Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Engangskluter i do

Viktigere enn noen gang: Ikke kast engangskluter i do!

Stavanger kommune ber innstendig om at folk ikke bruker toalettet som avfallsdunk. En kommunal avløpspumpe er allerede ødelagt på grunn av økt bruk av engangskluter og våtservietter, og samfunnskritisk personell må brukes på unødig reparasjonsarbeid.

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Engangskluter viklet inn i avløpspumpe

Vann- og avløpsavdelingen i Stavanger kommune merker tydelig at folk bruker mer engangskluter og våtservietter enn før, og at mange dessverre kaster dem i do. Klutene vikler seg inn i og ødelegger pumpene som fører kloakkvannet videre til renseanlegget.

Motoren ved avløpsstasjonen på Skorpefjell på Mosterøy er allerede ødelagt og må skiftes ut, men problemet er stort også andre steder i kommunen.

Ekstra byrde på viktig mannskap

Flere steder har mannskaper fra vann- og avløpsavdelingen i kommunen måttet foreta reparasjonsarbeid på avløpsstasjoner, som er gått i stå på grunn av engangskluter, filler, bind, q-tips og annet søppel folk har kastet i do.

Også ved det interkommunale renseanlegget til IVAR i Mekjarvik fører avfall i avløpet til ekstra utfordringer. Der skilles det hver dag ut ett tonn søppel fra avfallsvannet. 

-  Det er synd at samfunnskritisk personell, som skal sikre god vannforsyning og trygg drift av avløpsnettet, må bruke mye tid i miljøer med økt smittefare nå, sier vann- og avløpssjef Jarle Furre i Stavanger kommune.

- Vi har sterkt ønske om at innbyggerne ikke påfører samfunnet og medarbeiderne våre denne ekstra byrden, 

Lite koronasmitte i avføring

Hovedsmitteveien for koronavirus er dråpesmitte og kontaktsmitte, med andre ord smitte direkte mellom mennesker. Korona smitter i liten grad gjennom avføring.

Risikoen for mannskapene er knyttet til eksponering for gasser og partikler i luften i renseanlegg og kloakkpumpestasjoner, selv om HMS-rutinene i slike miljøer er strenge.

For alle oss andre er smittefaren knyttet til avløp størst hvis vi slunter unna med renholdet og hygienen når vi går på do.

Do-regler du alltid skal følge

Dovett-reglene gjelder alltid, men er ekstra viktige nå, når vi alle bør holde oss så friske som mulig:

  • Hvis mulig bør syke personer i husstanden bruke eget toalett.
  • Vask toalettene med vanlige rengjøringsmidler ofte. Bruk hansker.
  • Lukk lokket før du skyller ned.
  • Vaske hendene, grundig og lenge med såpe og vann.
  • Vask håndvask og blandebatteriet ofte med vanlige rengjøringsmidler.
  • Kun tre ting i do, det ene er dopapir. Selv små andre gjenstander kan lage store problemer.

Engangskluter viklet inn i avløpspumpe