PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Om Stavanger kommune
 3. Kommunedeler i Stavanger
 4. Hillevåg kommunedel
 5. Vi vil bo i Hillevåg

Vi vil bo i Hillevåg

Hillevåg er et av de viktigste områdene for byutviklingsstrategien i Stavanger. Prosjektet Vi vil bo i Hillevåg skal bidra til å skape engasjement, tilhørighet og entusiasme rundt bydelen. Prosjektet skal bidra til bedre levekår for innbyggerne og større attraktivitet for næringslivet.

Lyden av Hillevåg

Sett sammen lydene av ølbrygging, trykkpresser, barnelatter, fabrikkarbeidere og et tog som suser forbi. Hva får du da? Jo, lyden av Hillevåg! Komponist John Derek Bishop er i gang med å hente inn lyder fra bydelen. Disse skal bearbeides elektronisk og ende opp som 12 utendørs lydinstallasjoner. 

Målet er å tilføre nye lag av opplevelser og kunstuttrykk i det offentlige rom, og stimulere sanseuttrykkene til store og små som går forbi.

«Lyden av Hillevåg» er ikke bare lydinstallasjoner, men også en bydelsfest! Lørdag 15. september 2018 inviterte vi lokale bedrifter og frivillige organisasjoner til å vise fram noe av det bydelen har å by på. Det ble en storstilt bydelsfest med rennebilløp, historievandring, konserter og aktiviteter for hele familien. 

Opptak fra Lervig

Trekvist

Arkitekter og arkitektstudenter har laget installasjoner av trespiler, i et prosjekt som har fått navnet Trekvist. Byggverkene står langs Bergsagselveien, Sjøhagen og Kråkebergveien og bidrar til å binde sammen strekningen. Mange bedrifter langs strekket bruker tre, derfor bruker vi tre som materiale for å forsterke identiteten på stedet.

Treklang i Bergen
Inspirasjonsbilde fra Treklang i Bergen. Installasjon av Hogne Øye Sætre, Ann Kristin Einarsen og Kristina Nordheim Alme.


Vinterlys

Vinterlys er et annet tiltak i regi av Vi vil bo i Hillevåg. Alt fra Skretting-siloene til bolighus, bilforhandlere, skoler og barnehager var med på det storstilte lysprosjektet vinteren 2018. Vinterlys satte farge på Hillevåg bydel og viste hvordan lys kan få oss til å se omgivelsene på en ny måte. Se bilder nederst på siden. I januar 2020 blir det Vinterlys igjen! 

Prosjektleder Tina Aksnes lyssetter Hillevåg.

En del av områdeløftet

Vinterlys og Lyden av Hillevåg har fått støtte fra områdeløftet i Hillevåg.  

Hillevåg er et av de viktigste områdene for byutviklingsstrategien i Stavanger, og vil være med på å legge grunnlaget for det som skal skje i bybåndet og langs bussveien. Hillevåg kan per i dag sies å være der Storhaug Øst var for 10 år siden. I Hillevåg er transformasjonen i støpeskjeen, og står overfor et bredt spekter av fysiske og sosiale utfordringer. Det gir en unik mulighet for å få til et samspill mellom byutvikling og et leveårsløft i en mye tidligere fase enn pågående levekårsløft på Storhaug. Erfaringene fra dette prosjektet vil ha stor overføringsverdi til andre kommuner og gi retningslinjer til hvordan Stavanger kommune bør arbeide i slike områder.

Siktemålet med prosjektet "Vi vil bo i Hillevåg" er å skape engasjement og mobilisering blant beboerne, frivillighet og lokalt næringsliv. Vi bygger videre på erfaringer og metodikk fra levekårsløftet på Storhaug.

Hillevåg bydel

Hovedmålet er å bidra til en byutvikling som fremmer en positiv levekårsutvikling i bydelen

 • Gi innbyggerne større tilhørighet til nabolaget
 • Få opp engasjementet i bydelen rundt byutviklingsområder i Hillevåg.
 • Gjøre Hillevåg bydel bedre i stand til å ivareta sitt nærmiljø.
 • Få til et samspill mellom byutvikling og levekår i Hillevåg på et tidligere tidspunkt.
 • Bidra til en bredere debatt rundt behov for og kjennetegn ved gode møteplasser og kvaliteter i de offentlige rom i bydelen.
 • Øke bevisstheten om mulighetene som finnes når et område transformeres.
 • Skape engasjement og entusiasme rundt Hillevåg som et attraktivt sted å bo å drive næring.
 • Omdømmebygging, som kan løfte bydelen
 • Økt kunnskap om medvirkning og tverrfaglig samarbeid

Aktiviteter og tiltak

Vi vil bo i Hillevåg skal levere

 • aktiviteter
 • kompetanseheving
 • metodeutvikling
 • nettverksbygging

Kontaktinformasjon

Tina Aksnes

Arkitekt i avdeling for byutvikling

Telefon:
51 50 75 39
E-post:
tina.aksnes@stavanger.kommune.no