Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Renovasjon og miljø
 3. Miljø og klima
 4. Gode miljøvalg i Stavanger
 5. Støtte til elbil-lading i bedrifter

Støtte til elbil-lading i bedrifter

Kort fortalt

Stavanger kommune kan gi støtte til bedrifter som skal oppgradere eller etablere infrastruktur for lading av el-varebiler, klasse to, som bedriften benytter til daglig drift. Kommunen har 1,2 millioner kroner å fordele til slik støtte.

Støtteordningen skal bidra til å redusere utslipp av klimagasser i Stavanger, ved at flere får mulighet til å gå fra bensin- og dieselbil til elbil.

Information in other languages

Hvem kan søke om støtte?

 • Bedrifter i Stavanger kommune.
 • Ordningen gjelder kun for bedrifter som skal benytte ladestasjonene til virksomhetens egne biler.
 • Ved leie av parkeringsområder og/eller ladeinfrastruktur er det likevel bedriften som skal benytte ladeanlegget, som søker og sender inn ferdigmelding. Bedriften mottar støttebeløpet, men sammen blir dere enige om hvordan støttebeløpet skal fordeles mellom bedrift og utleier.

Hva kan dere søke om støtte til?

 • Installere infrastruktur til lading av egne el-varebiler, eller til el-varebiler som bedriften planlegger å kjøpe eller lease.
 • Etablere ladeinfrastruktur til de enkelte ladepunktene på parkeringsområder som bedriften selv eier eller leier.
 • Installere system som gjør at flere ladere kan dele kurs i el-tavlen (lastdeling).
 • Denne støtteordningen gir ikke tilskudd til selve ladestasjonene på parkeringsplassene, men dere kan søke om støtte til både elbil-lader og el-varebil hos Enova på www.enova.no.

Hvor mye gir kommunen i støtte?

 • Maksimalt støttebeløp per søker er 50 000 kroner.
 • Støtten kan maksimalt utgjøre 20 prosent av pristilbudet for ladeinfrastrukturen.
 • Støtten skal ikke utgjøre mer enn maks 10 000 kroner per ladepunkt.

Hva får dere ikke støtte til?

Støtten fra Stavanger kommune må være avgjørende for at prosjektet blir gjennomført. Det vil si at det ikke kan søkes om støtte til prosjekter som:

 • allerede er bestilt
 • er under oppføring før søknad er sendt
 • er etablert eller oppgradert

Det gis heller ikke støtte til selve ladestasjonen eller til drift av anlegget.

Hvordan søker dere?

Ved leie av parkeringsområder og/eller ladeinfrastruktur må søknad og ferdigmelding gjøres i samarbeid med utleier.

Vårt råd er å innhente tilbud fra flere installatører.

Pristilbud fra installatør legges ved søknadsskjema.

Søknadskjema for støtte til ladeinfrastruktur

Frist for å søke om støtte er 1. juni 2021. Dere vil få svar på søknaden innen 3 uker.

Når tilsagn er mottatt og ladeprosjektet er ferdigstilt, sender dere inn Ferdigmeldingskjema, med dokumentasjon (faktura) på totale utgifter.

Ferdigmelding for å få utbetalt støtte til ladeinfrastruktur

Kommunen betaler ut støtten til bedriften etter at vi har mottatt ferdigmelding med nødvendig dokumentasjon.

Kontaktinformasjon

Nicolai Songe-Møller

Mobil:
474 58 842
E-post:
nicolai.songe-moller@stavanger.kommune.no