Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Politikk
 3. Politiske utvalg i Stavanger
 4. Formannskapet i Stavanger

Formannskapet i Stavanger

Kort fortalt

 • Formannskapet er det nest øverste politiske organet i Stavanger. 
 • Møtene ledes av ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap). 

Information in other languages

Stavanger formannskap. Foto: Carina Johansen

Stavanger formannskap. Foto: Carina Johansen

Utvalgets ansvarsområder

Stavanger formannskap behandler blant annet saker som handler om: 

 • Salgs- og skjenkebevilling for alkohol   
 • Likestilling og diskriminering  
 • Folkehelse  
 • Barn i lavinntektsfamilier  
 • Samfunnssikkerhet
 • Ekspropriasjonssaker sakene ikke vedtas av kommunestyret 

I tillegg skal formannskapet blant annet: 

 • Innstille til vedtak i kommunestyret i økonomisaker, og til skattevedtak.  
 • Være kommunens valgstyre.  
 • Være et likestillingsutvalg som ser til at kommunen følger likestillingsloven.  

Møter og sakspapirer

Neste møte er 20. oktober klokken 13.00.Se møteoversikten.

Formannskapets møter vises også på kommune-tv.

Hva ble vedtatt?

29.09: På sakslisten sto blandt annet veien videre for badeanlegg i Stavanger og ekspropriasjon av eiendommer i Gauselvågen i forbindelse med turvei. Protokoll fra formannskapet.
15.09: På sakslisten sto blandt annet evaluering av støtteordningen til varmepumper og søknad om økonomisk støtte til næringslivet. Protokoll fra formannskapet.
25.08: På sakskartet står blant annet skatteinngang i Stavanger kommune per juli 2022 og utleie av el-sparkesykler på offentlig grunn. Protokoll fra formannskapet.
16.06: På sakslisten sto blandt annet avvikling av Hausken gjenvinningsstasjon, konseptvalg for Kvaleberg skate-/idrett- og bydelshus og rapport fra første tertial. Protokoll fra formanskapsmøtet.
02.06: På sakslisten sto blant annet inkasso i kommunal regi, Strømvig barnehage og støtte til Drone Champions League. Protokoll fra formannskapsmøte.
12.05: Protokoll fra formannskapsmøte.
07.04: Anmodning om bosetting av flyktninger, skatteinngang 2022 og tildeling av koronamidler til næringslivet var blandt sakene som ble behandlet.

24.03: Protokoll fra formannskapsmøte.
17.02: Protokoll fra formannskapsmøte.
03.02: Protokoll fra formannskapsmøte. 
20.01: Protokoll fra formannskapsmøte. 

Finn medlemmer

Se hvem som er medlemmer av formannskapet og hvordan du kan kontakte dem.

 

Kontaktinformasjon

Ordfører Kari Nessa Nordtun

Kari Nessa Nordtun

Ordfører i Stavanger. 

Se kontaktinformasjon til ordførerens rådgivere. 

E-post:
postmottak.ordforer@​stavanger.kommune.no
Varaordfører Dagny Sunnanå Hausken

Dagny Sunnanå Hausken

Varaordfører i Stavanger

Mobil:
970 84 851
Telefon:
51 72 02 04
E-post:
dagny.sunnana.hausken@stavanger.kommune.no

Hanne Navdal Vatnaland

Leder av politisk sekretariat

Mobil:
915 32 045
Telefon:
51 50 87 34
E-post:
hanne.navdal.vatnaland@stavanger.kommune.no