PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Samfunnsutvikling
 3. Innovasjon, forskning og utvikling
 4. Forskning i kommunen

Forskning i kommunen

Stavanger kommune skal utvikle og ta i bruk kunnskap for å løse samfunnsutfordringene kommunen står overfor.

Målet understreker at kommunen skal jobbe kunnskapsbasert, og
at dette er veien å gå for effektivt å håndtere de voksende
utfordringene kommunen står overfor.

Behov for mer kunnskap

Stavanger kommune står overfor store samfunnsutfordringer som flere eldre og færre yrkesaktive, forskjeller i levekår og utenforskap, og økende klima- og miljøutfordringer. Samtidig ser vi at den nasjonale forskningsinnsatsen i begrenset grad er rettet mot kommunenes samfunnsutfordringer og står ikke i forhold til de oppgavene kommunene har ansvar for.

Vi har derfor behov for mer forskningsbasert kunnskap, basert på de forskningsbehov vi som kommune har.

Forskningsstrategi 2023 - 2034

Stavanger kommunes forskningsstrategi skal fungere som rettesnor for kommunens prioritering og oppfølging av forskning og utvikling (FoU) og stimulere til større forskningsinnsats i tråd med kommunens forskningsbehov.

Les hele strategien

Satsningsområder for forskning

Forskningsstrategien tar utgangspunkt i de utfordringer kommunen står overfor – særlig i forhold til klima og miljø, demografi og helse og forebygging av utenforskap.

Forskningsstrategiens overordnede mål er å utvikle og ta i bruk
kunnskap for å løse de samfunnsutfordringene som kommunen
står overfor.

Strategiens fire delmål og strategiske grep skal
styrke kommunen som profesjonell FoU-partner, og bygge
oppunder Stavangers rolle som regionmotor.

 • Delmål 1: Stavanger kommune har god forskningskompetanse og kapasitet i egen organisasjon
 • Delmål 2: Stavanger kommune bruker forskning som grunnlag for beslutninger, planlegging og utvikling av kommunens tjenester
 • Delmål 3: Stavanger kommune er en attraktiv og profesjonell
  FoU-partner
 • Delmål 4: Stavanger kommune er regionmotor for styrket
  satsing på forskning

Kontaktinformasjon

Ståle Opedal

Seksjonssjef forskning

Mobil:
464 69 819
E-post:
stale.opedal@stavanger.kommune.no