PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Steinsprang ved Tjueneset på Ombo

Steinsprang ved Tjueneset på Ombo

Informasjon fra kommunen etter steinsprang ved Tjueneset, sist oppdatert fredag 12. juli.

Mandag kveld 8. juli gikk det steinsprang i Tjueneset hyttefelt på Ombo, der steinblokker traff en hytte og en bil.

– Vi er svært lettet over at ingen kom til skade i raset. Vi ser også at alle instanser på stedet har samarbeidet godt for å ivareta de som er berørt, sier fungerende kommunedirektør Leidulf Skjørestad.

Austre Ombovegen er åpen for trafikk.

Tirsdag 9. juli:

Ny geo-vurdering fredag

På bakgrunn av de foreløpige geologiske vurderingene, har tre hytteeiere fått beskjed av politiet om at eiendommene deres er evakuert inntil videre. En rapport etter geologenes vurderinger er ventet før helgen. De vil gjøre nye undersøkelser i området fredag 10. juli.

Onsdag 10. juli:

Dialog om ansvar

Stavanger kommune anser seg i utgangspunktet ikke som part saken som har pågått lenge mellom hytteeierne og Hjelmeland kommune om ansvar for rassikring ved hyttefeltet på Tjueneset.

Dette ble også kommunisert fra Stavanger kommune i forbindelse med grensejusteringen som førte til at området nå ligger i Stavanger kommune.

– Når dette fortsatt ikke er løst, vil vi ta initiativ til dialog mellom berørte parter, med sikte på å bli enige om det videre arbeidet.

Etter sommeren skal formannskapet i Stavanger behandle en sak som belyser det formelle ansvaret og forslag til videre arbeid rundt rassikring ved Tjueneset.

Fredag 12. juli:

Evakuering oppheves

Etter nye undersøkelser ovenfor hyttene ved Tjueneset ferdag 12. juli melder geologen fra Multiconsult at det ikke er registrert nye bevegelser der raste løsnet, og at den akutte faren for nye ras dermed er så lav at evakueringen av hyttene kan oppheves. Den generelle rasfaren er større enn før for en av hyttene, etter at steinspranget ødela fanggjerdet ovenfor hytten.

Det er opp til eierne av hyttene om de ønsker å følge anbefalingen fra NVE.


 

Kontaktpersoner i Stavanger kommune

Kontaktperson for berørte beboere:
Jeanette Tjøstheim Olsen, beredskapskooordinator, Bymiljø og utbygging, 47 50 07 65.

Kontaktperson for media:
Direktør Leidulf Skjørestad, 91 15 14 62.