PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Politikk
  3. Slik styres Stavanger

Slik styres Stavanger

Kort fortalt

  • Kommunestyret er øverste politiske myndighet.
  • Kommunestyret består av 67 politikere. 
  • Politikere velges av kommunens innbyggere ved kommunevalg.
  • Det er kommunevalg hvert fjerde år.

Information in other languages

Formannskapet i Stavanger. Foto: Carina Johansen

Formannskapet i Stavanger. Foto: Carina Johansen

Styringsmodell

Stavanger kommune styres etter formannskapsmodellen, med kommunestyret som øverste politiske myndighet.

Oversikt over de politiske råd og utvalg.
Her ser du de ulike rådene og utvalgene i stavangerpolitikken, og hvordan en sak "lever" fram til vedtak. Klikk på bildet for å få opp større versjon.

Kommunestyret 2019-2023

Det første kommunestyret i nye Stavanger ble valgt 9. september 2019. Kommunestyret konstitueres 21. oktober 2019.

Se medlemsoversikt og møteplan

Dag Mossige (Ap). Foto: Carina Johansen
Dag Mossige (Ap). Foto: Carina Johansen

Formannskapsmodellen

Når en kommune styres etter formannskapsmodellen er det de politiske utvalgene som har den overordnede styring og ledelse av kommunen.

Kommunestyret velger representanter til formannskapet og de andre politiske utvalgene. I Stavanger kommune velges representantene til de politiske og upolitiske utvalgene etter forholdstallsprinsippet.

Kristen Høyer Mathiassen (H) og Egil Olsen (H) er blant annet medlemmer av formannskapet. Foto: Carina Johansen.
Kristen Høyer Mathiassen (H) og Egil Olsen (H) er blant annet medlemmer av formannskapet. Foto: Carina Johansen

Demokratisk medvirkning

De demokratiske prosessene i kommunen inkluderer det politiske systemet, men er også prosesser som drives av administrasjonen, gjerne i forkant av den politiske behandlingen.
Eksempler er deler av det kommunale planarbeidet. Her inviteres involverte parter på mange nivå til å komme med meningsytringer og innspill.

I tillegg har kommunen en rekke upolitiske styrer, råd og utvalg som har ansvar og arbeidsoppgaver innen et avgrenset område. Eksempler på dette er kommunens råd for funksjonshemmede og ungdommens bystyre.

Avstemming i Stavanger kommunestyre. Foto: Carina Johansen.
Avstemming i Stavanger kommunestyre. Foto: Carina Johansen.

 

Kontaktinformasjon

Politisk sekretariat

Besøksadresse:

Rådhuset Olav Kyrres gate 23 4005 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90

Hanne Navdal Vatnaland

Leder av politisk sekretariat

Mobil:
915 32 045
Telefon:
51 50 87 34
E-post:
hanne.navdal.vatnaland@stavanger.kommune.no