PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Ny visuell profil
Legg merke til at farger og bildebruk tillater forskjellig uttrykk på ulike budskap, samtidig som øyformene og kommunevåpenet viser at det er Stavanger kommune som står bak.

Ny kommune, ny visuell profil!

Former inspirert av øyriket preger den visuelle identiteten til nye Stavanger kommune.  

Les hele profilmanualen her

– Når Finnøy, Rennesøy og Stavanger slår seg sammen, er det viktig at den nye kommunen framstår i ny drakt og har en tydelig, gjenkjennbar profil, sier kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen.

Arbeidet med den nye visuelle identiteten bygger på medvirkningsprosessene høsten 2018. Her ble det blant annet lagt vekt på havet som forener oss, og som har vært vårt felles ressursgrunnlag i alle år.

Ti øyformer

Fargepaletten er inspirert av naturen og kulturhistorien, mens de grafiske formene er hentet fra kystlinjen. Den rikholdige fargepaletten gjør det mulig å velge mellom mange forskjellige uttrykk, fra duse pastellfarger til kraftige farger:

Stavanger kommunes nye fargepalett. Fargene kan også brukes med svakere intensitet, som vist ytterst til høyre.
Stavanger kommunes nye fargepalett. Fargene kan også brukes med svakere intensitet, som vist ytterst til høyre.

Rydder opp i logo-bruk

Innføringen av ny visuell identitet er også en anledning til å rydde opp litt. De tre kommunene har vært lite tro mot eksisterende profiler, og mange prosjekter har utviklet egne logoer. Dette er kostbart, og gjør det vanskeligere for innbyggerne å vite hvem som er avsender.

– Det skal komme tydeligere fram at kommunen står bak tjenestene. Derfor skal kommunevåpenet alltid være med, forteller kommunikasjonssjefen.

Samtidig gir den nye profilen rom for at ulike avsendere kan utvikle egne visuelle uttrykk. Øyformene kan fylles med fotografier eller illustrasjoner, og avdelinger og virksomheter kan selv velge hvilke farger som skal kjennetegne dem. 

Smartby-avdelingen kan for eksempel beholde sitt kommunikasjonskonsept, det vil si illustrasjonsstilen og måten å snakke på, innenfor rammene av den nye visuelle profilen.

Eksempel på bruk av den visuelle profilen på boards.

Hva med kommunevåpenet? 

Nye Stavanger kommune kommer i større grad enn før til å bruke svart eller hvit versjon av kommunevåpenet. Dette har blant annet med universell utforming å gjøre. Den fargede varianten har ikke så bra fargekontrast, og er vanskelig å lese i små størrelser. Svart versjon er «renere» og mer tydelig, opptrer bedre på digitale flater, framstår som mer moderne og er lettere å kombinere med den fargerike profilen. 

logoer

Fargeversjonen av kommunevåpenet skal for eksempel brukes i høytidelige sammenhenger, på veiskilt, flagg og når Stavanger står sammen med andre kommuners kommunevåpen. 

Skilt på bygg kan se slik ut.
Skilt på bygg kan se slik ut.

Gradvis utrulling

Marianne Jørgensen understreker at skilt, brosjyrer og annet grafisk materiell ikke skal skiftes ut med én gang. Den nye visuelle profilen rulles ut gradvis og etter behov. Profilmanualen i sin helhet ligger her.

Den nye visuelle identiteten er utviklet i samarbeid med reklamebyrået procontra.

Forsidemaler