Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Næring og arbeidsliv
  3. Stavanger kommunes vekstfond

Stavanger kommunes vekstfond

Kort fortalt

  • Stavanger bystyre har satt av 40 millioner kroner til et vekstfond.
  • Midlene er et strategisk virkemiddel som skal bidra til omstilling i næringslivet arbeidsplasser, verdiskaping og en smartere by.
  • Søknadsprosessen for 2017 er ferdig. Eventuell ny søknadsrunde vil finne sted våren 2018.

Vekstfondets fire innsatsområder

Digitalisering, klima og helse er globale utfordringer, som skal løses i fellesskap. For næringslivet ligger det store mulighet for verdiskaping knyttet til områdene. Offentlig sektor trenger bærekraftige løsninger for å tilby bedre offentlige tjenester til innbyggere. Vekstfondet har derfor prioritert fire innsatsområder:

  • Digital infrastruktur
  • Velferd og folkehelse
  • Miljø og klima
  • Attraktivitet, inkludert kultur og mat

Kommunen vil prioritere langsiktige tiltak som styrker innovasjonsevnen i de fire definerte innsatsområdene. Vekstfondet prioriterer fortrinnsvis større satsinger framfor mindre prosjekter. 

Alle aktørgrupper kan søke

Vekstfondet er åpent for søknader fra alle aktørgrupper: næringsliv, akademia, sivilt samfunn og offentlig sektor. Prosjekter hvor aktørgrupper samarbeider vil bli prioritert.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål som ikke blir besvart gjennom veiledningen og retningslinjene kan du kontakte næringsavdelingens Elin Gjedrem på e-post egjedrem@stavanger.kommune.no