PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Skal støtte bedrifter som vil bygge infrastruktur for elbillading

Støtter bedrifter som vil etablere infrastruktur for elbillading

En ny støtteordning skal gjøre det enklere for bedrifter å etablere ladeinfrastruktur til elektriske kjøretøy

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Skal dele ut

Prosjektleder Nicolai Songe-Møller, miljøvernsjef Jane Nilsen Aalhus og næringssjef Anne Woie skal støtte bedrifter som ønsker å etablere infrastruktur til elbillading.

Nå kan bedrifter i Stavanger søke om støtte til å oppgradere eller etablere infrastruktur for lading av el-varebiler, klasse to, som bedriften benytter til daglig drift.

Tilrettelegge for bærekraftige valg

Et av hovedmålene i kommunens klima- og miljøplan er at de direkte klimagassutslippene fra transportsektoren, innen 2030 reduseres med 80 prosent i forhold til 2015, og med 100 prosent innen 2040.

Støtteordningen skal bidra til å redusere utslipp av klimagasser tilknyttet biltrafikk. I dag er forurensing fra veitrafikk den største kilden til forurensing i Stavanger, og ordningen skal gi flere bedrifter mulighet til å gå fra bensin- og dieselbil til elbil. Miljøvernsjef Jane Nilsen Aalhus påpeker at dette er en viktig støtteordning, og at den skal motivere bedrifter i Stavanger til å tilrettelegge for å øke bruken av elektriske kjøretøy.

- Det er viktig for oss å samarbeide med næringslivet, og om bedriftene i Stavanger velger elektriske biler når skal kjøpe nye firmabiler, vil det redusere klimaavtrykket til Stavanger, sier miljøvernsjef Jane Nilsen Aalhus.

Viktig for Stavanger at næringslivet bidrar

Næringssjef Anne Woie er glad for at bedrifter får støtte til å investere i ladeinfrastuktur.

- Stavanger kommune har ambisiøse klima- og miljømål, og vi er avhengige av hjelp fra blant annet næringslivet for å komme i mål. Derfor er det viktig at kommunen støtter næringslivet, og gjør det enklere for bedriftene å velge miljøvennlige alternativer, sier Woie.

Støtteordningen er et tiltak i klima- og miljøplanen, og skal gi næringslivet støtte til å fortsette arbeidet med å omstille seg til en grønnere hverdag. 

- Svært mange bedrifter er i gang med grønn omstilling og implementerer bærekraftsmål i sine strategier. Dette vil være et bidrag til en slik satsing hos bedriftene, sier Woie.

Søknadsfrist 1. juni 2021

Det er satt av 1,2 millioner kroner til denne ordningen. Ordningen skal hjelpe bedrifter som skal benytte ladestasjoner til virksomhetens egne biler. En bedrift kan maksimalt få 50 000 kroner i støtte, og støtten kan ikke utgjøre mer enn 20 prosent av ladeinfrastrukturen, eller 10 000 kroner per ladepunkt.

Prosjektleder Nicolai Songe-Møller håper at bedriftene i Stavanger benytter seg av støtteordningen.

- Jeg håper mange bedrifter bruker støtteordningen til å begynne arbeidet med å bygge infrastruktur for elbillading, sier Songe-Møller

Bedrifter kan søke om støtte her