PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Næring og arbeidsliv
  3. Landbruks- og havbrukskontoret
  4. Har du tak eller dekke over gjødselskummen?

Har du tak eller dekke over gjødselskummen?

Kort fortalt

Kommunen ønsker å kartlegge frittstående gjødsellager med og uten dekke.

 

Gjødselskum

Fyll ut skjemaet: 
 

Tilskudd til tak over gjødsellager

Du kan søke om tilskudd til tak over frittstående gjødsellager. Dette gir deg mer lagerkapasitet og reduserer utslipp til luft fra gjødsellageret. Det er to ordninger som gir tilskudd til dette:

1. SMIL

Du kan få tilskudd til tett dekke på eksisterende gjødsellager dersom du har lagerkapasitet for over 10 måneder. Du kan få inntil 35 % av kostnadsoverslaget (samlede offentlige tilskudd), maksimalt kr. 100 000,- fra SMIL. Frist for å søke om SMIL-midler er 1. mars 2022.

2. Innovasjon Norge

Du kan få tilskudd til tett dekke på eksisterende gjødsellager og tilskudd til nye gjødsellager. Du kan få maksimalt 25% av kostnadsoverslaget og maksimalt kr. 200 000,-.

For tett dekke på eksisterende gjødsellager kan du få tilskudd fra både SMIL og Innovasjon Norge, da blir det maksimalt 35% tilskudd og maksimalt 300 000,- som samlet tilskudd fra begge ordningene.

Hvorfor tak over gjødsellager?

1. Gir økt lagerkapasitet slik at du kan bruke husdyrgjødselen når det er best for planteproduksjonen.

  • Da trenger du mindre kunstgjødsel.
  • Da blir det mindre tap av nitrogen ved utvasking (vannforurensing) og som lystgass (sterk klimagass).

2. Klimatilpasning – i Rogaland skal nedbør øke med 20-40%.

3. Mindre tap av nitrogen til luft som ammoniakk. Dette er best i kombinasjon med nedlegging/nedfelling av gjødsel ellers skjer tapet av ammoniakk under spreiing av gjødsel.

Kontaktinformasjon

Silke Ullrich

Silke Dorothee Ullrich

Konstitutert landbruksjef

Telefon:
51 91 28 44
E-post:
silke.ullrich@stavanger.kommune.no
Karina Rødne Jortveit,

Karina Rødne Jortveit

Rådgiver

Telefon:
51 91 29 31
E-post:
karina.rodne.jortveit@stavanger.kommune.no