PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Koronamillioner til næringslivet i Stavanger

Nå kan du søke om koronamidler til næringslivet

Er din bedrift rammet av smitteverntiltakene? Nå kan du søke kommunen om støtte. Vi deler ut i overkant av 30 millioner kroner i ekstraordinære statlige koronamidler, og oppfordrer alle relevante aktører til å søke. Søknadsfristen er 6. april 2021.

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Næringssjef Anne Woie og ordfører Kari Nessa Nordtun

Næringssjef Anne Woie og ordfører Kari Nessa Nordtun

Stavanger kommune har gjennom hele pandemien vært opptatt av forholdene for det lokale næringslivet, og har lagt frem flere saker med sikte på å lette på situasjonen og sikre arbeidsplasser. Midlene kommunen nå deler ut vil være sårt tiltrengte midler for den delen av næringslivet som spesielt kjenner på koronasituasjonen.

–  Vi oppfordrer lokale virksomheter, som har vært direkte eller indirekte berørt av strenge smitteverntiltak, om å søke. Dette gjelder særlig bedrifter som har hatt økte kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning, og som av ulike grunner faller utenfor andre kompensasjonsordninger, sier ordfører Kari Nessa Nordtun.

Fordeling av midlene
Kommunen fordeler midlene i to kategorier; direkte kompensasjon til lokale virksomheter, samt midler til fellestiltak for regionen og byen. Tildelingskriteriene ble vedtatt av kommunalutvalget 9. mars 2021.

– Tilbakemeldingene fra næringslivet er at den største økonomiske utfordringen deres er knyttet til lønnskostnader. Derfor vil størsteparten av midlene, i overkant av 30 millioner kroner, deles ut som direkte kompensasjon. I vurderingen av søknadene vil vi legge vekt på en kombinasjon av hvor hardt virksomheten har blitt rammet av tiltakene, lokal tilknytning og hvor mange ansatte virksomheten sysselsetter lokalt, sier næringssjef, Anne Woie.

Ordningen rettes særlig mot virksomheter som har vært påbudt stengt, påbudt skjenkeforbud eller pålagt redusert skjenketid. I tillegg kan ordningen dekke virksomheter som har vært kraftig indirekte rammet, ved å for eksempel å være leverandør til slike virksomheter.

Midler til felles reiselivstiltak sommeren 2021
Stavanger kommune ser samtidig at det er behov for en felles innsats for å øke aktiviteten og markedsføringen for reiseliv og sentrum, fram mot sommeren 2021. 5 millioner kroner er derfor øremerket fellestiltak for å skape liv og trekke folk til Stavanger-regionen og byen.

Destinasjonsselskapet Region Stavanger og sentrums-foreningen (STAS) får 2,5 millioner kroner hver, til å gjennomføre slike kampanjer på vegne av et stort felleskap.

Søknadsfrist 6. april
– Vi har forståelse for at flere aktører i næringslivet har likviditetsutfordringer og ønsker midlene fordelt så raskt som mulig. Vi skal legge til rette for en rask saksbehandling og utbetaling av midler, men samtidig sikre at det blir en god prosess rundt dette. Jeg håper alle relevante aktører nå griper muligheten og søker, sier Woie.

Søk om koronamidler til næringslivet

Kontaktinformasjon for media:
Næringssjef Anne Woie: anne.woie@stavanger.kommune.no (995 12 623)

Ordfører Kari Nessa Nordtun: kari.nessa.nordtun@stavanger.kommune.no (975 72 258)