PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Kommunen vil bli bedre på etnisk mangfold – trenger dine innspill

Kommunen vil bli bedre på etnisk mangfold – trenger dine innspill

Stavanger er en internasjonal og flerkulturell by og kommune. Nå trenger kommunen din hjelp til å gjøre Stavanger blir enda mer åpen og inkluderende.

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Varaordfører Dagny Sunnanå Hausken og Jaroslaw Sobon, medlem av dialogforum for inkludering og mangfold.

Varaordfører Dagny Sunnanå Hausken og Jaroslaw Sobon, medlem av dialogforum for inkludering og mangfold.

English: Join survey - the municipality wants to be better at ethnic diversity

Her finner du undersøkelsen (svarfrist 1. april 2022): 

I disse dager ruller dialogforum og mangfold og inkludering i Stavanger kommune ut en undersøkelse knyttet til arbeid, demokratisk deltakelse, offentlig informasjon og rasisme.

Blant spørsmålene som stilles er: Må kommunen gjøre noe nytt for å sikre at alle har like muligheter på arbeidsmarkedet? Har du sett, eller selv opplevd rasisme eller diskriminering i Stavanger? Er du aktiv i politikk, styrer eller organisasjoner?

- Jeg håper vi lykkes med å nå frem til de nye stemmene og få dem i tale, slik at vi får svar på disse viktige spørsmålene, sier varaordfører Dagny Sunnanå Hausken.

- Mangfoldet er en ressurs

Sunnanå Hausken understreker at etnisk mangfold er en ressurs som Stavanger ønsker å bruke bedre enn i dag.

- Jeg er stolt over mangfoldet i byen vår, og for at vi har et stort, engasjert og organisert miljø innen tro og livssyn. Som kommune har vi et viktig samfunnsansvar på dette området. I samfunnsdelen i kommuneplanen står det at vi skal styrke mangfoldssamfunnet i dialog og samspill med folkekirken og andre tros- og livssynssamfunn. Svarene fra undersøkelsen vil gi oss viktig innsikt i hva innvandrerbefolkningen mener kommunen må gjøre nytt, for å bygge fellesskap og styrke Stavanger som en bedre by å bo i for alle, fastslår varaordføreren.

For å nå bredt ut og sikre bred oppslutning, vil dialogforum for mangfold og inkludering oppsøke grupper som kommunen normalt ikke når fram til på digitale flater og andre medvirkningsarenaer.

- Med dette arbeidet ønsker vi å avdekke utfordringer som hittil har vært oversett. Det kan dreie seg om skjult rasisme i samfunnet og hvordan vi kan jobbe for at alle opplever at de er likestilt, uavhengig av bakgrunn, sier Jaroslaw Sobon, medlem av dialogforum for inkludering og mangfold.

Europeisk nettverk

Stavanger kommune jobber også internasjonalt med tro- og livssynsspørsmål. I flere år har kommunen vært medlem av ICC (Intercultural Cities), et nettverk forankret i Europarådet bestående av mer enn 120 byer. Nettverket har også tro- og livssyn på sin agenda og har arrangert flere workshops om dette temaet hvor Stavanger har vært representert.

Om Dialogforum og mangfold og inkludering

Dialogforumet er oppnevnt av kommunestyret og ledes av ordfører Kari Nessa Nordtun. Forumet består av politikere, innvandrerrådet, lederne for kommunedelsutvalgene og 15 personer med innvandrerbakgrunn, som er rekruttert etter søknader fra privatpersoner. Av de sistnevnte er det flere med erfaring fra samfunns- og næringslivsorganisasjoner.

En av forumets viktigste oppgaver er å se på nye måter for involvering og medvirkning som sikrer Stavangers innvandrerbefolkning innflytelse på mål, strategier, planer og tiltak som omhandler dem.