Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Renovasjon og miljø
  3. Miljø og klima
  4. Piggdekk

Piggdekkgebyr

kort fortalt

  • Fra 1. november må alle som kjører med piggdekk i Stavanger betale avgift.
  • Piggdekkgebyret er 1400 kroner for hele vintersesongen, 450 per måned og 35 kroner per dag.
  • Du kan betale fra 16. oktober.

Information in other languages

Piggdekkgebyr i Stavanger innføres høsten 2017.

Hva er piggdekkgebyr?

Piggdekkgebyr er et gebyr som de som kjører med piggdekk skal betale. I Stavanger gjelder gebyret fra 1. november 2017. Fra før har Trondheim, Bergen og Oslo innført et slikt gebyr.

Bystyret i Stavanger vedtok i februar 2017 å innføre piggdekkgebyret. Se dokumentene til behandlingen i bystyret.

Du finner selve forskriften på lovdata.no.

Hvorfor piggdekkgebyr i Stavanger?

Stavanger har i perioder om vinteren dårlig luftkvalitet. Bruk av piggdekk bidrar til dette. I andre byer har et slikt gebyr ført til at flere kjører piggfritt. Det har ført til mindre svevestøv i lufta.

I Stavanger rengjør vi de mest utsatte gatene ekstra ofte i perioder med dårlig luft. Verken dette eller kampanjer for å gå over til piggfrie dekk har vært nok. EU har pålagt Stavanger å sørge for færre dager med helseskadelig byluft.

Hvem må betale piggdekkgebyr?

Du som kjører bil med piggdekk i Stavanger må betale, også om du bare er innom et ærend eller kjører gjennom kommunen. Da kan dagsgebyr lønne seg framfor månedsgebyr eller sesonggebyr.

Du betaler gebyr for hvert enkelt kjøretøy med piggdekk du bruker i Stavanger.

Også kommunen må betale piggdekkgebyr for sine biler, hvis de har piggdekk.

Biler som er unntatt piggdekkgebyr er for eksempel de med p-bevis for forflytningshemmede, utrykningskjøretøyer og noen få andre. De står oppgitt i § 1 i den nasjonale forskriften om piggdekkgebyr. Du betaler ikke gebyr for å kjøre med piggdekk på sykkel eller motorsykkel.

Grensen for gebyret er Stavangers kommunegrense. Se kart over Stavanger.

Hva om bilen brukes i flere byer som har piggdekkgebyr?

Har du betalt for bruk av piggdekk i en periode i enten Bergen, Oslo eller Trondheim, slipper du å betale på ny hvis du skal kjøre med piggdekk i Stavanger. Og motsatt, dersom du har betalt piggdekkgebyr i Stavanger, trenger du ikke å betale gebyr når du kommer til en av de tre nevnte byene.

Hvor stort er gebyret?

Piggdekkgebyret er

  • 1400 kroner for hele vintersesongen (1. nov til over påske)
  • 450 kroner for en kalendermåned
  • 35 for et døgn.

For bil med tillatt totalvekt 3500 kg eller mer er gebyrsatsene det dobbelte av det som er oppgitt overfor.

Størrelsen på gebyret er fastsatt av sentrale myndigheter. Det er det samme også i Bergen, Oslo og Trondheim.

Hvordan betaler jeg gebyret?

Stavanger Parkering har ansvar for betalingsordningene. De har lagt opp til flere mulige måter å betale på, slik at du finner den som passer best for deg. Se informasjon om dette på Stavanger Parkerings nettside om betaling av piggdekkgebyret.

Betalingsløsningene er klare fra og med 16. oktober

Hva om jeg ikke betaler gebyret? 

Du kan få bot på 750 kroner dersom du blir tatt i kontroll og ikke har betalt gebyret. Størrelsen på gebyret er fastsatt av sentrale myndigheter.

Kontroller vil skje langs veiene i samarbeid mellom Stavanger Parkering, politi og Statens vegvesen. 

Hvordan kan jeg unngå å betale gebyret?

Det beste tipset er å gjøre som tre av fire bilister i Stavanger allerede gjør: Kjøre piggfritt.

Dekkbransjen advarer mot å fjerne piggene fra piggdekk for å slippe gebyr. Det er en farlig måte å spare avgift på.

Hva går pengene til?

Bystyret avgjør hvordan pengene kommunen får inn på piggdekkgebyr skal brukes. De skal ta stilling til et forslag om at de brukes til tiltak for bedre luftkvaliteten i Stavanger, for eksempel pant på gamle vedovner.

Ennå ikke overbevist om piggfri-fordelene?

Besøk kampanjen pigfree-vinterdekk.no som skal få enda flere på Nord-Jæren til å velge piggfritt.

Kontaktinformasjon

Innbyggerservice

Besøksadresse:

Olav Kyrres gate 23 4005 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
innbyggerservice@stavanger.kommune.no