PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter

Statsforvalteren kritiserer barnevernet i tilsynsrapport

Barnevernstjenesten i Stavanger kommune får sterk kritikk av Statsforvalteren i Rogaland for å ha tilbakeført barna i en familie til foreldrene, til tross for bekymringer om vold i hjemmet.

Stavanger Aftenbladet omtalte saken mandag 22. april.

Konstituert barnevernsleder Anne Grethe Rosså Ramsvik mottok statsforvalterens tilsynsrapport fredag 19. april. Tilsynet gjelder spørsmålet om tilbakeføring av barna i tidsperioden januar til og med mars 2023. Rapporten er nå gjennomgått. Den understreker, i likhet med kjennelsen fra barneverns- og helsenemnda i Rogaland, at forrige barnevernsleders beslutning om tilbakeføring av barna var feil.

Anne Grethe Rosså Ramsvik
Konstituert barnevernsleder Anne Grethe Rosså Ramsvik

Omstridt avgjørelse

Beslutningen om tilbakeføring har vært omstridt internt i barneverntjenesten.

Kommunen er enig i kritikken fra statsforvalteren, og erkjenner at den faglige uenigheten skulle ha blitt tatt på større alvor når beslutningen om tilbakeføring ble tatt.

- Det var feil å tilbakeføre barna til foreldrene. Det er også svært alvorlig at barna har måttet lide på grunn av feilvurderinger. Her skulle barnevernstjenesten ha lagt mindre vekt på sakkyndig sine vurderinger av foreldrenes omsorgskompetanse og større vekt på andre kilder og på uttalelsene fra barna. Det burde vært jobbet videre med mål om å få et vedtak om omsorgsovertakelse i barnevern- og helsenemnda, sier konstituert barnevernsleder Rosså Ramsvik.

- Det er vondt å vite at barna som en konsekvens av denne feilen ble utsatt for ny omsorgssvikt. Vi har i etterkant av tilbakeføringen fulgt opp ny bekymring for barna og gjort tiltak slik at ingen av dem nå bor sammen med sine foreldre, opplyser hun.

- Må gjenreise tillit

Rosså Ramsvik understreker at barnevernstjenesten fortsetter arbeidet med å gjennomgå tilsynsrapporten fra statsforvalteren, med mål om å lære av feilene som er gjort.

For litt over to måneder siden konkluderte Statsforvalteren i Rogaland med at barnevernstjenesten hadde brutt barnevernsloven på flere punkter i den såkalte fosterhjemssaken.

Rosså Ramsvik forstår at to alvorlige saker på kort tid går ut over folks tillit til barnevernet.

- Jeg vil likevel sterkt oppfordre alle som er bekymret for om et barn får god nok omsorg til å fortsette å melde fra til oss. De to aktuelle sakene er spesielle og skiller seg sterkt ut fra den store mengden av barn som vi i barnevernstjenesten har ansvar for, sier hun.

Kontaktpersoner for media:
Anne Grethe Rosså Ramsvik, konstituert barnevernsleder, mob. 97154004

Jone Skjelbred, kommunalsjef for barn, unge og familie, mob. 91521101