ny.
 • Stavanger Kinematografer: I dette arkivet finner du kommunens egne fotografier tatt i forbindelse med ulike utbyggingsprosjekter. Billedmaterialet strekker seg fra slutten av 1940-tallet til begynnelsen på 90-tallet.
 • Stavanger kommunes modellverksted: I dette arkivet finner du kommunens egne fotografier tatt i forbindelse med ulike utbyggingsprosjekter. Billedmaterialet strekker seg fra slutten av 1940-tallet til begynnelsen på 90-tallet.
 • Widerøes flyfoto: Dette arkivet inneholder skråfoto tatt over Stavanger kommune i perioden 1936-1970. Det er i denne samlingen du har størst sjanse for å finne gamle bilder av huset ditt.

Har du informasjon om fotografier?

I våre fotoarkiver ligger det en del materiale hvor vi ikke kjenner motivene. Det kan være ukjent adresse, stedsnavn, hendelse eller personer vi ikke har opplysninger om. Vi har lagt ut disse bildene under en egen fane for ukjent motiv, slik at publikum kan bistå oss. Dersom du vet noe om ett eller flere av disse motivene kan du sende opplysningene til stavangerbilder@stavanger.kommune.no.

Meldinger om feilopplysninger i bilder kan du også rette til samme adresse. Husk å oppgi bildenummer.

Kart og tegninger

I våre arkiver finner du i hovedsak tegninger av offentlige, kommunale bygg. Unntaket er tre privatarkiver etter arkitektene Lars Storhaug, Sigrid Buch og Michael Slettebø. I 2013 fikk vi midler fra Norsk Kulturråd til å digitalisere disse tegningsarkivene. Alle tegningene fra disse tre arkitektarkivene kan du se på Stavangerbilder.no. For fullstendige arkivlister kan du søke i Arkivportalen.

Tegninger av ulike kommunale bygg finner du i arkivet etter byarkitekten, som også kan ses på Stavangerbilder.

Tegninger av huset ditt finner du i byggesaksmappen. Innsyn i denne fås ved henvendelse til kommunens Innbyggerservice, telefon 51 50 70 90. Oppdaterte kart og reguleringsplaner fås også ved henvendelse til Innbyggerservice.

En del historiske kart og gamle reguleringsplaner før 1950 kan du se på Stavangerbilder.

Adressebøker og eldre fortegnelser

Stavanger byarkiv kan hjelpe med tilleggsinformasjon og enkel historikk om boligen din.

På byarkivets eksterne nettside, www.stavangerbyarkiv.no, kan du finne digitaliserte adressebøker og eldre fortegnelser fra tiden før man brukte gateadresser.

Matrikler, skattetakseringskort, kommunale folketellinger

Vi har digitalisert gamle matrikler som gir opplysninger om verditakst og hvem som eide et hus. Du kan også se i eldre skattetakseringskort. Vi har også digitalisert og publisert kommunale folketellinger. 

Du finner alt sammen på byarkivets eksterne nettside, www.stavangerbyarkiv.no.

Rådstueprotokoller og borgerskap

Du finner digitaliserte rådstueprotokoller og andre protokoller på byarkivets eksterne nettside www.stavangerbyarkiv.no.

I magistratsprotokollene, eller rådstueprotokollene som de også kalles, kan en finne mange forskjellige opplysninger. En kan lese om de som fikk tillitsverv i byens styre og stell, og om de som ble ansatt som offentlige tjenestemenn. Mange typer attester og vitnemål (rådstueattester), blant annet om arverett og slektskap, finnes også. Opplysningene om de som fikk borgerskap i byen er interessante for mange slektsgranskere. Alle som skulle drive handel, måtte ha borgerskap i en by. Det samme gjaldt byens håndverkere. Disse måtte møte for magistraten og få utskrevet borgerbrev. I magistratprotokollen er det notert blant annet hva slags næring de skulle drive, og ofte får vi vite hvor de var født og hvor de sist hadde oppholdssted. Oppsigelse av borgerskap ble også innført i protokollen.

Kammerherre Axel Kielland laget en borgerbok for Stavanger for årene 1436-1850 på bakgrunn av kilder han gransket i arkivene. Den utkom i trykt utgave i 1935, og er tilgjengelig på lesesalen. Videre har tidligere boligbestyrer Trygve Rasmussen utarbeidet en borgerbok for årene 1851-1900, som også er tilgjengelig på lesesalen.

På 16- og 1700-tallet var magistraten også domstol (rådstueretten) og behandlet ankesaker fra byretten. Rådstueretten ble endelig opphevet ved forordning av 1797, selv om flere byer hadde opphevet den før. Rådstuerettsdommene kan være innført i magistratprotokollene, eller de kan være ført i egne protokoller.

Arkivplan

Arkivplanen er en oversikt over kommunens organisering av eget arkiv, rutiner som gjelder dokumentbehandling, arkivering og arkivbestand.

Hvis du ønsker innsyn i arkivplanen kan du be om innholdsfortegnelsen og/eller mer informasjon. Rett henvendelsen til byarkivets rådgiver for området.

Her kan du lese innledningen om internkontroll for arkiv i Stavanger kommune, og kommunens plan for bevaring og kassasjon:

 

Kontaktinformasjon

Stavanger byarkiv

Besøksadresse:

Arkivenes hus Richard Johnsens gate 12 4021 Stavanger

Telefon:
51 50 71 58
E-post:
byarkivet@stavanger.kommune.no

«Arkiva er vårt felles, kollektive minne som blir forvalta på vegner av samfunnet.»