Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Politikk
  3. Slik styres Stavanger

Slik styres Stavanger

Kort fortalt

  • Kommunestyret er øverste politiske myndighet.
  • Kommunestyret består av 67 politikere. 
  • Politikere velges av kommunens innbyggere ved kommunevalg.
  • Det er kommunevalg hvert fjerde år.

Styringsmodell

Stavanger kommune styres etter formannskapsmodellen, med bystyret som øverste politiske myndighet.

Bystyret 2015-2019

Bystyret består av 67 medlemmer med varamedlemmer valgt av kommunens innbyggere ved kommunevalg hvert fjerde år.
I nåværende periode består bystyret av 11 politiske partier.

 
Politisk parti Antall representanter Gruppeleder
Høyre 21 John Peter Hernes
johnpeterhernes@me.com
Mobil: 901 72 337
Arbeiderpartiet 18
Mobil: 975 72 258
Fremskrittspartiet 5 Leif Arne Moi Nilsen
lamn@lyse.net
Mobil: 92892892
Venstre 5 Per A Thorbjørnsen
per.a.thorbjornsen@stavanger.kommune.no
Telefon: 51 50 74 39
Mobil: 907 73 712
Kristelig folkeparti 4 Bjørg Tysdal Moe
bjorg.tysdal.moe@stavanger.kommune.no
Telefon: 51 50 71 39
Mobil: 920 81 087
Miljøpartiet De Grønne 4

Daria Maria Johnsen
dariamaria@outlook.com
Mobil: 92226095

Sosialistisk venstreparti 3 Eirik Faret Sakariassen
eirik.sakariassen@sv.no
Mobil: 993 99 181
Folkeaksjonen
Nei til mer Bompenger
3 Frode Myrhol
frode.myrhol@stavanger.kommune.no
Mobil: 95839663
Senterpartiet 1 Bjarne Kvadsheim
bjarne.kvadsheim@stavanger.kommune.no
Telefon: 51 50 74 40
Mobil: 958 98 067
Rødt 1 Sara Nustad Mauland
saramauland@yahoo.co.uk
Mobil: 416 46 631
Pensjonistpartiet    1 Karl W. Sandvig
kws@stavanger.kommune.no
Mobil:952 66 089
Uavhengige 1 Torfinn Ingeborgrud
torfinn.ingeborgrud@uis.no
Mobil: 90832707

Kommunestyret 2019-2023

Det første kommunestyret i nye Stavanger ble valgt 9. september 2019. Kommunestyret konstitueres 21. oktober 2019. Se medlemsoversikten

Valgresultater

Alle valgresultatene finner du på valgresultat.no.

Formannskapsmodellen

Når en kommune styres etter formannskapsmodellen er det de politiske utvalgene som har den overordnede styring og ledelse av kommunen.

Bystyret velger representanter til formannskapet og de andre politiske utvalgene. I Stavanger kommune velges representantene til de politiske og upolitiske utvalgene etter forholdstallsprinsippet.

Hva er forholdstallsprinsippet?

Forholdstallsprinsippet er når den prosentvise andel representanter et parti, eller samarbeidende partier, har i bystyret gjenspeiler antall verv partiet, eller samarbeidende partier, får i andre styrer, råd og utvalg.

Demokratisk medvirkning

De demokratiske prosessene i kommunen inkluderer det politiske systemet, men er også prosesser som drives av administrasjonen, gjerne i forkant av den politiske behandlingen.
Eksempler er deler av det kommunale planarbeidet. Her inviteres involverte parter på mange nivå til å komme med meningsytringer og innspill.

I tillegg har kommunen en rekke upolitiske styrer, råd og utvalg som har ansvar og arbeidsoppgaver innen et avgrenset område. Eksempler på dette er kommunens råd for funksjonshemmede og ungdommens bystyre.

Slik påvirker du

Politikerne og kommuneadministrasjonen vil styre byen til det beste for deg, og vil gjerne høre dine synspunkter om saker og tema du brenner for. Har du som enkeltperson eller medlem av en organisasjon en sak du vil lufte for politikerne kan ordførerens åpen dag eller politikertorget kanskje være stedet å gå.

Kontaktinformasjon

Politisk sekretariat

Besøksadresse:

Rådhuset Øvre Kleivegate 15 4005 Stavanger

Telefon:
51 50 71 31