Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Næring og arbeidsliv
  3. Kunnskapsbyen
  4. Hva er kunnskapsbyen?

Hva er kunnskapsbyen?

Kort fortalt

  • Stavanger skal videreutvikles som en attraktiv by for utdanning, forskning og innovasjon.
  • Målet å være en av landets mest attraktive universitetsbyer og vertskommune for kunnskapsinstitusjonene.
Tomt for nytt sykehus. Bitmap AS

Hva er kunnskapsbyen?

Begrepet kunnskapsby har en kort historie og knyttes  ofte til regional utvikling og en tro på at universiteter skal lede til ny vekst og innovasjon. 

Det finnes ikke én bestemt definisjon på hva en kunnskapsby er, men felles for alle kunnskapsbyer er at samhandling og utveksling av kunnskap mellom aktører innenfor forskning, utdanning, innovasjon, næringsliv og kommune er avgjørende for å få til økt vekst og utvikling. Kunnskapsbyen kjennetegnes ved at den er en attraktiv by å bo, studere og arbeide i  (Oslo Economics-rapport 2017-5). 

I vår regionale kontekst legger vi vekt på at kunnskapsbyen skal være et verktøy for å bygge en sterk og attraktiv kunnskapsregion ved å: inspirere og lære av hverandre, dele og samarbeide, og vi skal utfordre og utforske.  

Stavanger kommune sin visjon er: Vi bygger fellesskap, og visjonen er å være nær, åpen og nyskapende. Vi skal bry oss om hverandre, være åpen og interessert i å lære av hverandre og forandre for å forbedre. Kunnskapsbyen skal være et verktøy for å utfylle visjonen og verdiene, i forhold til kunnskapsutvikling. 

Melding om studentbyen Stavanger

Les eller last ned melding om universitetsbyen Stavanger (pdf)

Strategi for utvikling av universitetsområdet på Ullandhaug

Strategien for utvikling av universitetsområdet på Ullandhaug ble vedtatt i formannskapet 13.06.2019. Les sakspapirene her. 

Samarbeidserklæring skal sikre utvikling av universitetsområdet

Rogaland fylkeskommune, UiS, SUS og Stavanger kommune skrev under på samarbeidserklæring for å sikre langsiktig vekt på kunnskapsbygging på Ullandhaug. Les hele saken her.

Kontaktinformasjon

profilbilde Helene Gram

Helene Gram

prosjektleder

Mobil:
984 42 108
Telefon:
51 50 71 39
E-post:
helene.gram@stavanger.kommune.no