PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Dialog og involvering skal styrke mangfoldsbyen

Dialog og involvering skal styrke mangfoldsbyen

For å gjøre Stavanger til en enda bedre mangfoldsby, trenger vi å få så mange stemmer som mulig i tale. Dialogforum for inkludering og mangfold har en viktig rolle med å involvere og behandle innspill fra Stavangers innvandrerbefolkning.

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Dialogforum inkludering og mangfold

Fra venstre: Maria Pedersen, Miriam Belays Bhatu og Umidjon Ganijanovich Shamirzaev. Tre av medlemmene i dialogforum for inkludering og mangfold.

Spørreundersøkelse: Kommunen vil bli bedre på etnisk mangfold – trenger dine innspill

– Stavanger er en internasjonal by med 180 nasjonaliteter. Da er det viktig at alle får mulighet til å delta og bidra med sine ressurser, sier varaordfører i Stavanger, Dagny Sunnanå Hausken.

En av forumets viktigste oppgaver er å se på nye måter for involvering og medvirkning som sikrer Stavangers innvandrerbefolkning innflytelse på mål, strategier, planer og tiltak som omhandler dem.

Møte i dialogforum for inkludering og mangfold.
Varaordfører i Stavanger, Dagny Sunnanå Hausken, ønsker velkommen og åpner møte i dialogforum for inkludering og mangfold.
Stavanger kommune
Varaordfører i Stavanger, Dagny Sunnanå Hausken, ønsker velkommen og åpner møte i dialogforum for inkludering og mangfold.

Mangfold som ressurs
Et viktig ledd i arbeidet med utviklingen av lokaldemokrati og nærmiljø, er bevisstheten rundt mangfold og inkludering. Gode hverdagsliv skapes i aktive lokalmiljø, og gjennom involvering og samskaping kan mangfoldet brukes som en ressurs for en god utvikling.

Siden mai har forumet jobbet med en viktig problemstilling; Hvordan skal vi nå frem til de nye stemmene og få dem i tale? Ett resultat av dette arbeidet er en intervjuguide med spørsmål knyttet til arbeid, demokratisk deltakelse, offentlig informasjon, rasisme og tro og livssyn. Svarene vil gi viktig innsikt i hva innvandrerbefolkningen mener kommunen må gjøre nytt, for å bygge fellesskap og styrke Stavanger som en bedre by å bo i for alle.

– Dette er et utrolig viktig og spennende arbeid som vi er takknemlige for å få mulighet til å være med på. Satsingen viser at kommunen bryr seg, og vil lytte til de stemmene som vanligvis ikke blir hørt. Innsikten fra intervjurundene vil gi bred kunnskap om hvordan kommunen kan nyttiggjøre ressursene innvandrermiljøene sitter på og bidra til å bygge fellesskap på tvers av kulturelle ulikheter, sier Miriam Belays Bhatu, Umidjon Ganijanovich Shamirzaev og Maria Pedersen.

Dialogforum inkludering og mangfold

Dialogforumet er oppnevnt av kommunestyret og ledes av ordfører, Kari Nessa Nordtun. Forumet består av politikere, innvandrerrådet, lederne for kommunedelsutvalgene og 15 personer med innvandrerbakgrunn, som er rekruttert etter søknader fra privatpersoner. Av de sistnevnte er det flere med erfaring fra samfunns- og næringslivsorganisasjoner.

Politisk behandling og tiltak i kommunedelene
Parallelt med innhenting av innspill for å videreutvikle Stavanger som mangfoldsby, ved å involvere innbyggere med innvandrerbakgrunn, skal dialogforumet også bidra i arbeidet med ny strategi for likestilling og mangfold.

– Vi i kommunestyret gleder oss til å få arbeidet deres til politisk behandling. Det blir utrolig spennende å se hva de mener skal til for at Stavanger skal bli et enda bedre sted å bo, sier Sunnanå Hausken.

Når mål og strategier er vedtatt av kommunestyret, overføres ansvaret for å utforme tiltak til kommunedelsutvalgene. De kjenner sin kommunedel og kan utforme tiltak sammen med innbyggerne.