Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Næring og arbeidsliv
 3. Stavanger kommunes vekstfond

Vekstfondet

Kort fortalt

 • Stavanger bystyre har satt av 40 millioner kroner til et vekstfond.
 • Midlene er et strategisk virkemiddel som skal bidra til omstilling i næringslivet arbeidsplasser, verdiskaping og en smartere by.
 • Vekstfondet har så langt bidratt med 32 150 000 kroner til omstilling og innovasjon.
 • Det blir foreslått overfor formannskapet at de gjenværende midlene lyses ut våren 2020.
Stavanger kommunes vekstfond. Disse har fått midler

Bakgrunn og nåværende status

Stavanger kommune ønsker å være en god partner for næringslivet og samtidig gi innbyggerne gode offentlige tjenester. Her ligger det rom for samhandling og næringsutvikling. Vekstfondet ble etablert i 2015 for å bidra til omstilling som kan bevare og skape arbeidsplasser, samtidig som næringsgrunnlaget i regionen blir mer sammensatt enn olje og energi. Kunnskapen i energisektoren har overføringsverdi til andre sektorer og kan brukes til å møte de store samfunnsutfordringene i klima og miljø, velferd og folkehelse, attraktivitet for byen gjennom kultur/ mat og digital infrastruktur.Vekstfond - mottaker

Når kommer neste utlysning? 

Midlene er ikke brukt opp, og rammebetingelsene for næringsutvikling er i stadig endring. Det blir i løpet av mars-april foreslått en ny utlysning av de resterende midlene.. 

Vekstfond - Jan Tore Usken

Vekstfondets fire innsatsområder

Digitalisering, klima og helse er globale utfordringer, som skal løses i fellesskap. For næringslivet ligger det store mulighet for verdiskaping knyttet til områdene. Offentlig sektor trenger bærekraftige løsninger for å tilby bedre offentlige tjenester til innbyggere. Vekstfondet har derfor prioritert fire innsatsområder:

 • Digital infrastruktur
 • Velferd og folkehelse
 • Miljø og klima
 • Attraktivitet, inkludert kultur og mat

Kommunen vil prioritere langsiktige tiltak som styrker innovasjonsevnen i de fire definerte innsatsområdene. Vekstfondet prioriterer fortrinnsvis større satsinger framfor mindre prosjekter. 

Disse prosjektene har fått støtte fra vekstfondet

 

Vår 2019

Stiim Aqua Cluster

Klyngen skal bidra til ny vekst og bedre lønnsomhet i havbruksnæringen

1 000 000

Innoasis - Smart City Innovation Lab

Senteret skal drive innovasjonsaktiviteter som kan skape arbeidsplasser gjennom

akslerasjonsprosesser, konkurranser, workshops og problemløsning

 

2 250 000

Høst 2018

Nordic Edge Expo, arrangementer 2019-2022

Internasjonal møteplass for kompetansedeling og smartbyteknologi

8 000 000

Sommer 2017

Norwegian Smart Care Lab

Klynge for vekst innen helse- og velferd.

3 000 000

Vår 2017

Rogaland havbrukspark AS

Oppstartsfond for utvikling og kommersialisering av nye ideer.

3 000 000

Creator Makerspace

Ramme for samskaping og deling av utstyr for nye ideer

2 000 000

Høst 2017

Sasiro, Norwegian Tunnel Safety Cluster

Utvikling av virtuelt tunnellaboratorium

1 000 000

Blue Planet AS

Gjennomføring av vekstprogrammet Havbruk

1 950 000

Norwegian Energy Solutions

Klynge for innovasjon og omstilling fra fossil til fornybar energi

700 000

Universitetet i Stavanger/Norce/Helse Vest

Forprosjekt til helsesimulator med bredt bruksområde

500 000

Høst 2016

Nasjonalt senter for bioteknologi i Risavika.

Etablere et nasjonalt senter for bioteknologi og samle kompetansemiljø

2 000 000

Nordic Edge Expo, arrangementer i 2017 og 2018

Vekst til internasjonal møteplass for kompetansedeling av smartbyteknologi

4 000 000

Innovasjonspartnerskap drømmeløftet

Ny anskaffelsesprosedyre innen helse og velferd.

1 000 000

Valide Invest AS

Oppstartsfond for utvikling og kommersialisering av nye ideer.

1 500 000

 

Kontaktinformasjon

Anne Woie, næringssjef

Anne Woie

næringssjef

Mobil:
995 12 623
Telefon:
51 50 73 48
E-post:
anne.woie@stavanger.kommune.no
Grethe Andersen, jpg

Grethe Andersen

rådgiver

Mobil:
982 51 735
Telefon:
51 50 70 65
E-post:
grethe.andersen@stavanger.kommune.no