PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Politikk
 3. Politiske utvalg i Stavanger
 4. Formannskapet i Stavanger

Formannskapet i Stavanger

Kort fortalt

 • Formannskapet er det nest øverste politiske organet i Stavanger. 
 • Møtene ledes av ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap). 

Information in other languages

Stavanger formannskap. Foto: Carina Johansen

Stavanger formannskap. Foto: Carina Johansen

Utvalgets ansvarsområder

Stavanger formannskap behandler blant annet saker som handler om: 

 • Salgs- og skjenkebevilling for alkohol   
 • Likestilling og diskriminering  
 • Folkehelse  
 • Barn i lavinntektsfamilier  
 • Samfunnssikkerhet
 • Ekspropriasjonssaker sakene ikke vedtas av kommunestyret 

I tillegg skal formannskapet blant annet: 

 • Innstille til vedtak i kommunestyret i økonomisaker, og til skattevedtak.  
 • Være kommunens valgstyre.  
 • Være et likestillingsutvalg som ser til at kommunen følger likestillingsloven.  

Møter og sakspapirer

Se møteoversikten.
Formannskapets møter vises også på kommune-tv.

Tittel Møtedato
Stavanger formannskap (19.01.2023) 19.01.2023
Stavanger formannskap (02.02.2023) 02.02.2023
Stavanger formannskap (16.02.2023) 16.02.2023
Stavanger formannskap (09.03.2023) 09.03.2023
Stavanger formannskap (23.03.2023) 23.03.2023
Stavanger formannskap (20.04.2023) 20.04.2023
Stavanger formannskap (11.05.2023) 11.05.2023
Stavanger formannskap (01.06.2023) 01.06.2023
Stavanger formannskap (15.06.2023) 15.06.2023
Stavanger formannskap (14.09.2023) 14.09.2023
Stavanger formannskap (28.09.2023) 28.09.2023
Stavanger formannskap (19.10.2023) 19.10.2023

Hva ble vedtatt?

19.01: Konseptvalg for utbygging av Kvernevik skole- og idrettsområde, regional oppreisningsordning for tapt barndom, og økonomisk tildelingsmodell for stavangerskolen, var blant sakene som ble behandlet i dette møte. Se protokoll fra møtet.

Finn medlemmer

Se hvem som er medlemmer av formannskapet og hvordan du kan kontakte dem.

 

Kontaktinformasjon

Ordfører Kari Nessa Nordtun

Kari Nessa Nordtun

Ordfører i Stavanger. 

Se kontaktinformasjon til ordførerens rådgivere. 

E-post:
postmottak.ordforer@​stavanger.kommune.no
Varaordfører Dagny Sunnanå Hausken

Dagny Sunnanå Hausken

Varaordfører i Stavanger

Mobil:
970 84 851
Telefon:
51 72 02 04
E-post:
dagny.sunnana.hausken@stavanger.kommune.no

Hanne Navdal Vatnaland

Leder av politisk sekretariat

Mobil:
915 32 045
Telefon:
51 50 87 34
E-post:
hanne.navdal.vatnaland@stavanger.kommune.no