PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Politikk
 3. Folkevalgte organ i Stavanger
 4. Formannskapet

Formannskapet

Kort fortalt

 • Formannskapet er det nest øverste politiske organet i Stavanger. 
 • Møtene ledes av ordfører Sissel Knutsen Hegdal.

Information in other languages

Replikk i politisk møte i Stavanger. Foto: Carina Johansen.

Utvalgets ansvarsområder

Stavanger formannskap behandler blant annet saker som handler om: 

 • Salgs- og skjenkebevilling for alkohol   
 • Likestilling og diskriminering  
 • Folkehelse  
 • Barn i lavinntektsfamilier  
 • Samfunnssikkerhet
 • Ekspropriasjonssaker sakene ikke vedtas av kommunestyret 

I tillegg skal formannskapet blant annet: 

 • Innstille til vedtak i kommunestyret i økonomisaker, og til skattevedtak.  
 • Være kommunens valgstyre.  
 • Være et likestillingsutvalg som ser til at kommunen følger likestillingsloven.  

Møter og sakspapirer

Se møteoversikten.
Formannskapets møter vises også på kommune-tv.

Finn medlemmer

Se hvem som er medlemmer av formannskapet og hvordan du kan kontakte dem.

Kontaktinformasjon

Bilde av ordfører Sissel Knutsen Hegdal

Sissel Knutsen Hegdal

Ordfører i Stavanger. 

Se kontaktinformasjon for ordføreren

E-post:
sissel.k.hegdal@​stavanger.kommune.no
Bilde av varaordfører Henrik Halleland

Henrik Halleland

Varaordfører i Stavanger i perioden 2023-2027.

Mer informasjon.

E-post:
henrik.halleland@​stavanger.kommune.no