PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Streiken kan få alvorlige følger

Streiken kan få alvorlige følger

Belastningen på ledere og ansatte i helsesektoren har vært svært krevende over lang tid. Etter over ett år med koronapandemi, og nå en streik som treffer enkelte virksomheter svært hardt, er ledelsen i Stavanger kommune bekymret.

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

– Vi er bekymret for at den langvarige belastningen på enkeltpersoner kan føre til at det skjer alvorlige feil som kan gå utover liv og helse, sier direktør for helse og velferd i Stavanger kommune, Eli Karin Fosse.

1770 ansatte i Stavanger kommune er til nå tatt ut i streik. I tillegg er det varslet plassfratredelse for ytterligere 289 ansatte fra 8. juni. Av de som er tatt ut i streik til nå er 166 medlemmer fra Sykepleierforbundet, 41 fra Ergoterapiforbundet og 35 fra Fysioterapiforbundet. I tillegg er det varslet plassfratredelse for ytterligere 13 medlemmer fra Sykepleierforbundet og 13 medlemmer fra Fysio- og ergoterapiforbundene fra 8. juni.

Streiken har nå vart i ni dager.

Virksomheter står nesten uten ledere

Det er særlig sykepleiere med lederansvar som er tatt ut i streik, i tillegg til mange sykepleiere med direkte pasientrettet arbeid.

– Flere virksomheter står nå nesten uten ledelse, og de få lederne som er igjen får en veldig stor belastning. Dette er ikke ansvarlig over tid, sier Fosse.

Det er avdelingssykepleiere, fagsykepleiere og såkalte sykepleier 1-stillinger det her er snakk om. De har blant annet ansvaret for å ta imot nye pasienter og oppdatere arbeidsplanene, slik at pasientene får den behandlingen de skal ha. Det er også de som overser utdeling av medisiner og andre kritiske oppgaver.

Har ikke fått innvilget dispensasjonssøknader for kritisk personell

Hver dag må virksomhetene søke Unio om dispensasjon for personell de mener er nødvendige for å opprettholde et forsvarlig tilbud. Ikke alle blir innvilget.

– Vi har foreløpig klart å levere de mest prekære tjenestene til brukerne våre, men vi er helt avhengige av å få innvilget de dispensasjonssøknadene vi sender inn, ellers vil det veldig snart gå på bekostning av liv og helse, sier Fosse.

Liv og helse kommer først

Stavanger kommune har rigget en beredskapsorganisasjon som bistår virksomhetene i arbeidet med å søke dispensasjon. De har også daglig kontakt med både KS, statsforvalteren og streikeledelsen i Unio.

– Vi er opptatt av å følge spillereglene i streiken. Det skal vi som en ansvarlig arbeidsgiver, men vi er ikke villige til å la det gå på bekostning av liv og helse. Får vi ikke innvilget dispensasjon for kritisk personell, må vi vurdere å beordre personell til å utføre arbeidet til de som er tatt ut i streik, sier forhandlingssjef i Stavanger kommune, Tom Fossmark.

---

Kontaktpersoner for media:

Direktør for helse og velferd Eli Karin Fosse, tlf.: 992 98 461
Forhandlingssjef Tom Fossmark, tlf.: 481 49 104