PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Politikk
  3. Rådene i Stavanger
  4. Funksjonshemmedes råd

Funksjonshemmedes råd

Kort fortalt

Funksjonshemmedes råd har ni medlemmer og ledes i perioden 2019-2023 av Arnhild Kirsten Blychert.

Information in other languages

Møter og saker

Se møteoversikt og sakspapirer for rådet

Finn medlemmer

Her kan du se hvem som er medlemmer av utvalget og finne kontaktinformasjon.

Rådets ansvarsområder

Funksjonshemmedes råd skal behandle saker av prinsipiell karakter som er særlig viktige for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Rådet skal særlig vurdere forhold som universell utforming, arbeid mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne og tjenester for mennesker med nedsett funksjonsevne.

Rådet er et rådgivende organ for kommunen og kan selv ta opp saker som vedkommer interessegruppen. Uttalelsene fra rådet skal følge saksdokumentene til de kommunale organ som fatter endelig vedtak i saken.

Kontaktinformasjon

Jorunn Lura Jåsund

  • Sekretær for utvalg for helse og velferd. 
  • Sekretær for utvalg for arbeidsliv og lønn. 
  • Sekretær for Rennesøy kommunedelsutvalg
  • Sekretær for eldrerådet
  • Sekretær for funksjonshemmedes råd. 
  • Sekretær for innvandrerrådet.

Mobil:
908 73 739
Telefon:
51 50 78 86
E-post:
jorunn.lura.jaasund@stavanger.kommune.no