Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Næring og arbeidsliv
  3. Ledige stillinger
  4. Ledige stillinger innenfor by- og samfunnsplanlegging

Vil du jobbe med by- og samfunnsplanlegging?

Vi planlegger for boligbygging, flere arbeidsplasser, gode og framtidsrettede transportløsninger og et trygt og mangfoldig Stavanger. Nå søker vi både samfunnsvitere, transportplanleggere, arkitekter og byplanleggere.

Byplanleggere og sivilarkitekter

Vi skal styrke vår kapasitet og kompetanse innenfor by- og stedsutvikling, og har nå tre ledige stillinger i avdeling for byutvikling. Hos oss får du bidra i planprosesser etter plan- og bygningsloven, saksbehandling og utarbeiding av reguleringsplaner. Ønsker du å ha en rolle i utviklingen av Stavanger, så er vi arbeidsplassen for deg! Søknadsfrist 29. juni. Les mer her

Transportplanleggere

Vil du bidra i utviklingen av miljøvennlige løsninger for sykkel, gange, kollektivtransport og deleordninger? Vi har en rekke planoppgaver som trenger transportfaglig kompetanse, særlig i sentrum og sentrumsnære områder. Søknadsfrist 29. juni. Les mer her

Strategiske samfunnsplanleggere

Vi skal styrke arbeidet innenfor strategisk samfunnsplanlegging, og søker deg som har utdanning innenfor samfunnsvitenskap, innovasjon, økonomi, organisasjonsutvikling eller lignende. Arbeidsoppavene innebærer blant annet å bidra til å iverksette FNs bærekraftsmål i hele kommunen, i tråd med kommuneplanens samfunnsdel. Søknadsfrist 26. juni. Les mer herHvem er vi?

Tjenesteområdet by- og samfunnsplanlegging har ansvaret for Stavanger kommunes samfunns-, areal- og transportplanlegging, byggesaksbehandling, kulturminnevern, kartlegging og oppmåling, samt samfunnssikkerhet, folkehelse og mangfold.

Tjenesteområdet består av fire avdelinger:

  • Byutvikling
  • Byggesak og byantikvar
  • Samfunnssikkerhet og beredskap
  • Kart og digitale tjenester

Vi er ca. 100 ansatte og holder til i Olav Kyrres gate 23 i Stavanger sentrum. 

Dronebilde av rådhuskvartalet.
Rådhuskvartalet. Tjenesteområdet by- og samfunnsplanlegging har kontorer i Olav Kyrres gate 23, midt i bildet.

Kontaktinformasjon

Hildegunn Hausken

Avdelingssjef for byutvikling

 

Telefon:
51 50 76 06
E-post:
hildegunn.hausken@stavanger.kommune.no