PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Politikk
  3. Rådene
  4. Funksjonshemmedes råd

Funksjonshemmedes råd

Kort fortalt

  • Funksjonshemmedes råd er et rådgivende organ for kommunen som uttaler seg i saker som særlig angår mennesker med nedsatt funksjonsevne.
  • Rådet har 11 medlemmer og ledes av Tomas Nesheim. Nestleder er Gro Maren Skjæveland.

Information in other languages

Rådets ansvarsområder

Se funksjonehemmedes råd sine ansvarsområder.

Møter og sakspapirer

Se møteplan og sakspapirer for funksjonshemmedes råd.

Medlemmer

Se hvem som er medlem av eldrerådet, og hvordan du kan kontakte dem på Finn politiker.

Kontaktinformasjon

Jorunn Lura Jåsund

utvalgsansvarlig

Mobil:
908 73 739
Telefon:
51 50 78 86
E-post:
jorunn.lura.jaasund@stavanger.kommune.no