PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Kultur og fritid
 3. Stavanger byarkiv
 4. Let i arkivene

Let i arkivene

Kort fortalt

 • I Stavanger byarkiv finner du kommunale arkiver fra Stavanger kommune, samt de tidligere kommunene Rennesøy, Mosterøy, Finnøy, Sjernarøy, Madla og Hetland. I tillegg har vi flere hundre privatarkiv etter organisasjoner, bedrifter og enkeltpersoner, med tilknytning til disse kommunene.
 • Mye finner du på Arkivportalen og Digitalarkivetwww.stavangerbyarkiv.no finner du folketellinger, matrikler, skattetakseringskort, eldre adressebøker og ulike protokoller. Stavangerbilder finner du historiske fotografier, kart og tegninger.
 • I byarkivets lesesal får du tilgang til mye eldre materiale. Åpningstidene er mandag til fredag 09:00 - 15:00. Langåpent onsdager i oddetallsuker (med unntak av juli og august). Les om hvordan du går frem for å få tilgang til arkivene her

Information in other languages

Stavanger byarkiv. Bilde fra www.stavangerbilder.no

Stavanger bibliotek. Barn på lesesalen. Fotograf: Gard Paulsen. Datering av foto: 01.04.1939. Kilde: BySt1989_04_1429

Hvordan går jeg fram for å få tilgang til arkivene?

Forespørsler om innsyn i de eldre, historiske arkivene, eller spørsmål av lokalhistorisk karakter, ønsker vi skriftlig. Send en forespørsel til postmottak@stavanger.kommune.no

Enkle forespørsler besvares per e-post, mens ved mer omfattende undersøkelser må du komme på lesesalen for å se gjennom arkivmaterialet selv.

Mye av det historiske materialet er digitalt tilgjengelig på www.stavangerbyarkiv.no eller på Digitalarkivet.

 • Byggesaksmapper, målebrev og reguleringsplaner får du kopi av hos Innbyggerservice.
 • For innsyn i barnevernsdokumentasjon, kontakt barneverntjenesten. Kontaktinformasjon til barneverntjenesten finner du her.
 • For innsyn i PPT-mapper, kontakt PPT. PPT finner du kontaktinformasjon til her.
 • For nyere, pågående saker, kontakt Innbyggerservice.
 • På Stavanger kommunes offentlige journal finner du postlistene der all innkommende og utgående post til og fra kommunen listes opp daglig. Dokumenter fra Stavanger, Rennesøy og Finnøy som blir til etter 01.01.2020 listes på samme journal. Her finner du også informasjon om hvordan du kan be om innsyn i eldre dokumenter.
 • På denne portalen legges plan-, bygge- og delingssaker i fulltekst. Dokumenter til politisk behandling fra 2016 og senere finner du her.
 • Eldre arkivmateriale fra andre offentlige institusjoner enn Stavanger kommune oppbevares av Statsarkivet i Stavanger. Her vil du også finne en mengde privatarkiver. For eldre arkiver etter de andre kommunene i Rogaland må du henvende deg til Interkommunalt arkiv, IKA Rogaland.

Åpningstider

 • Åpent mandag til fredag fra 09.00-15.00. Langåpent til 19:00 onsdager i oddetallsuker.  
 • Besøksadresse: Arkivenes Hus, Richard Johnsens gate 12 (iPark).

Lesesalen rommer et eget bibliotek med mye lokalhistorisk litteratur, gamle adressebøker, innbundne bystyreforhandlinger, arkivlister, avissamling m.m. Alt dette kan ses ved uanmeldt frammøte, men for innsyn i arkivmateriale foretrekker vi at du sender oss en henvendelse på forhånd.

Fotografier

Stavanger byarkiv har over én million fotografier. De eldste går tilbake til 1860-tallet. Du kan finne bilder av gater, bygninger, personer og hendelser fra hele regionen, men mesteparten av bildene er tatt innenfor kommunens egne grenser. På www.stavangerbilder.no kan du søke i nærmere 100.000 digitaliserte fotografier.

Mange av bildene er også tilgjengelige på digitaltmuseum.no.

Utvalgte fotosamlinger:

 • Aprildagene 1940: Her finner du bilder fra Stavanger tatt like etter Tysklands invasjon.
 • Byarkivets fotosamling: I dette fotoarkivet finnes en rekke bilder med motiver fra Stavanger fra rundt forrige århundreskifte og fram til 1930-tallet.
 • Byarkivets postkortsamling: Dette fotoarkivet består av ulike postkort som har blitt donert til Stavanger byarkiv. De viser hovedsakelig motiver fra Stavanger og Rogaland i perioden 1900-1940.
 • Formannskapets fotoarkiv: I formannskapets fotoarkiv vil du finne bilder tatt eller kjøpt inn i anledning ulike saker formannskapet har hatt til behandling, samt fotografier tatt i anledning ulike hendelser og begivenheter i regi av Stavanger kommune.
 • Fotograf Carl J. Jacobsen: I dette arkivet finner du bilder etter firmaet Jacobsen, blant annet sentrale bymotiver, seilskuter og portretter av hele bystyret i Stavanger 1902-04.
 • Fotograf Hakon Johannessen: I dette arkivet vil du finne bilder av bygninger, fabrikker, arbeidsliv, butikker, hermetikkindustrien og arbeidslag i Stavanger i perioden 1907-1940. (Firmaets virksomhet pågikk imidlertid helt fram til 1988 og Statsarkivet i Stavanger oppbevarer også en del av Johannessens arkiv, både eldre materiale, men også den senere delen etter 1940.)
 • Fotograf Hans Henriksen: Hans Henriksen (1893-1942) drev fotoforretning i Kirkegata og leverte i tillegg reportasjefotografier til Stavanger Aftenblad. I dette arkivet vil du finne motiver fra politiske møter, idrettsarrangementer, folkeliv, butikker og bedrifter.
 • Fotograf Gard Paulsen: Fotograf og optiker Gard Paulsen var reportasjefotograf for 1ste Mai (forløperen til Rogalands Avis) på 1930-tallet. I dette arkivet finnes bilder fra idrettsarrangement og fotballkamper, kulturbegivenheter og dagligliv m.m.
 • Gabriel Espedals panoramafoto: 200 flotte panoramafoto fra Stavanger, Rogaland og flere andre steder i landet.
 • Holmeegenes, familien Pedersen: Private fotografier etter familien Pedersen som drev gartneriet på Holmeegenes og blomsterutsalg i Kirkegata og Verksgata.
 • Ommund Lundes lysbildearkiv: Ommund Lundes fargedias med bymotiver, er vår største fotosamling med fargebilder. Lysbildene er tatt i perioden 1960-1980 og dokumenterer mye av bebyggelsen og utviklingen av Stavanger i denne perioden.
 • Bokhandler Floors postkort: Postkortsamling fra ca. 1900-1940 med motiver fra Stavanger, Rogaland og landet for øvrig.
 • Rogalands avis: I 2008 avleverte Rogalands Avis sitt gamle fotoarkiv til Stavanger Byarkiv. Her vil du finne bilder fra ulike begivenheter, bymotiver og personportretter fra både Stavanger og nabokommunene i perioden 1965-1998.
 • Skipsreder Georg T. Monsen: Skipsreder Georg T. Monsen (1866-1926) var en ivrig hobbyfotograf. I denne samlingen finnes skipsmotiver, familie- og feriebilder fra hele fylket, samt noe fra Hordaland og Europa.
 • Stadskonduktør Michael Eckhoffs fotoarkiv: Denne samlingen inneholder glassnegativer og en rekke stereoskopier fra familien Eckhoffs liv i Stavanger tidlig på 1900-tallet.
 • Stavanger brannvesen:  Fotoarkivet etter Stavanger brannvesen er et av de større kommunale fotoarkivene våre. Her finnes fotografier fra den gamle brannvakten ved Domkirkeplassen, så vel som da brannstasjonen på Lagårdsveien var ny.
 • Stavanger Kinematografer: I dette arkivet finner du kommunens egne fotografier tatt i forbindelse med ulike utbyggingsprosjekter. Billedmaterialet strekker seg fra slutten av 1940-tallet til begynnelsen på 90-tallet.
 • Stavanger kommunes modellverksted: I dette arkivet finner du kommunens egne fotografier tatt i forbindelse med ulike utbyggingsprosjekter. Billedmaterialet strekker seg fra slutten av 1940-tallet til begynnelsen på 90-tallet.
 • Widerøes flyfoto: Dette arkivet inneholder skråfoto tatt over Stavanger kommune i perioden 1936-1970. Det er i denne samlingen du har størst sjanse for å finne gamle bilder av huset ditt.

Kart og tegninger

For tegninger av huset ditt må du se byggesaksmappen som du får hos Innbyggerservice, telefon 51 50 70 90.

Hos byarkivet finner du en del tegninger av offentlige bygg, fra arkivet til Byarkitekten. Disse er publisert her på stavangerbilder.no, og inneholder skoler, idrettsanlegg, kirkebygg, brannstasjon med mer.

I privatarkivene etter arkitektene Lars Storhaug, Sigrid Buch og Michael Slettebø, finner du flere tusen tegninger av privathus og næringsbygg. Disse kan ses her på stavangerbilder.no.

Byarkivet har også en del historiske kart og eldre reguleringsplaner. Disse er digitalisert og kan sees her på stavangerbilder.no. For reguleringsplaner etter 1950, kontakt Innbyggerservice.

Matrikler, skattetakseringskort, kommunale folketellinger

Du finner mye historisk materiale om byens befolkning og bygningsmasse digitalt tilgjengelig på www.stavangerbyarkiv.no og Digitalarkivet.

Her har vi bl.a. publisert matrikler, skattetakseringskort, kommunale folketellinger og gamle adressebøker. Mer materiale kan bestilles og ses på vår lesesal.

Arkivplan

Arkivplanen er en oversikt over rutiner som gjelder dokumentbehandling, arkivering og arkivbestand. Hvis du ønsker innsyn i arkivplanen kan du be om innholdsfortegnelsen og/eller mer informasjon. Rett henvendelsen til byarkivets rådgiver for området.

Her kan du lese innledningen om internkontroll for arkiv i Stavanger kommune, og kommunens plan for bevaring og kassasjon:

 

Kontaktinformasjon

Stavanger byarkiv

Besøksadresse:

Arkivenes hus Richard Johnsens gate 12 4021 Stavanger

Telefon:
51 50 71 58
E-post:
postmottak@stavanger.kommune.no

«Arkiva er vårt felles, kollektive minne som blir forvalta på vegner av samfunnet.»