PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Simsala-BIM for byggesaker

Simsala-BIM for byggesaker

Dårlig utformet rekkverk i trappene? Rullestol-uvennlig inngangsparti? Med BIM kan kommunen få et mye bedre inntrykk av nye bygg – allerede i planleggingsfasen.

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Stavanger er en av de første kommunene i Norge som tar imot BIM-filer i saksbehandlingen. BIM er forkortelse for «bygnings-informasjonsmodell» og består blant annet av 3D-bilder som gir et umiddelbart inntrykk av hvordan det ferdige bygget kommer til å se ut.  

– Tidligere måtte vi tolke hva arkitektene hadde ment. Nå får vi full oversikt fra dag én, og kan se om det er noe vi bør undersøke nærmere, sier rådgiver Hilmar Th. Valsson i byggesaksavdelingen.  
 
Det suverene med BIM er ikke bare selve tegningene, men muligheten til å utveksle informasjon og samhandle med de ulike aktørene underveis i byggeprosessen. Arkitekten, rørleggeren og saksbehandleren jobber i det samme systemet og kan følge med på hverandre. Flere øyne på bygget gir færre feil.   
 
Sykehuset lag for lag 
Det nye sykehuset på Ullandhaug er den første byggesaken i Stavanger som bruker BIM i søknadsprosessen. Animasjonen nedenfor viser hvordan ett og ett lag legges til: Byggkonstruksjon, vann, varme, ventilasjon, strøm… Så kan Hilmar og kollegene gå inn og sjekke om alt er i henhold til kravene, allerede lenge før byggingen har begynt.  

BIM-modelleringene viser også sammenhengen mellom de ulike byggene på sykehusområdet, og hvordan de påvirker landskapet og omgivelsene. Det er også mulig å gå inn i modellen med VR-briller, og få følelsen av å vandre rundt på det nye sykehuset.
 
Alle snakker samme språk 
BIM kan på sikt bety en formidabel forbedring for politikere og andre «vanlige folk» som ikke er vant med å lese arkitekttegninger.  

– Saksbehandlerne i kommunen er ganske rutinerte på å omdanne 2D til 3D i hodene sine, men naboene til et nytt bygg er jo ikke det, og heller ikke politikerne som får byggesaken på bordet, eller journalisten som skal skrive om den. BIM er mer visuelt, det forbedrer dialogen og sikrer at alle ser for seg det samme. Nabokonflikter kan dempes når naboene får et reelt inntrykk av hvor høyt bygget faktisk blir, og saksbehandlingstiden kan bli kortere, sier byggesaksbehandler Hanne Tjørsvaag Heikkila. 

Færre feil gir sikrere bygg 
Begeistringen for BIM er ekstra stor hos de som driver med tilsyn. Kommunen har ansvar for å sikre at tekniske forskrifter blir fulgt, blant annet når det gjelder universell utforming. Med BIM er det lett å se om en trapp eller et gelender ikke følger forskriftene, eller om et rømningsskilt ligger an til å havne bak noen kanaler. Nå kan feilene rettes opp før bygget faktisk er bygd – i stedet for at de oppdages under tilsynsbefaringen. 

– Det blir mindre mas og frustrasjoner, og byggherren sparer tid og penger, fastslår Hilmar, og gir et eksempel: Visste du at det er flere som omkommer i trapper, enn i branner? Det er derfor vi som driver tilsyn, er så opptatt av håndløperne i trappene. De skal være gode å gripe i, ikke bare fine å se på.  

Avdelingssjef for byggesak og byantikvar, Kristin Fjeld-Eiken, er overbevist om at BIM vil gjøre underverker for både byggesaker og plansaker.  

– Vi jobber med innovasjon og digitalisering i alle ledd av byggesøknadsprosessen, og BIM er en av flere nyvinninger som vil komme innbyggerne og samfunnet til gode. Byggesak handler jo om å finne fram til de beste løsningene for samfunnet, og BIM er et banebrytende verktøy som bringer oss nærmere dette målet. BIM begynner å bli standard i byggebransjen, og nå snakker vi endelig samme språk i kommunen også!

Hva er BIM?

BIM er et samhandlingsverktøy som vever sammen alle aspektene av byggeprosessen og åpner for uavbrutt informasjonsflyt gjennom bygningens livssyklus: Fra utredning til prosjektering, gjennomgang, innkjøp og forvaltning. BIM omfatter både den digitale 3D-modellen som tegnes i et CAD-program, og måten man håndterer informasjon på underveis. Byggebransjen omtaler BIM som et paradigmeskifte.

Kontaktpersoner
Avdelingssjef byggesak og byantikvar Kristin Fjeld-Eiken, tlf. 51 50 77 44979 70 215
Rådgiver Hilmar Th. Valsson, tlf. 51 50 78 14939 38 484