PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Renovasjon og miljø
 3. Miljø og klima
 4. Piggdekk

Piggdekkgebyret er opphevet

Kort fortalt:

 • Det er ikke lenger piggdekkgebyr i Stavanger. 
 • Piggdekkgebyret som ble innført som et luftkvalitetstiltak for å redusere piggdekkbruken er avsluttet.
 • Sist vinter kjørte 91 prosent i Stavangerregionen med piggfrie dekk.

Information in other languages

Gebyr på piggdekk er opphevet

I kommunestyret 25. september 2023 ble piggdekkgebyret i Stavanger opphevet. Fra 2017 har de som har kjørt med piggdekk betalt et gebyr. Vinteren 2022/23 var siste sesong med piggdekkgebyr.

Piggdekkgebyret ble innført som et luftkvalitetstiltak for å redusere piggdekkbruken, og gebyrordningen var hjemlet i en lokal forskrift. For å oppheve denne forskriften måtte den på høring før Stavanger kommune søkte om å få den opphevet. Vegdirektoratet godkjente søknaden før opphevelsen ble endelig vedtatt 25. september.

Antall piggdekk halvert

Statens vegvesen har gjennomført piggdekktellinger i byområdet Stavanger/Sandnes hvert år siden 2001. I løpet av denne perioden har andelen piggfrie vinterdekk økt fra 68 til 91 prosent. 

– Piggdekkgebyr har vært et veldig effektivt virkemiddel for å redusere piggdekkbruken og således redusere mengden svevestøv i luften. Etter at gebyret ble innført i 2017, er piggdekkbruken mer enn halvert i Stavanger, forteller Jane Nilsen Aalhus, miljøvernsjef i Stavanger kommune.  

Les mer om forrige telling av piggdekk i byområdet Stavanger/Sandnes her.

Hvor stort var gebyret?

Piggdekkgebyret var på

 • 1400 kroner for hele vintersesongen, fra og med 1. november og fram til mandag én uke etter påske
 • 450 kroner for en kalendermåned
 • 35 kroner for et døgn. Dette kjøpte man fra 1. november, og det gjelder i 24 timer fra betalingstidspunktet

Størrelsen på gebyret er fastsatt av sentrale myndigheter. Det var det samme også i Bergen, Oslo og Trondheim.

Hva gikk pengene til?

Inntektene fra gebyret gikk inn i et klima- og miljøfond, og ble brukt til tiltak for renere og friskere byluft:

 • 6,3 millioner kroner har blitt gitt i støtte til rundt 1300 boligeiere som skiftet ut gamle vedovner med nye, rentbrennende ildsteder
 • Gebyrpenger går også til ekstra renhold på kommunale veier med mye trafikk om vinteren, for å begrense svevestøv i lufta. 200 000 – 400 000 kroner per vintersesong.
 • Det er kjøpt inn 50 flere bysykler og 100 bysykkel-ladestasjoner, som gjør det lettere for folk i Stavanger å komme seg raskt og greit på kryss og tvers i kommunen uten bil.
 • 3 millioner kroner fra piggdekkgebyret har gått til støtte til mange borettslag og sameier i Stavanger som tilrettelegger for lading av el-biler.
 • 1 millioner kroner av gebyrpengene finansierer støtteordning til blant annet bedrifter og barnefamilier  som vil bruke el-lastesykler i stedet for bil til transport i Stavanger.
 • I 2021 gikk omtrent 250 000 kroner gikk til et samarbeidsprosjekt med Naturvernforbundet for at flere skal ta i bruk solenergi. 
 • I 2022 ble det bevilget penger fra fondet til en støtteordning for installering av varmepumper i private boliger.

Kontaktinformasjon

Innbyggerservice

Besøksadresse:

Olav Kyrres gate 23 4005 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
innbyggerservice@stavanger.kommune.no

Mandag–fredag kl. 08.30–15.00.

Du kan også treffe oss her:

Vikevåg: Asalveien 6

Judaberg: Judabergvegen 6