PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Politikk
  3. Slik styres Stavanger

Slik styres Stavanger

Kort fortalt

  • Bystyret er det øverste politiske organet i Stavanger kommune, og delegerer myndighet til ulike organ og utvalg.

  • Politikerne styrer kommunen gjennom vedtak i politiske saker.

  • Politikerne og administrasjonen har ulike roller og oppgaver, men er avhengige av hverandre for å drive kommunen.

Information in other languages

Stavanger styres etter formannskapsmodellen

Den politiske styringsmodellen i Stavanger kalles formannskapsmodellen. Den innbærer at bystyret, som er det øverste politiske organet, delegerer myndighet til andre utvalg og organ, der både det politiske flertallet og mindretallet er representert. Politikerne styrer kommunen gjennom å behandle saker og fatte vedtak i de ulike organene.

Administrasjonen utreder og vurderer

Mange politikere har peiling på mye, men de kan ikke være eksperter på alt kommunen driver med. Derfor er kommuneadministrasjonen full av fagfolk som jobber med å utrede saker og skrive sakspapirer, for å gi politikerne informasjonen de trenger for å styre slik de vil.

I sakspapirene legger kommunedirektøren, som er sjef for kommunen, fram fakta i saken, vurderer ulike forhold, og presenterer sin faglige anbefaling.

Politikerne bestemmer

Politikerne leser saksframlegget, gjør seg opp sin egen mening, diskuterer saken i møter i ulike politisk organ, og fatter vedtak. Deretter skal kommuneadministrasjonen iverksette vedtaket så raskt som mulig.

Politikk + administrasjon = sant

Politikerne og administrasjonen jobber altså sammen for å drive kommunen, og vi er helt avhengige av hverandre. Politikerne kan ikke fatte opplyste vedtak uten godt utredede saker. Og administrasjonen trenger tydelige vedtak for å drive kommunen slik politikerne vil. 

Dag Mossige (Ap). Foto: Carina Johansen
Dag Mossige (Ap). Foto: Carina Johansen

Kontaktinformasjon

Politisk sekretariat

Besøksadresse:

Rådhuset Olav Kyrres gate 23 4005 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90