PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Revisjon på to sykehjem

Revisjon på to sykehjem

Stavanger kommune har gjennomført revisjon på bruken av tvang og tillitsskapende tiltak i sykehjem.

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Revisjonen ble gjennomført høsten 2019. Den er forankret i kommunens systematiske arbeid med å sikre gode og trygge tjenester til brukerne.

Temaet for revisjonen var tvang og tillitsskapende tiltak. Funn i revisjoner defineres som avvik eller merknader. Kommunen bruker begrepet avvik når en finner brudd på lover og forskrifter. Begrepet merknad brukes når det ikke foreligger brudd på lov eller forskrift, men virksomheten har et forbedringspotensial. 

Revisjonen ble gjennomført høsten 2019 på Stokka sykehjem, som er et kommunalt sykehjem, og Øyane sykehjem, som er et privat sykehjem som Stavanger kommune har driftsavtale med. 

Stokka sykehjem

Revisjonen viste at Stokka sykehjem har gode rutiner på tvang og tillitsskapende tiltak. Sykehjemmet sikrer at det arbeides godt med tillitsskapende tiltak for å unngå bruk av tvang. I de tilfellene det er nødvendig å bruke tvang, sikrer sykehjemmet at tvangen gjennomføres på en forsvarlig måte. Sykehjemmet fikk ingen avvik, kun to merknader. Merknadene gikk på henholdsvis saksbehandlingsrutiner av tvangsvedtak og vurdering av låste dører på avdelingene.

Øyane sykehjem

Når det gjelder Øyane sykehjem, viste revisjonen at sykehjemmet har noe større utfordringer knyttet til bruk av tvang og tillitsskapende tiltak. Øyane sykehjem fikk to avvik og to merknader. Avvikene omhandlet at sykehjemmet ikke har systemer som i tilstrekkelig grad sikrer at pasienter ikke utsettes for ulovlig tvang. Sykehjemmet mangler dessuten systemer som i tilstrekkelig grad sikrer forsvarlig dokumentasjon i pasientjournal. Merknadene omhandlet rutiner for kommunikasjon og opplæring av ansatte når det gjelder tvang og tillitsskapende tiltak, og informasjon til pårørende. 

- Tvang kan være nødvendig

Kommunalsjef for helse og omsorg, Helge Dragsund, understreker at kommunen tar funnene på alvor.

- Tvang er svært inngripende overfor den enkelte pasient, og skal kun brukes som siste utvei. Derfor er det viktig med tillitsskapende tiltak, for om mulig å unngå tvangsbruk. I noen tilfeller må vi imidlertid bruke tvang, for å ivareta brukerens liv og helse. Men i de situasjonene må vi sørge for at tvangen gjennomføres på en forsvarlig måte og at fylkesmannen og pårørende er kjent med tiltakene, sier Dragsund.

Plan for forbedringstiltak

De to sykehjemmene vil nå lage en plan for forbedringstiltak for å rette opp avvikene og merknadene.

- For å sikre læring og erfaringsoverføring vil vi i tillegg presentere funnene for de øvrige sykehjemmene i kommunen. Vi vil dessuten arrangere kurs i tvang og tillitsskapende tiltak for alle virksomhetene innenfor helse og velferd som jobber med denne problematikken, opplyser Dragsund.

Pressekontakt:

Helge Dragsund, kommunalsjef for helse og omsorg i Stavnger kommune, mob. 924 23 677