PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Politikk
 3. Valg
 4. Kommunens organisering og oppgaver

Kommunens organisering og oppgaver knyttet til valget

Kort fortalt

 • Alle kommuner har et valgstyre som velges av kommunestyret.
 • Bystyret avgjør om valget skal avholdes over en eller to dager.
 • Nyvalgt bystyre godkjenner valgresultatet ved kommunestyrevalg.

Valgstyret har ansvaret for

 • kommunens gjennomføring av stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og sametingsvalg
 • godkjenning av møtebok ved de ulike valgene
 • organisering av forhåndsstemmegivning i kommunen
 • godkjenning av listeforslag ved kommunestyrevalg
 • organisering av valget på valgdagen(e), herunder fastsetting av stemmesteder og åpningstider for disse
 • organisering av opptelling av stemmene
 • lovbestemte kunngjøringer
 • behandling av søknader om fritak for å stå på liste ved kommunestyrevalg
 • varsling av valgte representanter og vararepresentanter til kommunestyret om resultatet

Mange av oppgavene innen valgstyrets ansvarsområde er kurante og utføres av administrasjonen etter fullmakt.

Kontaktinformasjon

Karen Hirth Thorsen

Seniorrådgiver/valgansvarlig

Mobil:
905 54 694
Telefon:
51 50 72 27
E-post:
kthorsen@stavanger.kommune.no