PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Stavanger kommune er best forberedt på klimatilpasning

Stavanger kommune er best forberedt på klimatilpasning

Stavanger er Norges best klimatilpassede kommune. Det viser en stor nasjonal kartlegging som forsikringsselskapet If har gjennomført sammen med CICERO Senter for klimaforskning.

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Bilde fra overrekkelsen

Kommunalråd Per A. Thorbjørnsen fikk overrakt prisen av Ivar Martinsen, konserndirektør i If. Til høyre Kristin Halvorsen, direktør i CICERO.

Mens Stavanger er den kommunen som er best av alle, er Sirdal kommune kåret til den beste kommunen blant småkommunene.

Oversvømmelsesmur

En rapport fra 2017 viser at Stavanger vil oppleve et høyere havnivå og mer nedbør framover mot 2100. Havnivåstigningen kan føre til at stormflo og bølger strekker seg lenger inn på land, enn hva som er tilfelle i dag. Stavanger er spesielt utsatt for havnivåstigning og kan forvente at det som i dag er 200 års stormflo, inntreffer hvert år mot slutten av århundret.

Et mulig tiltak kan være å sette opp en oversvømmelsesmur de stedene i byen der er størst økonomisk risiko når havet stiger. Med muren kan skadeomfanget bli redusert med 80 prosent, og kostnaden vi sparer ved å bygge muren vil bli høyere enn kostandene ved å bygge og vedlikeholde den.

- Jeg er glad for at kommunen anerkjennes for arbeidet vi har gjort med å planlegge for klimaendringene. Tiltakene våre skal gjennomføres gradvis, og kostnadene skal tas over tid og fordeles mellom offentlige- og private utbyggingsprosjekter. Jeg har tro på at vi vil se mange nye løsninger de kommende årene som kan tas i bruk når vi skal planlegge og forebygge for et våtere og villere klima, sier ordfører Christine Sagen Helgø.

Hun understreker at det er viktig at klimatilpasning integreres i alle kommunale planprosesser, ikke minst kommuneplanen.

Stavanger deltar i flere nettverk som jobber med klimatilpasning, blant annet ordføreravtalen Covenant of Mayors.

Rapport

99 kommuner besvarte undersøkelsen. Til sammen bor nesten halvparten av alle innbyggerne i Norge i disse kommunene. Gjennom et omfattende spørreskjema har kommunene svart på hva de gjør for å tilpasse seg en villere og våtere værtype, med stadig hyppigere klimarelaterte skader.

Gjennom et omfattende spørreskjema har kommunene svart på hva de gjør for å tilpasse seg en villere og våtere værtype, med stadig hyppigere klimarelaterte skader. Klimatilpasningstiltakene kan være alt fra tekniske tiltak (som vann og avløp), til administrative tiltak (som retningslinjer for hvor det er lov å bygge) og blågrønne tiltak (som grønne lunger, våtmark og vannspeil for å ta unna økt nedbør).

- Kartleggingen viser at Stavanger er den kommunen som er best i klassen, sier seniorforsker i CICERO, Marit Klemetsen.

Torsdag 13. august overrekkes rapporten «Hvor godt er norske kommuner rustet til å håndtere følgene av klimaendringer» til klima- og miljøminister Ola Elvestuen, under et arrangement på Arendalsuka 2019.

Her kan kortrapporten lastes ned

Her kan hovedrapporten lastes ned

Her er listen over de best klimatilpassede kommunene:

1. Stavanger, Rogaland (31 poeng)

2. Nedre Eiker, Buskerud (28 poeng)

2. Bærum, Akershus (28 poeng)

3. Kristiansand, Vest-Agder (25,5 poeng)

3. Arendal, Aust-Agder (25,5 poeng)

4. Larvik, Vestfold (25 poeng)

4. Nord-Odal, Hedmark (25 poeng)

5. Våler, Østfold (24 poeng)

6. Sirdal, Vest-Agder (23,5 poeng)

7. Søndre Land, Oppland (23 poeng)

7. Porsgrunn, Telemark (23 poeng)

8. Oslo (22,5 poeng)

9. Trondheim, Trøndelag (22 poeng)

10. Farsund, Vest-Agder (21.5 poeng)  

11. Hamar, Hedmark (20 poeng)

12. Risør, Aust-Agder (19,5 poeng)

12. Asker, Akershus (19,5 poeng)

12. Stange, Hedmark (19,5 poeng)

12. Klæbu, Trøndelag (19,5 poeng)

13. Bergen, Hordaland (19 poeng)

13. Gol, Buskerud (19 poeng)

14. Fauske, Nordland (18 poeng)

15. Voss, Hordaland (17,5 poeng)

15. Gausdal, Oppland (17,5 poeng)

15. Fjell, Hordaland (17,5 poeng)

Den høyest mulige poengsummen i undersøkelsen er 33 poeng.