PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Samfunnsutvikling
 3. Planer
 4. Reguleringsplaner
 5. Store planoppgaver
 6. Reguleringsplan for Mariero - plan 2622

Reguleringsplan for Mariero - plan 2622

KORT FORTALT

 • Områdereguleringen for Mariero legger føringer for hvordan Mariero skal utvikle seg i årene som kommer.
 • Planen ble vedtatt våren 2022.
Flyfoto Mariero

Plandokumenter

Her finner du plankart, bestemmelser og alle vedleggene til reguleringsplanen.

Kart over Mariero-område, med gul strek som markerer revidert plangrense til sluttbehandling. Omfatter bl.a. bussveien og næringsområdet rundt Coop Obs.
Revidert plangrense til sluttbehandling


Hva handler planen om?

I kommuneplanen står det at deler av Mariero skal omformes. Den nye reguleringsplanen ser på hele området under ett, med utgangspunkt i en bymessig fortetting.

Følgende strategier ligger til grunn for planarbeidet:

Mariero skal ha et variert handels- og servicetilbud, boliger og arbeidsplasser samt trivelige uterom. Området mangler gode offentlige møteplasser i dag. Vi ønsker å legge til rette for aktivitet og steder hvor folk kan møtes, og bidra til økt trivsel og styrket lokal identitet. Dette vil gjøre det attraktivt å bo, arbeide og oppholde seg på Mariero i fremtiden.

Det skal være lett å komme seg rundt til fots og på sykkel. Planen legger opp til å flytte parkeringsplasser under bakken, slik at det blir rom for offentlige uteområder og ny bebyggelse. Bildene under viser et tenkt eksempel på hvordan hovedtorget foran Coop Obs kan skape rom for samlende arrangementer som bydelsfester og tenning av juletreet. 

Framtidsbilde, Mariero som torg med juletre

Det skal bo mange flere på Mariero i fremtiden. Planforslaget tilrettelegger for varierte boligtyper, boliger med nok lys også i de nederste etasjene, solfylte frodige uteområder, mindre intern trafikk, bilfrie koblinger til grønnstruktur og kort vei til daglige gjøremål.

Mye av identiteten til den østlige delen av Mariero ligger i det grønne. Her er Marieroalleen, store frodige hager og ubygde områder med vegetasjon. Disse elementene er verdifulle og viktige både for folk, flora og fauna, og er viktige historiebærere. Med planforslaget ønsker vi å flette det blågrønne inn i byomformingsområdet som i hovedsak består av grå flater i dag.

 

Politisk behandling av planen

 • 19. januar 2017 ble planprogrammet fastsatt i kommunalstyret for byutvikling.
 • 1. november 2018 vedtok kommunalstyret for byutvikling å sende planen ut på høring og offentlig ettersyn. Les vedtaket her.
 • Saksdokumentene knyttet til møtet i kommunalstyret for byutvikling 16. august 2018 finner du her.
 • 7. mars 2019 vedtok kommunalstyret for byutvikling å sende alternativ 2 ut på høring. Les vedtaket her
 • Tilleggshøring juli – august 2021.
 • Sluttbehandling våren 2022, først i Hillevåg kommunedelsutvalg 25. april 2022  deretter Utvalg for by- og samfunnsutvikling19. mai før endelig vedtak i Stavanger kommunestyre 20. juni 2022.

Kontaktinformasjon

Wenche Clarke

Telefon:
51 91 24 86
E-post:
wclarke@stavanger.kommune.no