PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Økte kostnader brannstasjoner

Økte kostnader for nye brannstasjoner

Resultatet av anbudskonkurransen viser at byggingen av de nye brannstasjonene i Lervig og Schancheholen blir nær 30 prosent dyrere sammenlignet med tidligere kalkyler. Kompleksiteten i byggeprosjektet og svært høye krav til miljø og kvalitet bidrar til en prislapp på 411 millioner kroner.

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Illustrasjon som viser brannstasjonen, med park på taket.

Det er resultatet av anbudskonkurransen som gjør at kommunedirektøren nå oppjusterer byggekostnadene. I handlings- og økonomiplanen for 2020-2023 ble det satt av 317 millioner kroner til bygging av brannstasjonene i Lervig og Schancheholen.

Strengere krav, økte kostnader

Samtidig pågikk arbeidet med anbudskonkurransen. Kommunedirektøren varslet at bystyrets kvalitetskrav og vedtak om justert lokalisering av stasjonen i Lervig ville gi vesentlig høyere kostnader, og at dette ville bli avklart i januar.

Nå er resultatet av konkurransen klart, og utvalg for miljø og utbygging skal på sitt møte 22. januar ta stilling til et forslag om tilleggsbevilgning på 94,3 millioner kroner. Av totalkostnaden på 411 millioner vil kommunen få tilbake 80 millioner koner i MVA.

Arkitektur med i anbud

Byggeprosjektet er blitt stadig mer komplekst, med parken som skal komme på deler av taket i Lervig, bygging av ny pumpestasjon for vann og avløp, svært strenge krav til materialvalg, hensynet til omgivelsene og andre prosjekter i Lervig, og andre føringer som kommer av vedtak i det tidligere bystyret i Stavanger.

- Å tegne, prosjektere og bygge brannstasjoner i Norges mest utbygde by er i seg selv en avansert øvelse, både for byggherre og entreprenør. Her er arkitektkonkurranse i tillegg en del av anbudskonkurransen, og vi har valgt en entrepriseform som stiller høye krav til entreprenørene, sier direktør Leidulf Skjørestad i Stavanger kommune.

Kruse Smith AS er innstilt som entreprenør og får dermed ansvar for begge stasjonene.

Stavanger tar økte kostnader

Selv om brannvesenet er interkommunalt, legger kommunedirektøren opp til at de økte kostnadene i dette tilfellet skal dekkes av Stavanger kommune alene.

– Praksis er at vertskommunen tar kostandene med tomt, tilrettelegging og rekkefølgekrav. Her har også kommunen selv lagt inn økte miljø- og kvalitetskrav og annet som øker kompleksiteten, sier Skjørestad.

Byggeperioden for de nye brannstasjonene er på rundt to år, og det haster med å komme i gang. Stasjonen i Schancheholen skal blant annet ha hovedansvar for beredskapen i tunellene, mens brannstasjonen i Lervig skal ha hovedansvar for beredskapen på sjøen. Begge skal betjene Stavanger sentrum med trehusbyen. Arbeidsforholdene ved den gamle stasjonen på Lagårdsveien er ikke gode, og vedlikeholdet utfordrende.

--------

Kontaktperson i Stavanger kommune:
Direktør Leidulf Skjørestad, 911 51 462