PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Om Stavanger kommune

Den åttende levekårsundersøkelsen

Kort fortalt

  • Tidligere publiserte Stavanger kommune en levekårsundersøkelse annethvert år, med statistikk fordelt på 71 levekårssoner.
  • Oppdatert statistikk ligger nå på denne nettsiden.

Hva er levekårsundersøkelsen?

Levekårsundersøkelsen gir innsikt i flyttemønstre, boligtyper, inntekt, arbeidsledighet, utdanningsnivå, uførhet, frafall fra videregående skole og mye mer. Tallgrunnlaget kommer fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og deler kommunen inn i 71 levekårssoner. 

Den åttende levekårsundersøkelsen kartlegger situasjonen i 2016, da oljekrisen førte til arbeidsledighet, utflytting og boligprisnedgang.

Utforsk hele den åttende levekårsundersøkelsen på denne siden eller last ned kortversjonen (PDF, 5 MB).

Hva er hovedfunnene i undersøkelsen?

  • Nedgangen i oljå rammet alle bydeler. Arbeidsledigheten doblet seg mellom 2014 og 2016 og medianinntekten falt betydelig, særlig blant unge voksne. 

  • Boligprisene sank, og flyttemønsteret endret seg. For første gang på lenge opplevde Stavanger netto innflytting fra andre kommuner i Rogaland.

  • Andelen barn i lavinntektsfamilier fortsetter å stige.

  • De sentrumsnære områdene har høyest netto innflytting, høyest barnevekst og høyest boligbygging.

Les mer i kortversjonen eller utforsk hele levekårsundersøkelsen på denne nettsiden. Presentasjonen som ble holdt i kommunalutvalget 7. mai 2019 kan lastes ned her

Tre kart over Stavanger kommune som viser arbeidsledigheten i hhv 2012, 2014 og 2016
Arbeidsledigheten slo sterkt ut, spesielt i de sentrumsnære områdene. Her ser vi utviklingen fra 2012 til 2016. Mørkeblått er lav arbeidsledighet, mørkerødt er høy.

Lappeteppet - en samlet framstilling av levekårene

De tidligere levekårsundersøkelsene har rangert de 71 sonene fra topp til bånn. I år har vi i stedet valgt å oppsummere undersøkelsen gjennom 11 representative indikatorer. Det gir et mer nyansert bilde. Resultatet blir et lappeteppe som viser hvordan hver levekårssone scorer innenfor de 11 indikatorene. Mørk rød betyr størst utfordringer, mørk blå betyr minst utfordring. Trykk på bildet for å komme til interaktiv versjon:

Grafikk som viser 71 levekårssoner og hvordan de scorer innenfor de 11 utvalgte indikatorene.

Ulikhetene øker

Levekårsundersøkelsen legges i år fram sammen med folkehelsemeldingen, som er en del av Stavanger kommunes arbeid med å holde løpende oversikt over helsetilstanden i befolkningen.

Levekårene i Stavanger er gode, men vi ser en økende sosial ulikhet i helse. "Sosial ulikhet i helse" handler om at jo lengre utdanning og jo høyere inntekt man har, jo større sannsynlighet er det for at man har god helse. For å redusere disse ulikhetene kreves det generelle tiltak rettet mot hele befolkningen, kombinert med mer målrettede tiltak som kan bidra til å løfte utsatte grupper.

Last ned tidligere undersøkelser

Kontaktinformasjon

Christel Dahl

Christel Dahl

Folkehelserådgiver
Folkehelsemidler

Mobil:
457 25 671
E-post:
christel.dahl@​stavanger.kommune.no