PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Kultur og fritid
  3. Fritidstilbud og tjenester for ungdom
  4. Tilskuddsordninger for barn og unge

Tilskuddsordninger for barn og unge

Kort fortalt

  • Stavanger kommune har flere tilskuddsordninger som har som mål å skape gode kultur- og fritidsaktiviteter for barn og unge.
  • 1. mars er det frist for å søke tilskudd til drift av barne- og ungdomsarbeid. 

Politiattest

barn på zip-line sommer
Pixabay

Det er mer og mer vanlig at idrettslag og frivillige organisasjoner krever politiattest fra personer som gjør oppgaver i laget.

Formålet er å sikre at fritidsaktiviteter er trygge for alle barn og unge. Les mer om hvordan din organisasjon kan tilrettelegge for dette >>>

 

Tilskudd til drift av barne- og ungdomsarbeid

Støtte til drift for aktive medlemmer bosatt i Stavanger kommune inntil det året de fyller 25 år. Organisasjonen må ha minst 10 betalende medlemmer. Tilskuddets størrelse baseres på fjorårets medlemstall og aktivitetsnivå.

Formålet med ordningen er å støtte drift av frivillig og åpent barne- og ungdomsarbeid som er tilgjengelig for barn og unge uavhengig av sosial status, kulturell bakgrunn, religiøs orientering, kjønn eller seksuell orientering.

Hvem kan søke: Organisasjoner som driver åpent og generelt barne- og ungdomsarbeid.(Idrettslag, skolekorps og skolekor kan ikke søke støtte fra denne ordningen.)

Søknadsfrist 1.mars.
Søknadsskjema: Søknadsskjema for tilskudd til drift av barne- og ungdomsarbeid.

Kultur for alle - tilskudd til aktiviteter for unge

Stavanger kommunes støtteordning, Kultur for alle, har som mål å bekjempe utenforskap ved å tilby trygge, relevante og gratis aktiviteter for ungdom, organisert av frivillige. Fokus rettes mot ungdom mellom 12-18 år, som ikke deltar i fritidsaktiviteter og er i fare for utenforskap på grunn av økonomiske utfordringer, mangel på relasjoner og utrygghet.

Støtten rettes mot organisasjoner i kulturfeltet som ønsker å skape sosiale arenaer med kunst og kultur som hovedaktivitet. Målet er at ungdommene skal oppleve mestring, samhold og tilhørighet gjennom deltakelse i disse kulturaktivitetene.

Søknadsfrist: 15. august
Søknadsskjema: Søk her >>>

Kontingenttilskudd frivillige barne-og ungdomsorganisasjoner

Støtte til kontingent og nødvendig utstyr til barn og unge som er medlem av frivillige lag og som av økonomiske årsaker ikke har mulighet for å dekke hele eller deler av utgiftene knyttet til medlemskapet. Søknader om tilskudd til enkeltturer, aktiviteter, turneringer og lignende vil også bli vurdert.

Hvem kan søke: Frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner i Stavanger.

Søknadsfrist: Søknadsfristen er fortløpende. 
SøknadsskjemaSøknadsskjema kontingenttilskudd skal brukes av frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner.

Merk at tilskuddet utbetales direkte til organisasjonen og ikke til søker.

Tilskuddsordningen har en begrenset økonomisk ramme og vi tar derfor forbehold om at midlene kan bli oppbrukt.

Idrettslag kan ikke søke støtte fra denne ordningen, de henvises til å søke Idrettsrådet i Stavanger om støtte post@​idrettsraadet.no.

Tilskudd fra kommunedelsutvalgene

Alle lag og organisasjoner, idrettslag, musikkorps, velforeninger, borettslag m.m. kan søke om tilskudd til aktiviteter. Tilskuddet skal gå til aktiviteter for hele befolkningen, men ha særlig søkelys på aktiviteter for barn og unge i kommunedelen.

Søknadsskjema og informasjon
Mer informasjon om tilskudd fra kommunedelsutvalgene, kriteriene og søknadskjema.

Administrativ stilling i idrettslag, barne- og ungdomsorganisasjoner

Støtte til administrativ stilling.  Stillingen skal legge til rette for frivillighet i organisasjonen.

Hvem kan søke: Lag og organisasjoner som driver idretts-, fritids- og kulturtilbud for barn og unge i Stavanger kommune gjennom frivillige medarbeidere.

Søknadsfristen 2024 er 1. desember 2023 
Søknadsskjema: Tilskudd til administrativ stilling i idrettslag, barne- og ungdomsorganisasjoner - søknad - stavanger (skjema.no)

Kjapt svar

Støtte til aktiviteter og prosjekter på inntil 5.000 kroner. Søker kan være enkeltpersoner eller grupper og må være mellom 14 og 22 år. 

Søknadsfrist: Søknadsfrist er fortløpende. 

SøknadsskjemaSøknadsskjema for tilskudd til ungdomsaktiviteter eller prosjekter med rask tilbakemelding.

Nasjonal tilskuddsordning for barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn – åpne møteplasser

Støtte til etablering eller videreutvikling av åpne møteplasser.Kommunen foretar en politisk og administrativ vurdering og prioritering av innkomne søknader før endelig vedtak i Barne-, ungdoms og familiedirektoratet

Hvem kan søke: Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner

Søknadsfrist: egen utlysning hver høst. 
Søknadsskjema: Søknadskjema for tilskudd til barne- og ungdomstiltak i størrebysamfunn og informasjon om søknadsfrister.

Tilskudd til lederopplæring, arrangement eller prosjekt i barne - og ungdomsorganisasjoner

Det kan søkes om støtte til lederopplæring og få dekket inntil 50% av utgiftene for maksimalt to deltakere.Det kan gis støtte til rusfrie helgearrangement for ungdom.Ungdomsgrupper og BUK organisasjoner kan søke støtte til prosjekt og arrangement.

Søknaden må sendes i god tid før opplæringen, prosjektet eller arrangementet skal gjennomføres.

Hvem kan søke: Barne- og ungdomsgrupper eller organisasjoner

Søknadsfrist: Fortløpende. 
SøknadsskjemaSporadiske søknader om støtte til prosjekt eller lederopplæring.

Tilskudd til inkludering av barn og unge!

Årlig utlysing fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse.
Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp.

Målgruppen er barn og unge i alderen fra 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

Dere kan søk om tilskudd for inntil tre år.

Søknadsfrist 3. november 2023

Søknadsskjemaene finner dere i Bufdirs søknadsportal.

Mer informasjon finner dere på Tilskudd til inkludering av barn og unge | Bufdir

Hvem kan søke?
Frivillige organisasjoner, private aktører og offentlige instanser kan søke.

Behandling av søknadene
Stavanger kommune rangerer søknader fra frivillige organisasjoner, private aktører og offentlige instanser.
Bufdir gjør endelig vedtak om fordeling av tilskudd-

Kontaktpersoner i Stavanger kommune:

Kjerstin Ropeid

Rådgiver, ungdom og fritid
Kontaktperson for tilskuddsordninger

Mobil:
476 73 258
Telefon:
51 91 38 32
E-post:
kjerstin.ropeid@stavanger.kommune.no

Martine H. Bolognini

Prosjektleder For Alle

Telefon:
51 50 89 49
E-post:
martine.haarr.bolognini@stavanger.kommune.no

Digitalt informasjonsmøte for frivillige organisasjoner og private aktører.

Onsdag 25. oktober 2023 - kl. 12.00 – 13.30

Påmelding til kjerstin.ropeid@stavanger.kommune.no

Kontaktinformasjon

Kjerstin Ropeid

Rådgiver, ungdom og fritid
Kontaktperson for tilskuddsordninger

Mobil:
476 73 258
Telefon:
51 91 38 32
E-post:
kjerstin.ropeid@stavanger.kommune.no

«Kultur är bara ett tunt äppelskal över ett glödande kaos.»