PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Bygger kunnskapsregionen sammen

Bygger kunnskapsregionen sammen

Stavanger kommune har inngått en samarbeidsavtale med SUS, UiS og Rogaland fylkeskommune som danner grunnlaget for videre samarbeid. I tillegg er det inngått en intensjonsavtale med Rogaland fylkeskommune som danner grunnlaget for en felles forståelse for utvikling av universitetsområdet.

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Bilde fra signering. Stavanger kommune, Universitetet i Stavanger, Stavanger Universitetssjukehus og Rogaland fylkeskommune undertegnet tirsdag 18. august en samarbeidserklæring om campus Ullandhaug.

SIGNERING: Fra venstre kommunedirektør Per Kristian Vareide, adm. direktør Helle K. Schøyen ved Stavanger universitetssjukehus (SUS), rektor Klaus Mohn ved Universitetet i Stavanger og fylkesrådmann Inge Smith Dokken.

Erklæringen ble signert tirsdag 18. august av Stavanger kommune, Universitetet i Stavanger (UiS), Stavanger Universitetssjukehus og Rogaland fylkeskommune

I avtalen står det at partene, innen egne visjoner, satsingsområder, mål og strategier, skal:

  • bidra til å realisere ambisjonen om langsiktig utvikling av et sterkt og framtidsrettet kunnskapsmiljø i universitetsområdet
  • utvikle fysisk og faglig infrastruktur som legger til rette for samarbeid. Herunder avklare utviklingsbehov og avstemme lokalisering av nye tiltak
  • arbeide for styrking av regionens helsefaglige utdanning, forskning, innovasjon og næringsutvikling
  • sammen med kommunene i regionen bidra til å øke forskning innen kommunehelsetjenesten samt styrke samhandling mellom primærhelsetjenesten og spesialhelsetjenesten

- Gir vekst og utvikling

- Stavanger skal være en sterk og attraktiv kunnskapsregion for utdanning, forskning og innovasjon. Dette vil på sikt bidra til ny økonomisk vekst, gode velferdstjenester og ny næringsutvikling rundt byens fremste kunnskaps- og forskningsmiljøer. Avtalen vil ha stor betydning for den videre utviklingen av en sterk kunnskapsregion, sier kommunedirektør Per Kristian Vareide.

Rektor Klaus Mohn ved Universitetet i Stavanger understreker at Universitet i Stavanger har tradisjon for å ta omverdenen på alvor.

- En satsing som dette oppsummerer på mange måter UiS sin historie, særlig i nyere tid. Alt vi har fått til, er resultat av samarbeid med andre i regionen. Vi kan vise til gode utviklingstrekk innen en rekke områder. Både forskningsaktiviteten og utdanningstilbudet vårt har økt betraktelig. Samarbeid er avgjørende for å nå målene våre i framtiden, fastslår Mohn.

Pådriver gjennom mange år

Stavanger kommune har lange tradisjoner som tilrettelegger og pådriver for utvikling av et sterkt og forskningsbasert kunnskapsmiljø i regionen. Gjennom nærmere 60 år har kommunen arbeidet målrettet for å styrke tilbudet innen høyere utdanning. Ambisjonen om et sterkt kunnskapsmiljø i universitetsområdet på Ullandhaug har gått som en rød tråd gjennom planarbeidet. Den første reguleringsplanen for området ble vedtatt i 1966.

Gjennom årene har formålet for universitetsområdet blitt videreført, men samtidig utviklet og utvidet. Først til å omfatte forskningsbasert næringsutvikling. Deretter ble det åpnet for studentboliger på campus i regi av Studentsamskipnaden i Stavanger og nå med et utvidet blikk på synergier og muligheter innen særlig helsefaglig utdanning og forskning gjennom lokalisering av universitetssykehuset (SUS) i området. Med SUS etablert på Ullandhaug vil de to største forskningsmiljøene i regionen være samlokalisert.

Universitetsmelding

Universitetsmeldingen, som ble vedtatt av Stavanger bystyre i 2014, angir mål, strategier og tiltak innen flere tema. Arbeidet med å videreutvikle kunnskapsbyen handler om å ta i bruk kunnskap og forskning for å løse fellesskapets fremtidige utfordringer. Formannskapet vedtok i april 2018 å revidere Universitetsmeldingen. Gjennom arbeidet med Ullandhaug 2023 har kommunen fått en bred og god innsikt i temaer og elementer som har stor betydning for den videre utvikling i universitetsområdet på Ullandhaug. Resultatene og erfaringene fra Ullandhaug 2023 inngår i det videre arbeidet med kunnskapsbyen Stavanger.