Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Kultur og fritid
 3. Fritidstilbud for ungdom
 4. Tilskuddsordninger for barn og unge

Tilskuddsordninger for barn og unge

Kort fortalt

 • Stavanger kommune har flere tilskuddsordninger som har som mål å skape gode kultur- og fritidsaktiviteter for barn og unge.
 • 1. mars er det frist for å søke tilskudd til drift av barne- og ungdomsarbeid. 

Tilskudd til drift av barne- og ungdomsarbeid

Støtte til drift for aktive medlemmer bosatt i Stavanger kommune inntil det året de fyller 25 år. Organisasjonen må ha minst 10 betalende medlemmer. Tilskuddets størrelse baseres på fjorårets medlemstall og aktivitetsnivå.

Hvem kan søke: Organisasjoner som driver åpent og generelt barne- og ungdomsarbeid.(Idrettslag, skolekorps og skolekor kan ikke søke støtte fra denne ordningen.)

Søknadsfrist og søknadsskjema: 1.mars.Søknadsskjema for tilskudd til drift av barne- og ungdomsarbeid.

Kontingenttilskudd frivillige barne-og ungdomsorganisasjoner

Støtte til kontingent og nødvendig utstyr til barn og unge som er medlem av frivillige lag og som av økonomiske årsaker ikke har mulighet for å dekke hele eller deler av utgiftene knyttet til medlemskapet. Søknader om tilskudd til enkeltturer, aktiviteter, turneringer og lignende vil også bli vurdert.

Hvem kan søke: Frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner og privatpersoner i form av foreldre, foresatte eller andre omsorgspersoner for barn og unge i Stavanger.

Søknadsfrist og søknadsskjema: Søknadsfristen er fortløpende. Søknadsskjema kontingenttilskudd skal brukes av frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner.

Privatpersoner søker ved å sende e-post til postmottak.oou@stavanger.kommune.no

Søknaden merkes kontingenttilskudd og skal inneholde:

 • Søkers (foreldre, foresatte etc.) navn, adresse, e-post og mobilnummer
 • Medlemmets kjønn og alder (ikke navn)
 • Navn på organisasjonen
 • Søknadsbeløp
 • Informasjon om hva det søkes støtte til.
  (Kontingent, medlemskap, utstyr, tur, arrangement e.l.)

Merk at tilskuddet utbetales direkte til organisasjonen og ikke til søker.

Tilskuddsordningen har en begrenset økonomisk ramme og vi tar derfor forbehold om at midlene kan bli oppbrukt.

Idrettslag kan ikke søke støtte fra denne ordningen, de henvises til å søke Idrettsrådet i Stavanger om støtte post@​idrettsraadet.no.

Tilskudd fra kommunedelsutvalgene

Alle lag og organisasjoner, idrettslag, musikkorps, velforeninger og borettslag kan søke om tilskudd fra bydelsutvalgene.

Søknadsfristene er 1. februar og 1. september.

Du finner veiledning og retningslinjer for kommunedelsutvalgsmidler i søknadskjemaet nedenfor: 
Søknad om tilskudd

Rapportering av tilskuddsmidler

Administrativ stilling i idrettslag, barne- og ungdomsorganisasjoner

Støtte til administrativ stilling.  Stillingen skal legge til rette for frivillighet i organisasjonen.

Hvem kan søke: Lag og organisasjoner som driver idretts-, fritids- og kulturtilbud for barn og unge i Stavanger kommune gjennom frivillige medarbeidere.

Søknadsfrist og søknadsskjema: 1.november. Søknadskjema til støtte til administrativstilling i idrettslag, barne- og ungdomsorganisasjoner.

Kjapt svar

Støtte til aktiviteter og prosjekter på inntil 5.000 kroner. Søker kan være enkeltpersoner eller grupper og må være mellom 14 og 22 år. Søknadsfrist er fortløpende. Søknadsskjema for tilskudd til ungdomsaktiviteter eller prosjekter med rask tilbakemelding.

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

Støtte til tiltak for å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.Kommunen foretar en politisk og administrativ vurdering og prioritering av innkomne søknader før endelig vedtak i Barne-, ungdoms og familiedirektoratet

Hvem kan søke: Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner

Søknadsfrist: egen utlysning hver høst. Søknadskjema for tilskudd til inkludering av barn i lavinntektsfamilier og informasjon om frister.

Nasjonal tilskuddsordning for barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn – åpne møteplasser

Støtte til etablering eller videreutvikling av åpne møteplasser.Kommunen foretar en politisk og administrativ vurdering og prioritering av innkomne søknader før endelig vedtak i Barne-, ungdoms og familiedirektoratet

Hvem kan søke: Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner

Søknadsfrist: egen utlysning hver høst. Søknadskjema for tilskudd til barne- og ungdomstiltak i størrebysamfunn og informasjon om søknadsfrister.

Tilskudd til lederopplæring, arrangement eller prosjekt i barne - og ungdomsorganisasjoner

Det kan søkes om støtte til lederopplæring og få dekket inntil 50% av utgiftene for maksimalt to deltakere.Det kan gis støtte til rusfrie helgearrangement for ungdom.Ungdomsgrupper og BUK organisasjoner kan søke støtte til prosjekt og arrangement.

Søknaden må sendes i god tid før opplæringen, prosjektet eller arrangementet skal gjennomføres.

Hvem kan søke: Barne- og ungdomsgrupper eller organisasjoner

Søknadsfrist: Fortløpende. Søknadskjema for tilskudd til lederopplæring, arrangement eller prosjektarbeid i barne- og ungdomsorganisasjoner.

Kontaktinformasjon

Kjerstin Ropeid

Kontaktperson for tilskuddsordninger

Mobil:
476 73 258
Telefon:
51 91 38 32
E-post:
kjerstin.ropeid@stavanger.kommune.no