PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. HØP 2020: - Endringer vil kreve stødig og modig lederskap

HØP 2020: - Endringer vil kreve stødig og modig lederskap

Nye Stavanger kommune vil få et driftsbudsjett på 11 milliarder kroner i 2020 og skal investere kr 6,6 milliarder i barnehager, skoler, bofellesskap, idrettsanlegg, brannstasjoner, parker, veier og anlegg fram til 2023. - Kommunen leverer gode tjenester til innbyggerne, men kostnadsnivået må ned. Endringene vil kreve stødig, modig og godt lederskap, sier kommunedirektør Per Kristian Vareide.

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

HØP - forsidebilde

Kommunedirektøren presenterer det første forslaget til handlings- og økonomiplan for den nye kommunen fredag 25.10. Neste år er som kjent Finnøy, Rennesøy og Stavanger én kommune med 144 718 innbyggere fordelt på 241 kvadratkilometer og 37 øyer. Dette er i tillegg det første året der tittelen på kommuneadministrasjonens leder er kommunedirektør og ikke rådmann.  

Investerer i oppvekst 

Investeringsnivået for kommunen ligger fortsatt høyt med 6,6 milliarder kroner i planperioden. Hovedprioriteringene er bygging og rehabilitering av skoler, barnehager, bofellesskap, brannstasjoner og administrasjonsbygg. 

- Barnehager, skoler og oppveksttilbud skal gi barn og unge gode opplevelser og et godt utgangspunkt for å mestre tilværelsen i et samfunn i rask endring, sier kommunedirektøren.  

Vareide er tydelig på at han vil fortsette arbeidet med utjevning.  

- Ikke alle barn får muligheten til å delta i fritidsaktiviteter og i fellesskap med andre barn utenom barnehage- og skoletid. For noen barn kan foresattes økonomi og andre praktiske utfordringer i familien være til hinder for deltakelse, påpeker han.  

Redusert handlingsrom på sikt 

Kommunedirektøren advarer likevel om at investeringsnivået i slutten av planperioden er for høyt i forhold til hva kommunen kan bære på lang sikt. Økning av gjeld og kapitalutgifter, og ikke minst økning i driftsutgiftene på grunn av utvidet tjenestetilbud, vil redusere det økonomiske handlingsrommet i årene framover. 

Gode tjenester må videreutvikles 

Sammenlignet med andre kommuner leverer Stavanger gode tjenester til innbyggerne innenfor de aller fleste tjenesteområdene.  

- Dette gjør at vi har et handlingsrom for å ta nye grep. Det vil kreve målrettet arbeid og prioriteringer over tid – av politikere, ledere og medarbeidere.  Det er behov for gode omstillingsprosesser for å redusere kostnadene og samtidig opprettholde eller forbedre kvaliteten på tjenestene, sier kommunedirektøren.  

Han understreker at systematisk omstillingsarbeid på alle nivå i kommunen er nødvendig.  

- Dette vil kreve et stødig, modig og godt lederskap både politisk og administrativt, sier Vareide