Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Kultur og fritid
  3. Tur og natur
  4. Parker og friområder
  5. Litle Stokkavatn

Litle Stokkavatn

Kort fortalt

  • Litle Stokkavatn ligger cirka to km vest for Stavanger sentrum, og utgjør sammen med områdene rundt Store Stokkavatn et sammenhengende grøntområde.
Vinter ved Litle Stokkavatn

Parkering

Det er mulighet for parkering ved enden av Stokkaeidet (mellom Store og Litle Stokkavatn).

Naturen

Nord for Litle Stokkavatn er det en del berg med lauvskog, beitemark og gamle enger innimellom. På øst- og sørsiden er det jordbrukslandskap med gamle gårdstun, steingarder og eikelunder. Rikt fugleliv, spesielt i våtmarksområdene.

Området har helårs båndtvang for hunder.

Turvei

Det er turvei med lys på nordsiden av Litle Stokkavatn. Du kan gjøre en runde ved å gå langs veien tilbake til parkeringen ved enden av Stokkaeidet. Denne runden er ca 2,5 km lang. Turveien har forgreininger mot Store Stokkavatn og Tasta (via Vølstadveien).
Tasta folkesti 5,5 km

Kart