PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Helse- og velferdstjenester gjenåpnes gradvis

Helse- og velferdstjenester gjenåpnes gradvis

Tjenester som har vært helt eller delvis stengt under covid-19-pandemien gjenåpnes nå gradvis.

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Eli Karin Fosse

Beredskapsledelsen i Stavanger kommune har godkjent planen for hvordan helse- og velferdstjenester som har vært helt eller delvis stengt siden midten av mars skal åpnes igjen.

- Helse og velferd har 40 til dels svært ulike virksomheter. Noen har hatt tilnærmet normal drift tilpasset smittevernregler. Andre har vært helt eller delvis stengt, forteller direktør helse og velferd Eli Karin Fosse. Hun ser fram til å kunne åpne stengte tjenester og normalisere driften. Men er klar til å stenge ned igjen hvis en ny smittesituasjon skulle oppstå.

-Vi åpner tjenestene etter at virksomhetene har laget planer for dette i samråd med smittevernoverlege og helsesjef. Men hvis smittesituasjonen skulle endre seg, eller nasjonale retningslinjer gi andre føringer, gjør vi nye vurderinger umiddelbart, sier Fosse.

Dette er noen av tjenestene som nå åpner igjen etter å ha vært helt eller delvis stengt:

Besøk på sykehjemmene

Alders- og sykehjem har hatt tilnærmet normal drift, men det ble tidlig innført besøksrestriksjoner av hensyn til smittefaren. 7. mai ble det lov for pårørende å treffe sine på alders- og sykehjem utendørs. Fra 27. mai er det lov å ta imot besøk på rommene. Frisør og fotpleie på sykehjemmene holder stengt fortsatt av hensyn til smittevern. Mål om begrenset åpning fra 1. juni.

Avlastningsboligene

Noen få plasser er holdt åpne for særlig sårbare brukere/familier. 21. april åpnet de seks kommunale avlastningsboligene for alle, men med redusert drift. Nå er 17 av 22 plasser åpnet igjen.

Dagaktivitetssenter

For personer med psykisk utviklingshemming. Alle 30 brukere som bor hjemme eller hos foreldrene sine kan gå på dagsenter igjen. 62 brukere som bor i bofellesskap får fortsatt tilbud om aktiviteter i bofellesskapet. Ny vurdering om full drift skal gjenopptas blir tatt innen 15. juni.

K46 tilbud for unge med rusproblemer

Lavterskeltilbudet er åpent for fysisk oppmøte og samtaler. Tre av fem døgnplasser er i drift igjen.

Stasjonen, helsestasjon for rusmisbrukere

Rusavhengige får nå komme inn i lokalene for konsultasjon og sårstell. Helsetjenesten for rusavhengige har vært operativ hele tiden, men mye måtte foregå utendørs i den stengte perioden. Stasjonen er fortsatt stengt som oppholdsrom/værested av smittevernhensyn.

Helse- og velferdskontorene

Har vært i drift hele tiden, men uten fysiske møter eller hjemmebesøk. Nå åpnes det gradvis for besøk på kontoret, ansvarsgruppemøter, hjemmebesøk, støttekontakt og hjemme-avlastning.

Aktivitetssentre psykisk helse

Er åpnet delvis igjen for friske brukere som er inndelt i kohorter. Mat må medbringes og smittevernregler overholdes.

Dagsenter for eldre

Behovet til de som normalt bruker dagsentrene kartlegges. En nasjonal veileder for dagsentertilbud som er ventet i løpet av mai vil legge føringer for hvordan tilbudet kan gjenåpnes.

Flyktningtjenesten

Har gjenopptatt arbeidet med å bosette flyktninger fra asylmottak i Norge. All bosetting av overføringsflyktninger/kvoteflyktninger fra utland er stanset av nasjonale myndigheter inntil videre.