PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Om Stavanger kommune
 3. Kommunedeler i Stavanger
 4. Storhaug kommunedel
 5. Områdesatsing Storhaug

Områdesatsing på Storhaug

Nå satser vi på Storhaug! Vi vil ta tak i mangfoldet av folk, talenter og kreativitet og utvikle et levende lokalsamfunn som er godt å bo i for alle. Har du tanker om hvordan nærmiljøet kan bli enda bedre? Stikk innom oss i Kvitsøygata 3!

Om områdesatsingen på Storhaug

Storhaug er en pulserende kommunedeldel med en stolt historie og et spennende mangfold. Men levekårsundersøkelsene de siste 15 årene har avdekket økende utfordringer i enkelte områder av kommunedelen. Derfor har politikerne vedtatt å satse ekstra på Storhaug.

Besøk oss i Kvitsøygata 3

Kvitsøygata 3 i østre kommunedel  er et møtested for deg som bor på Storhaug, og for deg som vil bidra til at bydelen blir et enda bedre sted å være og å vokse opp! Her finner du aktiviteter for barn og unge, frivilligsentral og starthjelp til sosiale entreprenører, og vi låner ut møtelokaler til frivillige lag og organisasjoner. Les mer om Kvitsøygata 3 her og stikk gjerne innom og si hei!

Utsiden av bygget i østre bydel, og et bilde inne i Kvitsøygata 3

Hva holder vi på med for tiden?

 • Vi styrker helsetjenestene for familier, barn og unge. Storhaug skal få en ny jordmor, en ekstra helsesøster, to ekstra stillinger til skolehelsetjenesten samt en prosjektstilling som skal koordinere ulike tjenestetilbud for familier.
 • Det skal bli mer belysning i gatene, flere trær, gang- og sykkelstier, grøntområder og lekeplasser.
 • Beboerforeninger, velforeninger og frivillige foreninger kan søke nærmiljøtilskudd. Søknadsskjema og frister finner du her
 • Vi vil gjennomføre en spørreundersøkelse blant folk på Storhaug, for å få vite mer om trygghet og trivsel.

Har du en idé du trenger pengestøtte til?

Fire ganger i året deler vi ut nærmiljøtilskudd til små og store tiltak som for eksempel festivaler, nabolagshager, mikrobibliotek, gjestebud, lekeplasser, julearrangementer, tennis og fortellerforestillinger. Søknadsskjema og frister finner du her

Har du en forretningsidé som kan komme lokalsamfunnet til gode? Sjekk ut Storhaug Unlimited. 

Hvilke reguleringsplaner pågår?

Her er et kart som viser pågående og vedtatte reguleringsplaner på Storhaug per november 2020, både offentlige og private detaljplaner. Se kartet i større format her

Kart over Storhaug, med markering av planarbeid som pågår.

 

Siste nytt? Følg oss i sosiale medier

Følg oss på Facebook for å få siste nytt om hva som skjer i regi av områdesatsingen på Storhaug! Vi har også en egen Facebook-side for Storhaug Unlimited.

Nederst på siden finner du kontaktinformasjon til oss som jobber med områdesatsingen. 

Hva innebærer områdesatsingen?

I perioden 2018–2024 skal vi satse på tre felt:

 • Inkludering ved tidlig innsats
 • Gode bo- og nærmiljø
 • Sosialt entreprenørskap – nye veier til arbeid og velferd

Hvor mye penger skal vi bruke?

Områdesatsingen på Storhaug finansieres av både staten og Stavanger kommune. Budsjettet er på rundt 15 millioner kroner hvert år, og til sammen er det snakk om en tiårig satsing til over 100 millioner kroner. 

Dammen i Emmaus tar seg av overvannet og samler insekter, fugler og barn i alle aldre.
Dammen i Emmaus tar seg av overvannet og samler insekter, fugler og barn i alle aldre.
yoga på Lervigfestivalen 2017

Har du en idé som kan komme Storhaug-beboerne til gode?

Bor du på Storhaug og ser utfordringer i nærmiljøet, samtidig som du har tanker om hvordan de kan løses? Da kan du komme til Storhaug Unlimited og få råd og hjelp til å komme i gang. Forutsetningen er at ideen din kommer lokalsamfunnet til gode, eller løser en sosial utfordring i nabolaget. Brenner du for en sak, eller har du en spennende forretningsidé? Ta kontakt med Camilla Torvik Tønne i Storhaug Unlimited. 

Kontaktinformasjon

Kristine Brunvathne Bjerkestrand

programleder for områdesatsingen på Storhaug

Telefon:
51 50 89 98
E-post:
kristine.b.bjerkestrand@stavanger.kommune.no

Camilla Aas

rådgiver, områdesatsingen på Storhaug

Mobil:
457 31 878
E-post:
camilla.aas@stavanger.kommune.no

Camilla Torvik Tønne

rådgiver for smartbyavdelingen

Mobil:
400 81 269
E-post:
camilla.torvik.tonne@stavanger.kommune.no