Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Renovasjon og miljø
 3. Miljø og klima
 4. Piggdekk

Piggdekkgebyr

Kort fortalt

 • Fra 1. november må det være betalt piggdekkgebyr for biler som kjører med piggdekk i Stavanger.
 • Piggdekkgebyret er 1400 kroner per bil for hele vintersesongen, 450 per måned og 35 kroner per dag.

Information in other languages

Piggdekkgebyr i Stavanger innføres høsten 2017.

Hva er piggdekkgebyr?

Piggdekkgebyr er et gebyr som de som kjører med piggdekk skal betale. I Stavanger gjelder gebyret fra 1. november 2017. Fra før har Trondheim, Bergen og Oslo innført et slikt gebyr.

Bystyret i Stavanger vedtok i februar 2017 å innføre piggdekkgebyret. Se dokumentene til behandlingen i bystyret.

Du finner selve forskriften på lovdata.no.

Hvorfor piggdekkgebyr i Stavanger?

Stavanger har i perioder om vinteren dårlig luftkvalitet. Bruk av piggdekk bidrar til dette. I andre byer har et slikt gebyr ført til at flere kjører piggfritt. Det har ført til mindre svevestøv i lufta.

I Stavanger rengjør vi de mest utsatte gatene ekstra ofte i perioder med dårlig luft. Verken dette eller kampanjer for å gå over til piggfrie dekk har vært nok. EU har pålagt Stavanger å sørge for færre dager med helseskadelig byluft.

Hvem må betale piggdekkgebyr?

Du som kjører bil med piggdekk i Stavanger må betale. Det gjelder også om du

 • er innom kommunen et ærend (for eksempel på besøk, til tannlegen, hente en venn eller på et møte)
 • kjører gjennom kommunen

Er du ikke så ofte med bilen i Stavanger, kan døgngebyret som varer i 24 timer lønne seg framfor månedsgebyr eller sesonggebyr.

Du betaler gebyr for hvert enkelt kjøretøy med piggdekk du bruker i Stavanger. Har du flere biler med piggdekk, som du bruker litt hver, må du betale gebyr for begge.

For noen kan det  lønne seg å kjøpe døgngebyr i stedet for sesonggebyr, dersom bilen ikke brukes så ofte. 

Også kommunen må betale piggdekkgebyr for sine biler, hvis de har piggdekk.

Grensen for gebyret er Stavangers kommunegrense. Sjekk kartet: 

Hvem er fritatt fra å betale piggdekkgebyr?

Biler er unntatt piggdekkgebyr når en i bilen har med sitt p-bevis for forflytningshemmede. Ellers er det ikke fritak for biler som folk flest kjører i sin hverdag

De bilene som er fritatt står oppgitt i § 1 i den nasjonale forskriften om piggdekkgebyr.

Du betaler ikke gebyr for å kjøre med piggdekk på sykkel eller motorsykkel. Heller ikke for tilhenger som har piggdekk.

Hva om bilen brukes i flere byer som har piggdekkgebyr?

Har du betalt for bruk av piggdekk i en periode i enten Bergen, Oslo eller Trondheim, slipper du å betale på ny hvis du skal kjøre med piggdekk i Stavanger. Og motsatt, dersom du har betalt piggdekkgebyr i Stavanger, trenger du ikke å betale gebyr når du kommer til en av de tre nevnte byene.

Hvor stort er gebyret?

Piggdekkgebyret er

 • 1400 kroner for hele vintersesongen (1. nov til over påske)
 • 450 kroner for en kalendermåned
 • 35 for et døgn. Kan kjøpes fra 1. november og gjelder i 24 timer fra betalingstidspunktet

For bil med tillatt totalvekt 3500 kg eller mer er gebyrsatsene det dobbelte av det som er oppgitt overfor.

Månedsgebyr og døgngebyr betaler du når du trenger det. Månedsgebyr gjelder den kalendermåneden du er i når du betaler. Døgngebyr gjelder i 24 timer fra betalingstidspunkt.

Størrelsen på gebyret er fastsatt av sentrale myndigheter. Det er det samme også i Bergen, Oslo og Trondheim.

Hvordan betaler jeg gebyret?

Se nettsidene til Stavanger Parkering om ulike betalingsløsninger for piggdekkgebyret og betalingsløsninger for bedrifter.

Stavanger Parkering har ansvar for betalingsordninger og kontroller og kan svare på spørsmål om dette. På nettsidene deres kan du også lese om hva du gjør om du har betalt sesonggebyr, kjøper ny bil og ønsker å overføre gebyret til den nye bilen.

Hva om jeg ikke betaler gebyret? 

Du får en bot på 750 kroner dersom du blir tatt i kontroll og ikke har betalt gebyret. Størrelsen på gebyret er fastsatt av sentrale myndigheter.

Kontroller vil skje langs veiene i samarbeid mellom Stavanger Parkering, politi og Statens vegvesen. 

Hvordan kan jeg unngå å betale gebyret?

Det beste tipset er å gjøre som tre av fire bilister i Stavanger allerede gjør: Kjøre piggfritt.

Dekkbransjen advarer mot å fjerne piggene fra piggdekk for å slippe gebyr.

Hva går pengene til?

Bystyret avgjør hvordan pengene kommunen får inn på piggdekkgebyr skal brukes. De skal ta stilling til et forslag om at de brukes til tiltak for bedre luftkvaliteten i Stavanger, for eksempel pant på gamle vedovner.

Ennå ikke overbevist om piggfri-fordelene?

Besøk kampanjen pigfree-vinterdekk.no som skal få enda flere på Nord-Jæren til å velge piggfritt.

Kontaktinformasjon

Innbyggerservice

Besøksadresse:

Olav Kyrres gate 23 4005 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
innbyggerservice@stavanger.kommune.no