Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Renovasjon og miljø
 3. Miljø og klima
 4. Piggdekk

Piggdekkgebyr

Kort fortalt

 • Piggdekkgebyret gjelder for perioden fra og med 1. november og frem til og med 11. april 2021.
 • Piggdekkgebyret 2020 er 1400 kroner per bil for hele vintersesongen, 450 kroner per måned eller 35 kroner per dag.
 • Mer om betaling av piggdekkgebyret, se nettsidene til Stavanger Parkering.

Information in other languages

Piggdekk-gebyr kr 1400, uten pigg kr 0

Hvordan betaler jeg gebyret?

Se nettsidene til Stavanger Parkering om hvor og hvordan du kan betale for piggdekkgebyret. Der kan du også finne betalingsløsninger for bedrifter.

Stavanger Parkering har ansvar for betalingsordninger og kontroller og kan svare på spørsmål om dette. På nettsidene deres kan du også lese om hva du gjør om du har betalt sesonggebyr, kjøper ny bil og ønsker å overføre gebyret til den nye bilen.

Betaling for hele sesongen er i gang i oktober. Betaling for kalendermåned (fra første til siste dato i en måned) og for enkeltdøgn (24 timer) blir mulig fra og med 1. november. 

Hvem må betale piggdekkgebyr?

Du som kjører bil med piggdekk i sentrale deler av Stavanger kommune må betale gebyret. Det gjelder også når du

 • er innom gebyrområdet et lite ærend, for eksempel på besøk, til tannlegen, henter en venn eller skal på et møte
 • kjører gjennom området.

Er du ikke så ofte i Stavanger med bil, kan det lønne seg å kjøpe et døgngebyr som varer i 24 timer, framfor et månedsgebyr eller sesonggebyr.

Du betaler et gebyr for hvert kjøretøy med piggdekk. Har du flere biler med piggdekk, som du bruker litt hver, må du altså betale gebyr for begge.

Også kommunen må betale piggdekkgebyr for sine biler, dersom de har piggdekk.

Kommunedelene Rennesøy og Finnøy er unntatt fra piggdekkgebyret. Zoom inn i kartet, så ser du grensen for hvor du må betale piggdekkgebyr i Stavanger: 

Hvem er fritatt for piggdekkgebyret?

Bilene som er fritatt står oppgitt i § 1 i den nasjonale forskriften om piggdekkgebyr.

Hvor stort er gebyret?

Piggdekkgebyret er på

 • 1400 kroner for hele vintersesongen, fra og med 1. november til mandag en uke etter påske
 • 450 kroner for en kalendermåned
 • 35 kroner for et døgn. Kan kjøpes fra 1. november og gjelder i 24 timer fra betalingstidspunktet

For bil med tillatt totalvekt 3500 kg eller mer er gebyrsatsene det dobbelte av det som er oppgitt overfor.

Månedsgebyr og døgngebyr betaler du når du trenger det. Månedsgebyr gjelder den kalendermåneden du er i når du betaler. Døgngebyr gjelder i 24 timer fra betalingstidspunkt.

Størrelsen på gebyret er fastsatt av sentrale myndigheter. Det er det samme også i Bergen, Oslo og Trondheim.

Kjøre med piggdekk uten å betale gebyr 

Hvis du kjører med piggdekk, blir stoppet i kontroll og ikke har betalt gebyret, får du utstedt en bot på 750 kroner. Størrelsen på gebyret er fastsatt av sentrale myndigheter.

Kontroller vil skje langs veiene i samarbeid med Stavanger Parkering, Politi og Statens vegvesen. 

Hvordan kan jeg unngå å betale gebyret?

Det beste tipset er å gjøre som tre av fire bilister i Stavanger allerede gjør: Kjør piggfritt og bidra med dette til en bedre  luftkvalitet.

Dekkbransjen advarer mot å fjerne piggene fra piggdekk for å slippe gebyrDu betaler ikke gebyr for å kjøre med piggdekk på sykkel eller motorsykkel. Heller ikke for tilhenger som har piggdekk.

Du betaler bare i én by

Har du betalt piggdekkgebyr i enten Bergen, Oslo eller Trondheim, slipper du å betale på ny hvis du skal kjøre med piggdekk i Stavanger i perioden du har betalt for. Og motsatt, dersom du har betalt piggdekkgebyr i Stavanger, trenger du ikke å betale gebyr når du kommer til en av de tre nevnte byene i løpet av perioden du har betalt for.

Hva går pengene til?

Inntektene fra gebyret går inn i et klima- og miljøfond, og brukes til tiltak for renere og friskere byluft:

 • 4,5 millioner kroner har siden 2018 blitt gitt i støtte til rundt 900 boligeiere som skiftet ut gamle vedovner med nye, rentbrennende ildsteder.
 • Gebyrpenger går også til ekstra renhold på kommunale veier med mye trafikk om vinteren, for å begrense svevestøv i lufta. 200 000 - 400 000 kroner per vintersesong
 • Det er kjøpt inn 50 flere bysykler og 100 bysykkel-ladestasjoner, som gjør det lettere for folk i Stavanger å komme seg raskt og greit på kryss og tvers i kommunen uten bil.
 • 3 millioner piggdekkgebyr-kroner har gått til støtte til mange borettslag og sameier i Stavanger som tilrettelegger for lading av el-biler.
 • 1,25 millioner kroner av gebyrpengene finansierer støtteordning til bedrifter, organisasjoner m fl som vil bruke el-lastesykler i stedet for bil til transport i Stavanger.
 • Samarbeidsprosjekt med Naturvernforbundet for å at flere skal ta i bruk solenergi. Ca 300 000 kr i 2020.

Midlene til disse formålene er en direkte konsekvens av piggdekkgebyret.

Det er kommunestyret som avgjør hvordan pengene i klima- og miljøfondet skal bukes.

Piggdekk bidrar til dårlig luftkvalitet

I perioder om vinteren har Stavanger dårlig luftkvalitet. Bruk av piggdekk skaper svevestøv og bidrar til dårlig byluft. I Stavanger rengjør vi de utsatte gatene oftere i perioder med dårlig luftkvalitet, men det har ikke vært nok. EU har pålagt Stavanger å sørge for færre dager med helseskadelig byluft.

Da piggdekkgebyret ble innført i 2017, kjørte 74 prosent av bilistene i Stavanger-regionen piggfritt. Vinteren 2019/20 hadde andelen økt til 88 prosent, viser Statens vegvesens piggdekkmåling. Det har ført til mindre svevestøv i lufta. 

Forskriften om piggdekkgebyret

Du finner selve forskriften på lovdata.no.

Kontaktinformasjon

Innbyggerservice

Besøksadresse:

Olav Kyrres gate 23 4005 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
innbyggerservice@stavanger.kommune.no

 

Du kan også treffe oss på Asalveien 6 i Vikevåg og i Judabergvegen 6 på Judaberg.